Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

«Καλλικρατικό» … φροντιστήριο!

Λέω να βοηθήσω λίγο με τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Οι περισσότεροι δεν έχουμε ιδέα τι φέρνει ο Καλλικράτης και πως θα ψηφίσουμε, άρα χρειαζόμαστε … φροντιστήριο!
Ζόρικα τα πράγματα. Ξεκινάμε με κάποιους ορισμούς και αργότερα θα μπούμε στα βαθειά. Πάμε;

Πληθυσμός: Νοείται ο πραγματικός πληθυσμός της γενικής απογραφής πληθυσμού του Κράτους της 18ης Μαρτίου 2001.


Εκλογικές περιφέρειες

Είναι οι περιφέρειες των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων, οι οποίες ονομάζονται δημοτικές ενότητες

Ο δήμος της Λευκάδας αποτελείται από εφτά (7) δημοτικές ενότητες: Απολλωνίων, Ελλομένου, Λευκάδας, Καλάμου, Καρυάς, Καστού και Σφακιωτών.

Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες: Είναι οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες αντιστοιχεί ένας, δύο ή τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα.


Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες

Οι νέοι Δήμοι συγκροτούνται από τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.

Δημοτικές κοινότητες είναι:
α) τα τοπικά διαμερίσματα του νησιού, που έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 1000 κατοίκους. (Λευκάδα, Νυδρί )
β) οι Κοινότητες που εκτείνονται σε όλη τη περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν Δήμο, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατοίκων τους
( Κάλαμος, Καστός).

Τοπικές κοινότητες είναι:

α) όλα τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο Δήμος ή η Κοινότητα που συνενώνεται, εφόσον έχουν πληθυσμό μέχρι 1000 κατοίκους.

Αριθμός δημοτικών συμβούλων

Ο Δήμος της Λευκάδας θα έχει 33 δημοτικούς συμβούλους γιατί ,αν και αντιστοιχούν στον πληθυσμό του 27 δημοτικοί σύμβουλοι, εκλέγει τελικώς 33 γιατί οι συνενούμενοι δήμοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους έξι (6).

Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με βάση τον πληθυσμό, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού πληθυσμού όλου του δήμου, όπως προκύπτει από την τελευταία γενική απογραφή πληθυσμού δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου.
Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών της συμβούλων.
Γίνονται κάτι προσθαφαιρέσεις με τις αδιάθετες έδρες και … ως κατάληξη έχουμε στον νέο δήμο Λευκάδας τις παρακάτω έδρες ανά δημοτική ενότητα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΕΣ

Λευκάδας 16
Απολλωνίων 5
Ελλομένου 5
Σφακιωτών 3
Καρυάς 2
Καλάμου 1
Καστού 1


Για συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων

Στους δήμους που αποτελούνται από δημοτικές κοινότητες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες συγκροτούνται συμβούλια, ανεξαρτήτως εάν αποτελούν έδρα του νέου Δήμου και ανεξαρτήτως πληθυσμού.

Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 10.000 έχουν 5μελές συμβούλιο
Άρα και οι τέσσερις δημοτικές κοινότητες του νέου δήμου (Λευκάδας, Νυδρίου, Καλάμου και Καστού) θα έχουν 5μελές συμβούλιο.


Για συμβούλια τοπικής κοινότητας
- Εκπροσώπους τοπικής κοινότητας.


Στους δήμους που αποτελούνται από τοπικές κοινότητες σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου άνω των 300 κατοίκων συγκροτούνται τριμελή συμβούλια ενώ στις τοπικές κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων εκλέγεται ένας εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. (Είδες… δημοκρατία ο Καλλικράτης;)

Χρόνος διενέργειας των εκλογών

Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014. Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου, θα γίνουν ειδικά για τις επερχόμενες εκλογές την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010.
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο σε ένα Δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα αυτή θα γίνει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010.


Άσκηση εκλογικού δικαιώματος


Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
► Οι κάτοικοι του εξωτερικού.
► Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
► Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Επίσης, στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους.

Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων

Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού
2. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου Δημάρχου με τη σχετική ένδειξη
3. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, όπου ανήκει η δημοτική ή τοπική κοινότητα
4. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά, όλων των υπολοίπων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, των λοιπών εκλογικών περιφερειών, με σχετική ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι
5. την ονομασία της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
6. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων συμβούλων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

Οι υπό στοιχεία 1, 2 και 3 καταγραφές αποτελούν το πρώτο μέρος, οι υπό στοιχείο 4 καταγραφές αποτελούν το δεύτερο μέρος, και οι υπό στοιχεία 5 και 6 το τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου.

Σημειώνεται ότι σε όσους Δήμους αποτελούνται από δημοτικές ή τοπικές κοινότητες τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού θα φέρουν και το προαναφερόμενο τρίτο μέρος, με την σχετική ένδειξη, μόνο στην περίπτωση που έχουν υποψηφίους στην αντίστοιχη δημοτική ή τοπική κοινότητα.

Σε όσους Δήμους γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 14η Νοεμβρίου 2010, τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την 7η Νοεμβρίου 2010

Σταυροί προτίμησης σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες


Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

1α. σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική

β. σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες ή/και
2. σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Δηλαδή, ο εκλογέας μπορεί να θέσει έναν ή περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος, και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.


Με απλά λόγια στους υποψηφίους των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων (ψηφοδέλτιο κορμού που λέγαμε) βάζουμε!
Στους πρώην δήμους Λευκάδας, Ελλομένου και Απολλωνίων
έως τρεις σταυρούς


στους πρώην δήμους Σφακιωτών και Καρυάς και στις πρώην κοινότητες Καλάμου και Καστού ΕΝΑ ΜΟΝΟ σταυρό.

Φυσικά ΟΛΟΙ οι ψηφοφόροι ενός τέως δήμου, μπορούν να ψηφίσουν και ΕΝΑ ΜΟΝΟ υποψήφιο από οποιοδήποτε άλλο πρώην δήμο.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν σε κάποιο μέρος του περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για τους υποψήφιους του μέρους αυτού.

Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.


Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.

Σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας.

Επίσης, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και σε έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.


Τέσσερα παραδείγματα.

1. Ο δημότης του παλαιού δήμου Λευκάδας βάζει ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ σταυρούς στους υποψηφίους της δημοτικής ενότητας Λευκάδας, ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ υποψήφιο από όλες τις άλλες δημοτικές ενότητες και ΔΥΟ ΣΤΑΥΡΟΥΣ στους υποψηφίους της δημοτικής κοινότητας Λευκάδας.

2. Ο κάτοικος του Φτερνού (δημότης τέως δήμου Ελλομένου). Βάζει έως ΤΡΕΙΣ σταυρούς στη δημοτική ενότητα Ελλομένου, ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ σταυρό σε όποια άλλη δημοτική ενότητα θέλει και ΕΝΑ σταυρό στην τοπική κοινότητα Φτερνού.

3. Ο Κάτοικος του Καστού βάζει ένα σταυρό στη δημοτική ενότητα Καστού (κορμός), ένα σταυρό σε όποια άλλη δημοτική ενότητα θέλει και έως δυο σταυρούς στην δημοτική κοινότητα Καστού.

4. Οι κάτοικοι του τέως δήμου Καρυάς και του τέως δήμου Σφακιωτών (σε όποιο χωριό και να μένουν) βάζουν ΕΝΑ σταυρό στη δημοτική ενότητα που ανήκουν, ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ σταυρό σε υποψήφιο όποιας άλλης δημοτικής ενότητας θέλουν και ΕΝΑ σταυρό σε υποψήφιο της τοπικής του κοινότητας.

Ελπίζω να σας βοήθησα. Θα συνεχίσω, καλά να είμαστε, την επόμενη εβδομάδα, με εκλογικά μέτρα, κατανομές και τα τοιαύτα…
5/10/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: