Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΤΕΡ ΓΥΜΝΑΣΙΟΣ


ΠΑΤΕΡ ΓΥΜΝΑΣΙΟΣ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ
 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ

ΤΟΥ ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ

Πάτερ Γυμνάσιος ο Λαυριώτης

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΘΡΥΛΙΚΗ ΘΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ TOΥ 1930
Νικόλαος Μιχαλόπουλος
(Απόσπασμα)
,,, γ) Πηγές
Η εργασία μου στηρίζεται, στα δημοσιεύματα του τύπου της Καβάλας, της Θεσ /νίκης και των Αθηνών, της εποχής του 19301, καθώς και στις διηγήσεις Θασίων που είχαν ζήσει από κοντά τον καλόγηρο. Ο Αλέκος Κομλί-κης, παιδί τότε 14 χρόνων, έκανε διάφορα θελήματα στον καλόγηρο. 0 Αγγελής Αγγελής ήταν ο αγωγιάτης του πάτερ Γυμνάσιου. Ο Μαρκιανός Βασίλειος ήταν γνώστης του χώρου της «Παναγούδας», όπου είχε ζήσει ο καλόγηρος. Πολλές διηγήσεις από μεγαλύτερους είχαν ακούσει ακόμα ο Σωτήρης Πέτκος και ο Κων /νος Μακαρίου. Στις βασικές πηγές μου πρέπει να προστεθεί και το αρχειακό υλικό που έθεσε στη διάθεση μου ο αγαπητός συνάδελφος κ. Κων/νος Χιόνης, τον οποίο και θερμά ευχαριστώ.
1. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Η ΦΗΜΗ TOΥ ΩΣ ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΥ
Τον Απρίλιο του 1930 ο πάτερ Γυμνάσιος, κατά κόσμον Γεώργιος Τζανέτης2, χωρίς να επιδιώκει τη διαφήμιση, την προβολή των θεραπευτικών ικανοτήτων του με βότανα, γίνεται γνωστός σ' όλη την Ελλάδα. Κυριολεκτικά σαν αστραπή διαδόθηκε η φήμη του ότι θεραπεύει «πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν...». Από το υλικό που έχει δημοσιευθεί στον τύπο του 1930, και ιδιαίτερα στις εφημερίδες της Καβάλας «Κήρυξ», «Σημαία» και «Φωνή», της Θεσ/νίκης «Μακεδονία», «Μακεδόνικα Νέα», «Φως», και «Βαλκάνια», των Αθηνών «Ελεύθερον Βήμα», «Ελληνική», «Εστία» και «Πατρίς», δικαιολογείται η αστραπιαία γνωστοποίηση του θεραπευτικού έργου του πάτερ Γυμνάσιου, γιατί στις παραπάνω εφημερίδες υπάρχει πλούσια ειδησεογραφία γύρω από το Γυμνάσιο με πολλές ανταποκρίσεις, επιστολές ευγνωμοσύνης ασθενών που θεραπεύτηκαν, ειδήσεις και αναφορές για τη θεραπευτική ικανότητα του καλόγηρου σε πρωτοσέλιδα άρθρα με ολόσωμες φωτογραφίες.
Πρώτα, έγινε γνωστός στην Ποταμιά. Εκεί έβγαινε συνέχεια στα γύρω βουνά και στην περιοχή Κοίνυρα, όπου μάζευε διάφορα βότανα με τα οποία έκαμε αλοιφές για τους ασθενείς του χωριού του, που καθημερινά ζητούσαν τη βοήθεια του, γιατί είχαν πληροφορίες ότι είχε θεραπεύσει πολλούς τόσο στο Άγιο Όρος, όταν ήταν, όσο και στις Σέρρες. Η φήμη του διαδόθηκε γρήγορα και στα γύρω χωριά της Θάσου3. Η θεραπεία όμως ενός νέου 17 χρόνων, του Στυλιανού Κοντογιωργούδη, από τις Μαριές Θάσου, που έπασχε από ραχίτιδα με φοβερούς πόνους και από απόστημα στο μηρό, έγινε η αρχή για να γίνει γνωστός ο Γυμνάσιος σ' όλα τα χωριά της Θάσου. Μολονότι είχε θέσει ως όρο στον πατέρα του Κοντογιωργούδη να μην αποκαλύψει τίποτε, αυτός όμως νικήθηκε από τη χαρά που ένιωθε για τη θεραπεία του παιδιού του, κι ένα βράδυ στο καφενείο του χωριού