Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Από τα ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΝΕΑ   http://www.kolivas.de/
Τα αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 20ής Σεπτέμβρη 2015 στην εκλογική περιφέρεια Λευκάδας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ

Γραμμένοι: 274 – Ψήφισαν: 105 – Έγκυρα: 101 – Άκυρα/Λευκά: 4 – Αποχή: 61,68%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
24544130
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
02130
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Γραμμένοι: 462 – Ψήφισαν: 155 – Έγκυρα: 149 – Άκυρα/Λευκά: 6 – Αποχή: 66,45%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
384871527
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
20461
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1
 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Γραμμένοι: 523 – Ψήφισαν: 195 – Έγκυρα: 189 – Άκυρα/Λευκά: 6 – Αποχή: 62,72%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
2989111522
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
43553
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΑΝΙΟΥ

Γραμμένοι: 378 – Ψήφισαν: 137 – Έγκυρα: 135 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 63,76%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
365614511
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
04414
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Γραμμένοι: 535 – Ψήφισαν: 256 – Έγκυρα: 245 – Άκυρα/Λευκά: 11 – Αποχή: 52,15%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
709932010
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
76857
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 10 (ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 4 – ΕΠΑΜ: 4 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ: 2)
 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΡΝΙΚΑ

Γραμμένοι: 309 – Ψήφισαν: 131 – Έγκυρα: 128 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 57,61%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
3375058
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
10120
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3 ( ΕΠΑΜ: 2 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 1)
 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΓΑΝΟΥ

Γραμμένοι: 218 – Ψήφισαν: 62 – Έγκυρα: 59 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 71,56%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
829737
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
20020
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1 (ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 1)
 8ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΓΗΡΟΥ

Γραμμένοι: 342 – Ψήφισαν: 140 – Έγκυρα: 139 – Άκυρα/Λευκά: 1 – Αποχή: 59,06%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
603313516
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
40220
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4 (ΕΠΑΜ: 3 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 1)
 9ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΗΛΙΟΥ

Γραμμένοι: 159 – Ψήφισαν: 49 – Έγκυρα: 49 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 69,18%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
1316625
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
33000
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1 (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 1)
 10ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ

Γραμμένοι: 378 – Ψήφισαν: 146 – Έγκυρα: 141 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 61,38%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
47564154
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
33122
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 11ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

Γραμμένοι: – Ψήφισαν: 193 – Έγκυρα: 188 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή:
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
57819137
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
54450
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 12ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΟΛΗ

Γραμμένοι: 244 – Ψήφισαν: 107 – Έγκυρα: 104 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 56,15%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
183529125
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
11120
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 13ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΒΡΟΥ

Γραμμένοι: 620 – Ψήφισαν: 285 – Έγκυρα: 270 – Άκυρα/Λευκά: 15 – Αποχή: 54,03%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
104937529
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
1510112
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 14ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΤΑΤΩΝ

Γραμμένοι: 244 – Ψήφισαν: 84 – Έγκυρα: 82 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 65,57%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
2926835
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
10026
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (14 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 4.879 – Ψήφισαν: 2.045 – Έγκυρα: 1.979 – Άκυρα/Λευκά: 67 – Αποχή: 58,09%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
566790122131156
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
3431414825
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 35 (ΕΠΑΜ: 16 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 10 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 6 – ΚΚΕ (μ-λ)-ΜΛ ΚΚΕ: 3)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

 15ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΥΚΕΡΗΣ

Γραμμένοι: 182 – Ψήφισαν: 58 – Έγκυρα: 58 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 68,13%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
2891620
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
01110
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 16ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΥΧΟΥ

Γραμμένοι: 177 – Ψήφισαν: 366 – Έγκυρα: 173 – Άκυρα/Λευκά: 4 – Αποχή: 51,64%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
36785127
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
96752
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 6
 17ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΥΧΟΥ

Γραμμένοι: 216 – Ψήφισαν: 148 – Έγκυρα: 141 – Άκυρα/Λευκά: 7 – Αποχή: 48,25%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
29621585
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
62802
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 18ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 280 – Ψήφισαν: 127 – Έγκυρα: 123 – Άκυρα/Λευκά: 4 – Αποχή: 54,64%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
22645717
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
02330
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 19 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 438 – Ψήφισαν: 245 – Έγκυρα: 235 – Άκυρα/Λευκά: 10 – Αποχή: 44,06%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
5191252515
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
325114
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 20ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΥΔΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 505 – Ψήφισαν: 321 – Έγκυρα: 314 – Άκυρα/Λευκά: 7 – Αποχή: 36,44%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
69146271622
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
127344
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 21ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΥΔΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 550 – Ψήφισαν: 319 – Έγκυρα: 314 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 42,00%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
66154261416
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
861152
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 6
 22ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ

Γραμμένοι: 64 – Ψήφισαν: 45 – Έγκυρα: 45 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 29,69%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
1616512
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
11020
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1
 23ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ)

Γραμμένοι: 398 – Ψήφισαν: 224 – Έγκυρα: 216 – Άκυρα/Λευκά: 8 – Αποχή: 43,72%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
5867291918
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
76541
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2
 24ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΟΥ

Γραμμένοι: 332 – Ψήφισαν: 157 – Έγκυρα: 152 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 52,71%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
286812514
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
76530
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 25ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΤΕΡΝΟΥ

Γραμμένοι: 293 – Ψήφισαν: 137 – Έγκυρα: 129 – Άκυρα/Λευκά: 8 – Αποχή: 53,24%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
414071512
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
31330
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 26ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ

Γραμμένοι: 352 – Ψήφισαν: 151 – Έγκυρα: 148 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 57,10%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
267271712
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
52420
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (12 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 4.046 – Ψήφισαν: 2.109 – Έγκυρα: 2.048 – Άκυρα/Λευκά: 61 – Αποχή: 47,87%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
470867179141140
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
6142554315
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 35 ( ΕΠΑΜ: 13 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 10 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6 – ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ: 4 – Ο.Κ.Δ.Ε.: 1 – ΟΑΚΚΕ: 1)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

 27ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

Γραμμένοι: 375 – Ψήφισαν: 120 – Έγκυρα: 113 – Άκυρα/Λευκά: 7 – Αποχή: 68,00%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
283711716
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
43230
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2
 28ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

Γραμμένοι: 366 – Ψήφισαν: 106 – Έγκυρα: 106 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 71,04%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
232315817
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
15750
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2
 29ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

Γραμμένοι: 190 – Ψήφισαν: 31 – Έγκυρα: 31 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 83,68%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
213121
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
00003
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥ (3 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 931 – Ψήφισαν: 257 – Έγκυρα: 250 – Άκυρα/Λευκά: 7 – Αποχή: 72,40%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
7263271734
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
58983
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4 (ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2 – ΕΠΑΜ: 1 – ΟΑΚΚΕ: 1)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ

 30ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ

Γραμμένοι: 388 – Ψήφισαν: 126 – Έγκυρα: 125 – Άκυρα/Λευκά: 1 – Αποχή: 67,53%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
1425481213
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
60300
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 31ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΑΣ

Γραμμένοι: 391 – Ψήφισαν: 165 – Έγκυρα: 159 – Άκυρα/Λευκά: 6 – Αποχή: 57,80%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
4740181321
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
61244
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 32ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΑΣ

Γραμμένοι: 453 – Ψήφισαν: 176 – Έγκυρα: 168 – Άκυρα/Λευκά: 8 – Αποχή: 61,15%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
6123261222
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
65511
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 6
 33ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΑΣ

Γραμμένοι: 417 – Ψήφισαν: 155 – Έγκυρα: 153 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 62,83%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
5538969
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
93243
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 34ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ

Γραμμένοι: 321 – Ψήφισαν: 132 – Έγκυρα: 129 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 58,88%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
4343894
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
61534
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ (5 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 1.970 – Ψήφισαν: 754 – Έγκυρα: 734 – Άκυρα/Λευκά: 20 – Αποχή: 61,73%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
2201691215269
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
3310171212
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 19 (ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 8 – ΕΠΑΜ: 6 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 3 – Ο.Κ.Δ.Ε.: 1 – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ: 1)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ

 35ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΥ

Γραμμένοι: 215 – Ψήφισαν: 40 – Έγκυρα: 37 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 81,40%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
176261
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
10031
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 36ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ

Γραμμένοι: 147 – Ψήφισαν: 94 – Έγκυρα: 92 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 36,05%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
2832908
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
41420
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1
 37ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΝΙΚΙΑΝΑ)

Γραμμένοι: 450 – Ψήφισαν: 207 – Έγκυρα: 205 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 54,00%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
804735910
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
66242
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 38ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΝΙΚΙΑΝΑ)

Γραμμένοι: 347 – Ψήφισαν: 204 – Έγκυρα: 202 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 41,21%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
666527813
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
53418
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2
 39ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

Γραμμένοι: 26 – Ψήφισαν: 12 – Έγκυρα: 12 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 53,85%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
22301
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
13000
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 40ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ

Γραμμένοι: 530 – Ψήφισαν: 280 – Έγκυρα: 272 – Άκυρα/Λευκά: 8 – Αποχή: 47,17%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
11080171120
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
124375
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 41ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ

Γραμμένοι: 439 – Ψήφισαν: 176 – Έγκυρα: 175 – Άκυρα/Λευκά: 1 – Αποχή: 59,91%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
523059310
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
83212
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1
 42ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΩΤΩΝ

Γραμμένοι: 479 – Ψήφισαν: 250 – Έγκυρα: 244 – Άκυρα/Λευκά: 6 – Αποχή: 47,81%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
7970251217
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
173932
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 7
 43ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Γραμμένοι: 390 – Ψήφισαν: 232 – Έγκυρα: 222 – Άκυρα/Λευκά: 10 – Αποχή: 40,51%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
727127422
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
49064
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 44ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Γραμμένοι: 350 – Ψήφισαν: 187 – Έγκυρα: 183 – Άκυρα/Λευκά: 4 – Αποχή: 46,57%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
544741117
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
120403
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 45ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 632 – Ψήφισαν: 371 – Έγκυρα: 363 – Άκυρα/Λευκά: 8 – Αποχή: 41,30%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
109132281734
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
810576
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 7
 46ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 675 – Ψήφισαν: 390 – Έγκυρα: 372 – Άκυρα/Λευκά: 18 – Αποχή: 42,22%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
120120222231
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
13111882
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 5
 47ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 656 – Ψήφισαν: 372 – Έγκυρα: 358 – Άκυρα/Λευκά: 14 – Αποχή: 43,29%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
122119261519
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
12141484
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 5
 48ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 646 – Ψήφισαν: 343 – Έγκυρα: 340 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 46,90%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
13895121727
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
10131154
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 8
 49ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 637 – Ψήφισαν: 327 – Έγκυρα: 325 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 48,67%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
112106191517
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
1319962
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 7
 50ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 623 – Ψήφισαν: 368 – Έγκυρα: 352 – Άκυρα/Λευκά: 16 – Αποχή: 40,93
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
113117211823
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
10912143
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 12
 51ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 652 – Ψήφισαν: 349 – Έγκυρα: 340 – Άκυρα/Λευκά: 9 – Αποχή: 46,47%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
10496252018
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
201410125
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 16
 52ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 648 – Ψήφισαν: 367 – Έγκυρα: 356 – Άκυρα/Λευκά: 11 – Αποχή: 43,36%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
124102342114
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
14131693
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 6
 53 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 658 – Ψήφισαν: 329 – Έγκυρα: 312 – Άκυρα/Λευκά: 17 – Αποχή: 50,00%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
11390212125
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
208633
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2
 54ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Γραμμένοι: 648 – Ψήφισαν: 329 – Έγκυρα: 319 – Άκυρα/Λευκά: 10 – Αποχή: 49,23%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
10696252024
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
12101256
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (23 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 11.640 – Ψήφισαν: 6.257 – Έγκυρα: 6.088 – Άκυρα/Λευκά: 169 – Αποχή: 46,25%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
2.0441.770661281416
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
24818915412378
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 124 ( ΕΠΑΜ: 52 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 34 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 26 – ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ: 7 – Ο.Κ.Δ.Ε.: 3 – ΟΑΚΚΕ: 2)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

 59ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΩΝ

Γραμμένοι: 176 – Ψήφισαν: 110 – Έγκυρα: 105 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 37,50%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
442210510
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
32104
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 60ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΥΜΩΝΑ

Γραμμένοι: 148 – Ψήφισαν: 59 – Έγκυρα: 59 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 60,14%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
21131523
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
02111
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 61ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ

Γραμμένοι: 522 – Ψήφισαν: 185 – Έγκυρα: 183 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 64,56%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
58373869
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
932317
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1
 62ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΟΥ

Γραμμένοι: 386 – Ψήφισαν: 224 – Έγκυρα: 214 – Άκυρα/Λευκά: 10 – Αποχή: 41,97%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
5171341316
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
123124
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 7
 63ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ

Γραμμένοι: 615 – Ψήφισαν: 269 – Έγκυρα: 261 – Άκυρα/Λευκά: 8 – Αποχή: 56,26%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
9474171232
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
67661
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 6
 64ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 301 – Ψήφισαν: 184 – Έγκυρα: 178 – Άκυρα/Λευκά: 6 – Αποχή: 38,87%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
575627912
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
43531
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1
 65ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 252 – Ψήφισαν: 115 – Έγκυρα: 110 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 54,37%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
36218417
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
21780
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 6
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ (7 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 2.400 – Ψήφισαν: 1.146 – Έγκυρα: 1.110 – Άκυρα/Λευκά: 36 – Αποχή: 52,25%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
3612941495199
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
3621232328
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 25 ( ΕΠΑΜ: 12 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 5 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 4 – ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ: 3 – Ο.Κ.Δ.Ε.: 1)
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (65 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 26.081 – Ψήφισαν: 12.608 – Έγκυρα: 12.246 – Άκυρα/Λευκά: 362 – Αποχή: 51,66%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
3.7503.9591.261679915
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
418301299260162
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 242 ( ΕΠΑΜ: 100 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 65 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 49 – ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ: 17 – Ο.Κ.Δ.Ε.: 6 – ΟΑΚΚΕ: 4 – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ: 1)

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

 66ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΕΩΣ

Γραμμένοι: 418 – Ψήφισαν: 143 – Έγκυρα: 135 – Άκυρα/Λευκά: 8 – Αποχή: 65,79%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
404219417
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
14242
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 67ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 386 – Ψήφισαν: 183 – Έγκυρα: 178 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 52,59%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
506232122
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
33131
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0
 68ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 489 – Ψήφισαν: 209 – Έγκυρα: 204 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 57,26%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
715235621
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
54232
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3
 69ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 311 – Ψήφισαν: 144 – Έγκυρα: 141 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 53,70%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
434411719
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
72412
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1
 70ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ

Γραμμένοι: 377 – Ψήφισαν: 140 – Έγκυρα: 138 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 62,86%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
364121715
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
13345
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (5 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 1.981 – Ψήφισαν: 819 – Έγκυρα: 796 – Άκυρα/Λευκά: 23 – Αποχή: 58,66%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
2402411182594
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
1716121512
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 6 ( ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 3 – ΕΠΑΜ: 2 – ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ: 1)

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 71ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Γραμμένοι: 121 – Ψήφισαν: 89 – Έγκυρα: 86 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 26,45%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
3031435
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
14330
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2
 72ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Γραμμένοι: – Ψήφισαν: – Έγκυρα: – Άκυρα/Λευκά: – Αποχή:
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
928228941
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
9147125
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 8
 73ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Γραμμένοι: 427 – Ψήφισαν: 277 – Έγκυρα: 275 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 35,13%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
996929822
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
1217456
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4
 74ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Γραμμένοι: 54 – Ψήφισαν: 42 – Έγκυρα: 41 – Άκυρα/Λευκά: 1 – Αποχή: 22,22%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
819105
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
12220
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (4 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 1.056 – Ψήφισαν: 719 – Έγκυρα: 709 – Άκυρα/Λευκά: 10 – Αποχή: 31,91%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
229201622073
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
2337162211
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 15 ( ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 11 – ΕΠΑΜ: 4)
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (74 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Γραμμένοι: 29.188 – Ψήφισαν: 14.146 – Έγκυρα: 13.751 – Άκυρα/Λευκά: 395 – Αποχή: 51,42%
ΣΥΡΙΖΑΝΔΚΚΕΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
4.219
30,68%
4.401
32,00%
1.441
10,48%
724
5,27%
1.082
7,87%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΤΑΜΙΑΝΕΛΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤΑΡΣΥΑ
458
3,33%
354
2,57%
327
2,38%
297
2,16%
185
1,35%
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 263 (ΕΠΑΜ: 106 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 68 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 60 – ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ: 18 – Ο.Κ.Δ.Ε.: 6 – ΟΑΚΚΕ: 4 – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ: 1)