αποκάλυψε ότι ο καλόγηρος έσωσε το παιδί του με φάρμακα και χορταρικά. Το γεγονός αυτό παρακίνησε τον πρόεδρο του Θεολόγου Κοντό να πάει στην Ποταμιά και να προτείνει στο Γυμνάσιο να έλθει οτο Θεολόγο, όπου γεννήθηκε, για να θεραπεύσει τους αρρώστους του χωριού, μια και δεν υπήρχε εκεί γιατρός4. Του υποσχέθηκε μάλιστα να του παραχωρήσει κλήρο και κατοικία. Ο Γυμνάσιος δέχτηκε και ήλθε στο Θεολόγο. Αρχικά επιδόθηκε στην ορνιθοτροφία και στη συνέχεια θεράπευσε τους Θεολογίτες με βότανα και όσους ξένους κατέφθαναν για θεραπεία. Από τότε, Απρίλιος 1930, αρχίζει και η επίσημη δράση του Γυμνασίου Λαυριώτη και η αρχή, φυσικά, των διάφορων περιπετειών του.
Ο τύπος αυτής της περιόδου είναι χωρισμένος σε δύο αντίθετα στρατόπεδα. Η εφημερίδα «Σημαία» της Καβάλας5 επαινεί τον καλόγηρο, διαφημίζει το θεραπευτικό του έργο και για να γίνει πιστευτή δημοσιεύει και πολλές επιστολές6 ανθρώπων που έγιναν καλά, όπως του Φωτίου Γιαλαμά, Γεωργίου Γουλίδη, Ηλία Αδάμου. Ενδεικτικά παραθέτω την πρώτη επιστολή του Νι-κο?άου Μαυρίδη που δημοσίευσε η «Σημαία» και που την έστελνε στον επιστήθιο φίλο του στη Θεσσαλονίκη Παναγιώτη Χόλη, έμπορο, Αγ. Μηνά, στοά Τόττη 6: «... Λοιπόν, αγαπημένε μον, έπειτα από τόσας χιλιάδας δραχμάς που έχω εξοδεύσει διά το πάθημά μου χωρίς να εύρω σωτηρίαν και τώρα μ' ένα φάρμακον μηδαμινόν, το οποίον μου έχει παραχωρήσει ένας καλόγηρος, απεσταλμένος του Θεού, μ' έσωσεν από το πάθος αυτό και μετά χαράς σε γράφω ότι έχω μια εβδομάδα που τρώγω έναν περίδρομον και πίνω μπύρα άφθονον.
Πολλά έχω να σου γράψω γι αυτόν τον καλόγηρον. Έχει, φίλε μου, φάρμακα δι όλας τας ασθενείας του κόσμου, εκτός του παλαιού καρκίνου, της φθίσεως τρίτου σταδίου και της λέπρας. Όλας τας άλλας ασθενείας τας θεραπεύει. Δεν μπορώ να σε γράψω πολλά, διότι πρέπει να έχω εφημερίδας να γεμίσω. Επιφυλάσσομαι να σε τα ειπώ προφορικώς. Με πολλήν αγάπην. Σε φιλώ. Νικόλαος Μαυρίδης»7.
__________________
1. Ο Ιωάννης Πριμικίδης, δημοσιογράφος, δ/ντής της εφημ. «Ταχυδρόμος» Καβάλας, παρακολούθησε από κοντά το Γυμνάσιο Λαυριώτη στις περιπέτειες του στη Θάσο, Καβάλα και κυρίως στην Αθήνα, στην ι. μονή Οσίου Μελετίου. Δημοσίευσε τότε και επαναδημο-σίευσε το 1980 στην εφημερίδα του «Ταχυδρόμος» Καβάλας από 21-10-1980 μέχρι 25-11-1980 σε πολλές συνέχειες την εργασία του «Γυμνάσιος Λαυριώτης, ο καλόγερος που αναστάτωσε προ πενήντα ετών την Ελλάδα». Στο υπ'αριθ. 11705/23-10-1980 φύλλο της εφημερίδας αναφέρονται πολλά βιογραφικά στοιχεία του καλόγηρου. Βιογραφικά στοιχεία του βρίσκουμε ακόμα στο βιβλίο της Σοφίας Μυλωνά, 407 συνταγές του καλόγηρου. Πάτερ Γυμνάσιος και άλλοι Αγιορείτες. Θεραπεία με βότανα, εκδόσεις «Λέων», Αθήνα, 2η έκδ., σελ. 5-12. Επίσης βιογραφικά στοιχεία του υπάρχουν στο βιβλίο του Σωτήρη Γερακούδη, Η ιστορία της Θάσου, Θεσ/νίκη 1986, σελ. 158-160. Τέλος βιογραφικά στοιχεία υπάρχουν και στο άρθρο του Β. Μεσολογγίτη, δ/ντή της εφημερίδας «Μακεδόνικα Νέα» της Θεσ/νίκης, και στην εφημερίδα της Καβάλας «Κήρυξ», όπου δημοσιεύεται άρθρο του Δημ. Ζιώγα στο υπ' αριθ. φ. 1354/17-7-1930.

2. Ο π. Γυμνάσιος Λαυριώτης, κατά κόσμο Γεώργιος Τζανέτης, γεννήθηκε στο Θεολόγο το 1858. Ο πατέρας του Χρήστος Τζανέτης, μυλωνάς και τσαγκάρης, ήλθε από τη Σκόπελο στο Θεολόγο το 1854. Σε ηλικία 15 ετών μαζί με τους γονείς του ήλθε στην Ποταμιά. Η μητέρα του Άννα, το γένος Μπριόλα, ήταν πρακτική μαμή με γνώση θεραπευτικής δύναμης των βοτάνων. Σε ηλικία 20 ετών μπαρκάρει σε ιστιοφόρο ως μούτσος. Γίνεται νοσοκόμος στο γιατρό Καξίς στην Αγγλία. Εκεί γνωρίζει και το φακίρη Τιμοσέϊν. Στη Θεσ /νίκη υπηρετεί για μικρό χρονικό διάστημα ως νοσοκόμος κοντά στο βοτανολόγο Κων/νίδη. Ακολούθως μένει για 8 μήνες στην Καστοριά και έπειτα στην Ξάνθη, στην αυλή του Μεμέτ Αλή ως μάγειρας για 2 χρόνια. Μετά έρχεται στην Ποταμιά. Παντρεύεται, αλλά σε 15 μέρες χηρεύει. Στη συνέχεια πηγαίνει στο Άγιο Όρος, στη σκήτη της Αγίας Άννης, και μετά στη Μεγίστη Λαύρα ως νοσοκόμος του ιατρού Σπυρίδωνα. Εκεί εκάρη μοναχός με το όνομα Γυμνάσιος Λαυριώτης. Από το Άγιο Όρος, και αφού παρέμεινε για λίγο στις Σέρρες, έρχεται στην Ποταμιά και το 1930 στο Θεολόγο, όπου αρχίζει την επίσημη δραστηριότητα του, τη θεραπεία πολλών ασθενών με βότανα. Από τότε αρχίζουν και οι περιπέτειες του, οι συλλήψεις του, η απομάκρυνση του από τη Θάσο στο Άγιο Όρος, στον Πειραιά, ι. μονή Οσίου Μελετίου κ.λ.π. Το 1930 επανέρχεται στην Ποταμιά και το 1938 πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών.

3. Βλ. εφ. «Ταχυδρόμος» Καβάλας, αριθ. φ. 11706/24-10-1980.

4. Ο κ. Κοντός απέβλεπε πρώτιστα και στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στο χωριό του.

5. Αρχές Απριλίου 1930 η «Σημαία» επαινεί το έργο του Γυμνάσιου και δημοσιεύει και σχετικές επιστολές.

6. Βλέπε και στον «Ταχυδρόμο» Καβάλας, αριθ. φ. 11707/25-10-1980.

7. Η επιστολή αυτή δημοσιεύεται και στα «Μακεδόνικα Νέα», φ. 15-7-1930, και στον «Ταχυδρόμο», αριθ. φ. 11707 /25-10-1980. Ο Νικόλαος Μαυρίδης, που ήταν γραμματέας της ι. μητρόπολης Καβάλας, έγραψε και άλλες επιστολές προς τον κ. Π. Χόλη, που υπάρχουν δημοσιευμένες στα «Μακεδόνικα Νέα», φ. 21 και 29 Ιουλίου 1930.

http://anaeth.gr


 


Τις συνταγὲς δημοσιεύουμε ἀκριβῶς ὅπως τὶς διατύπωσε ὁ Γυμνάσιος Λαυριώτης. Μᾶς τὶς ἔδωσε τυπωμένες σὲ παλαιὰ ἔκθεση ἡ καλογρηὰ τῆς μονῆς Χίου, Καπονέρη ποὺ τὴν συναντήσαμε στὴνΛέρο. Ἡ ἴδια μᾶς ἔδωσε καὶ δικές της συνταγὲς καθὼς καὶ τὶς συνταγὲς τοῦ καλόγερου Παχώμιου.Στὸν τόμο αὐτὸν δημοσιεύονται οἱ συνταγὲς τοῦ ΓυμνασίουΛαυριώτου καὶ τοῦ μοναχοῦ Παχωμίου Τσάκωνα.

Αἱμορραγίαι
[Αἱμορραγίαι λέγονται αἱ συνεχεῖς ρεύσεις καὶ τὸ τρέξιμον τοῦ αἵματος ἀπὸ κανὲν μέρος τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Αὕται προέρχονται ἀπὸ τὸ τρύπημα καὶ κόψιμον τῶν φλεβῶν, καὶ ἀρτηριῶν τοῦ πνεύμονος, τοῦ στομάχου, τῆς μήτρας καὶ τῶν αἱμορροϊκῶν ἀγγείων].
1) Τρόπος θεραπείας. Βράζομε 50 δρἀμια ἀχλαδόρριζα, μιὰ ὀκᾶ κρασὶ καὶ λίγα κρεμυδότσοφλα καὶ πέρνουμε ἕνα ποτῆρι τοῦ κρασιοῦ κάθε πρωί.
2) Ἄλλος τρόπος. Πέρνετε ἔνα αὐγὸ ὀκταποδιοῦ, θὰ τὸ βράσετε στὴ χόβολη, θὰ τὸ ξύσετε σὰν σαποῦνι ψιλά, ψιλά. Σ' ἕνα καφεμπρίκι θὰ βάλετε κρασὶ καὶ θὰ βράσῃ, μέσα θὰ ρίξετε μιὰ κουταλιὰ τοῦ καφὲ ἀπὸ τὰ τρίμματα τοῦ αὐγοῦ. Ἀφοῦ βράσῃ τὸ στραγγίζετε καὶ θὰ πίνετε κάθε πρωὶ ἕνα φλυτζανάκι τοῦ καφέ.
3) Αἱμορραγία νεφρῶν. Βράζουμε 100 δράμια φράουλα ἄγρια,10 δράμια μαστίχα χιώτικη, 10 δράμια ψαρόκολλα σὲ μιὰ ὀκᾶ κρασὶ μαῦρο καὶ πίνουμε δύο φλυντζάνια τὴν ἡμέρα.

Αἱμορραγία μύτης
[Ἡ αἱμορραγία μύτης προέρχεται ἀπὸ πονοκέφαλον, ἀπὸ κενώσεις καὶ βούϊσμα τῶν αὐτιῶν, ἀπὸ ἐμφράξεις τοῦ ήπατος καὶ τοῦ σωλῆνος. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αὕτη συμβαίνει εἰς νέους καὶ πληθωρικοὺς ἀπὸ χτύπημα ἤ πέσιμον, ἀπὸ στενοχώρια, μέθη καὶ ἀπὸ τὸ πολὺ αἷμα. Ἀπὸ τὴν αἱμορραγία τῆς μύτης προέρχεται ἡ μεγάλη ἁδυναμία, ἡ θέρμη, οἱ σπασμοί, τὸ χτύπημα τῆς καρδιᾶς καὶ οἱ ρευματισμοί].
4) Ψήνομε καὶ καπνίζομε αὐγὰ χταποδιοῦ καὶ τὴν σκόνη αὐτὴ τὴν κάνουμε καφὲ καὶ πίνομε, δηλαδή ἀντὶ γιὰ καφὲ χρησιμοποιοῦμε αὐτὴ τὴ σκόνη.
5) Ἄλλος τρόπος. Βάζουμε ἕνα χαρτὶ στὸν οὐρανίσκο καὶ ἕναστὴν φτέρνα.
6) Ἄλλος τρόπος. Στουμπίζουμε καὶ κάνουμε σκόνη τσαχμακόπετρα καὶ τὴν ρουφᾶμε σὰν ταμπάκο.
7) Ἄλλος τρόπος. Στραγγίζουμε δύο λεμόνια βάζουμε μέσα μιὰ κουταλιὰ καφὲ καὶ τὸ πίνουμε

Αίματόρροια
[Αἱμοτόρροια λέγεται ὅταν κατουρεῖ κανεὶς αΐμα˙ αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὴν χαύνωσι τῶν νεφρῶν καὶ διαλυμένον αἷμα, ἀπὸ ἄμμο καὶ πέτρα, ἀπὸ τὶς ζοχάδες τῆς φούσκας καὶ ἀπὸ τὰ άφροδίσια.Ἀποτέλεσμα τῆς αἱματουρίας ἀπὸ τὴ χαύνωσι τῶν νεφρῶν εἶναι ἡ φθίσις, τῆς φούσκας εἷναι ἡ δυσουρία καὶ ἡ στραγγουρία. Ὅταν ἡ ἄμμος κατακαθίσει στὴν κύστι τοῦ οῦρους τότε τρώγει τὴν τρυφερὴ ἐπιφάνειά της καὶ δημιουργοῦνται αἱ ζοχάδες, φλέβες καὶ ἀρτηρίες οἱ ὁποῖες τρέχουν αἷμα βρωμερὸ ἀπὸ τὴν οὐρήθρα].
8) Βράζουμε ἄγρια φράουλα καὶ πίνουμε κάθε μέρα ἀπὸ ἕνα ποτήρι.

Ἀναιμία
9) Πέρνουμε 100 δράμια Κίνα, 100 δράμια ζάχαρι, 50 δράμια κανέλλα, 100 δράμια φλοῦδα Καραγάτς, 1 δράμι κινίνο. Τὰ βράζο-με ὅλα σὲ 3 ὁκάδες νερὸ καὶ πίνομε κάθε μέρα ἀπὸ τρία ποτήρια.
10) Ἄλλος τρόπος. Βράζομε σὲ 1) 2 ὀκᾶ κρασὶ 100 δράμια ἀγριάδα, 100 δράμια ζάκχαρι, 100 δράμια κίνα καὶ δύο χοῦφτες σκορπίδια (φυτὸ) καὶ πίνουμε κάθε μέρα ἀπὸ ἕνα ποτῆρι.
11) Ἄλλος τρόπος. Παραγεμίζουμε τρία καρπούζια μὲ 50δράμια γαρύφαλλα καὶ 100 δράμια μαστίχα. Τὰ ψήνουμε στὸ φοῦρνο καλά. Ἀφοῦ ψηθοῦν τὰ κάνουμε πολτὸ μέσα σὲ ἕνα ἀγγεῖο καὶ βάζουμε ἀνάλογη ζάκχαρι καὶ τὸ βράζωμε μέχρις ὅτου πήξῃ καλὰ καὶ ἀπὸ αὐτὸ θὰ πέρνῃ ὁ ἀσθενής ἀπὸ 3 κουταλάκια τὴν ἡμέρα.
12) Ἄλλος τρόπος. 100 δράμια μέλι, 50 δράμια σκόνη ἀρκουδόψωμο, 10 δράμια κίνα, 10 δράμια ρεβέντι, 10 δράμια σιδηροῦχο,3 δράμια στραμέτι, 1)2 μπουκαλάκι κινίνου Ἀμστερδαμ, 2 κυπαρισόμηλα σκόνη. Ὅλα αὐτὰ τ' ἀνακατεύομεν εἰς τὸ μέλι καὶ ὁ καχεκτικὸς λαμβάνει καθημερινώς 2 κουταλιὲς γλυκοῦ ἐπὶ 10—15ἡμέρας.
13) Ἄλλος τρόπος. Πέρνομε 1)2 ὀκᾶ Καραγάτς, 100 δράμια κίνα, 100 δράμια ζάχαρι, δύο κυπαρισσόμηλα, 100 δράμια σέλινο,50 δράμια κανέλλα. Τὰ βράζομε ὅλα καὶ ἀφοῦ τὰ στραγγίσουμε πίνουμε ἀπὸ αὐτὸ τρία ποτηράκια τὴν ἡμέρα.
14) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 50 δράμια ἀψηθιά, 50 δράμια κανέλλα, 50 δράμια κίνα, θὰ τὰ βράσουμε σὲ 2 ὀκάδες κρασὶ καὶ θὰ πίνουμε ἀπὸ 2 ποτηράκια τοῦ κρασιοῦ τὴν ἡμέρα

 Αίμορροΐδες (Ζωχάδες)
α) Ἐσωτερικαὶ
[Αἱ ἐσωτερικαὶ αἱμορροΐδες εἷναι μερικὲς φλέβες γεμάτες αῐμα. Αὐτὲς κατὰ περιόδους ἀνοίγουν καὶ χύνουν τὸ αἷμα πρὸς τὰ ἔξω ὅπως τὰ ἕμμηνα τῶν γυναικῶν, κατὰ τὸ πλεῖστον τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια τοῦ πάσχοντος φαίνονται γεμᾶτα ἀπὸ μαῦρο καὶ πηχτὸ αἷμα. Αἱ αἱμορροΐδες προέρχονται ἀπὸ τὴν πληθωραν τοῦ αἷματος καὶ πήξιμο αὐτοῦ ἀπὸ τὴν ὑποχονδρίαν καὶ ἄλλας κακοχυμίας τοῦ αἷματος καὶ ἀπὸ τὸν ξηρὸ ἀέρα].
15) Ἀνακατώνουμε σὲ κατράμι ἀλεῦρι ἀπὸ στύψι καὶ τὰ ζυμώνουμε. Ἀπὸ τὸ μῖγμα αὐτὸ κάνομε χάπια μικρὰ καὶ πέρνουμε 2κάθε πρωὶ.

 β) Έξωτερικαὶ
[Αἱ ἐξωτερικαὶ αἱμορροΐδες σχηματίζονται ἔξω τοῦ ἀφεδρῶνοςκαὶ εὶς τὸν σφιγκτῆρα αὐτοῦ. Αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ τὴν κακοχυμίαν τοῦ αἱματος, μελαγχολίαν καὶ ἀπὸ τὰ ἀφροδίσια πάθη].
16) Πέρνουμε λίγο ζαμποῦρι καὶ τὸ βάζουμε μέσα σὲ ζεστή ψημμένη μικρὴ μελιτζάνα καὶ ἀφοῦ βάλουμε καὶ λίγο σπίρτο καμινέτου, τὴ βάζουμε στὸ πονεμένο μέρος. Σὲ λίγο βγάζουμε τή μελιτζάνα καὶ βἀζουμε πάγο. Αὐτὸ θὰ γίνῃ 5—6 φορές.
                                      
 Ἀναβρασμός στήθους
17) Βράζουμε 1)2 ὀκᾶ ζαμποῦκο καὶ τό ζουμὶ τὸ κτυποῦμε μὲ αὐγὸ καὶ κάντιο καὶ τὸ πίνουμε.

 Άδενοπάθεια
18) Πέρνουμε 50 δράμια γόμα κερασιᾶς 50 δράμια μαστίχι, 50δράμια κανέλλα 10 δράμια κίνα, 100 δράμια ζάχαρι καὶ ἔνα κυπαρισόμηλο. Ὅλα αὐτὰ τὰ βράζουμε μὲ 2 1)2 ὀκάδες κρασὶ μαῦρο μέχρις ὅτου μείνει 1 1)2 ὀκᾶ. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ κρασὶ ὁ πάσχων θὰ πίνῃ πρὸ τοῦ φαγητοῦ ἀπὸ ἕνα ποτηράκι κρασιοῦ.
19) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 1 ὀκᾶ Καραγὰτς μιὰ κουταλιὰ κατράμι, 100 δράμια σέλινο, 700 δράμια κίνα, 100 δράμια ζάχαρι καὶ τὰ βράζουμε σὲ 3 ὀκάδες νερό. Ἀπὸ αὐτὸ θὰ πίνῃ ὁ πάσχων ἕνα ποτῆρι κρασιοῦ πρωὶ καὶ βράδυ.
20) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 100 δράμια λιναρόσπορο καὶ τὸν βράζομε τυλιγμένον μέσα σὲ μαντῆλι μέσα σὲ μιὰ ὀκᾶ νερὸ θὰ βράσῃ ὡς που νὰ μείνῃ 1)2 ὀκᾶ. Ἀπὸ τὸ νερὸ αὐτὸ θὰ πίνῃ ὁπάσχων 2 ποτήρια κρασιοῦ τὴν ἡμέρα. θὰ γίνεται δὲ καὶ ἐπάλειψις μὲ ἀμυγδαλόλαδο τοῦ μέρους ποὺ πονεῖ.
21) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε σὲ μιὰ ὀκᾶ νερὸ 100 δράμια λιναρόσπορο τυλιγμένο σὲ πανὶ 100 δράμια γλυκάνισο, 50 δράμια κίμινο. Ἀπὸ αὐτὸ θὰ πίνῃ ὁ πάσχων 2 ποτήρια τοῦ κρασιοῦ τὴν ἡμέρα πρωὶ καὶ βράδυ.
22) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε στὸ τηγάνι ἄπλυτο μαλλὶ καὶ ρακὶ ἀφοῦ ζεσταθῇ ὀλίγο θὰ ριχτῇ στὸ μαλλὶ σκόνη λιβανιοῦ καὶ θὰ τὸ δέση ὁ πάσχων στὸ στῆθος.

 Ἀρθριτισμὸς
[Ἀρθριτισμὸς εἶναι ἕνα πάθος τὸ ὁποῖον συμβαίνει εἱς τὰ ἄρθρα τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν ἤ εἰς ὅλον τὸ σῶμα τῶν άνθρώπων.Αὐτὸ δὲν εἷναι ἄλλο παρὰ ἕνας ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς ὁ ὁποῖος μένει ἐκεῖ ἀπὸ τὴν πῆξι τῶν ὐγρῶν καὶ σκλήρυνσιν τοῦ ἐκεῖ δεσίματος τοῦ σώματος. Ὁ ἀρθριτισμὸς αὐτὸς προέρχεται πολλὲς φορὲς ἀπὸ κρυώματα καὶ ἀπὸ χαλασμένες τροφές, ἀπὸ τὴν ὐγρασία καὶ ἀπὸ κληρονομικότητα. Πολλὲς φορὲς τὰ ἄρθρα πρίζονται σκληραίνουν καὶ πονοῦν δυνατά, πρὸ παντὸς τὴν νύκτα ὅτανκρυώνουν].
23) Γιὰ τὸν ἀρθριτισμὸ ὡρισμένου μέρους τοῦ σώματος. Πέρνουμε 4 ὁλόκληρα σκόρδα, τὰ καθαρίζομε, τὰ κοπανίζομε καὶ τὰ δένουμε στὸ μέρος ποὺ μᾶς πονεῖ. Τὰ ἀφίνουμε ἐκεῖ ἐπὶ 12 ὥρες.
24) Ἄλλος τρόπος. Ὅταν πονοῦμε ἀπὸ ἀρθριτισμοὺς σὲ πολλὰ μέρη τοῦ σώματος, πέρνουμε μιὰ ὀκᾶ σκόρδα, μιὰ ὀκᾶ λάδι καὶ ἕνα σκαντζόχοιρο καὶ τὰ βράζουμε. Ἀπ' αύτὸ θὰ κάνουμε ἐντριβὲς στὰ πονεμένα μέρη, βράδυ παρὰ βράδυ. Μετὰ ἀπὸ κάθε ἐντριβή θὰ κάνουμε ἐπάλειψι τοῦ σώματος μὲ κανελλόλαδο.
25) Ἄλλος τρόπος. Πέρνομε 1) 2 ὀκᾶ σκόρδα, 100 δράμια λάδι καὶ τὰ βράζουμε μαζί. Κατόπιν ἀφοῦ γίνη πολτὸς τὸν στραγγίζουμε καὶ πέρνουμε μόνο τὸ λάδι. Μέσα σ' αὐτὸ ρίχνουμε 50 δράμια κερί, 50 δράμια λουλάκι μπογιατζίδικο. Μὲ τὴν ἀλοιφὴ αὐτὴ κάνουμε ἐπαλείψεις εἰς τὰς ἀρθρώσεις.
26) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε μιὰ ὀκᾶ σκόρδα καθαρισμένα σὲ μιὰ ὀκᾶ λάδι. Μετὰ τὸ βράσιμο στραγγίζουμε αὐτὰ καὶ βάζουμε στὸ στραγγισμένο λάδι 50 δράμια νέφτι καί 5 κρόκους αὐγῶν. Μὲ αὐτὸ νὰ κάνῃ ὁ πάσχων ἐντριβὰς στὰ μέρη πού πονοῦν.

  Ἀμυγδαλίτις
27) Βράζουμε καλὰ ἀγγινἀρες μὲ τὰ φύλλα τους καὶ κἀνουμε κατάπλασμα ζεστὸ ἀπάνω στὸ λαιμό.

Ἄσθμα
[Ἀσθμα λέγεται ἡ μικρὴ καὶ δύσκολη ἀναπνοὴ τοῦ ἀνθρώπου.Αὐτὸ διαφέρει ἀπὸ τὴ δύσπνοια εἷναι πολὺ δυνατώτερο πάθος. Ὁ ἀσθενὴς πάσχει ἀπὸ αὐτὸ κατὰ τὸ βρἀδυ καὶ τὴν νύκτα, ἰδιαιτέρως δὲ οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀποῖοι ἔχουν τὰ στήθη των στενὰ καὶ κακοσχηματισμένα, ἐξ αὐτοῦ δὲ προέρχεται εὶς τούτους καὶ ἡ κύρτωσις του σώματος. Τὸ ἅσθμα προέρχεται ἀπὸ κρύωμα τοῦ πνεύμονος ἀπὸ πνευματώδη ποτά, σκληρὰς τροφὰς καὶ πολλάκις ἀπὸ λύπας καὶ φόβους δυνατούς. Συμβαίνει κανεὶς νὰ ἔχῃ αὐτὸ τὸ πἀθοςκαὶ ἐκ γενετῆς. Ὅταν ὁ ἀσθενὴς βήχων βγἀζει φλέματα τὀτε τὸ ἄσθμα εἷναι ὐγρό˙ ἐπίσης ὐπἀρχει καὶ τὸ ξηρὸ ἄσθμα. Ὁ ἀσθενὴς ποὺ πάσχει ἀπὸ αὐτὸ δὲν βγἀζει φλέγμα μ' ὅλον ὅτι βήχει πολὺ αὐτὸ εἷναι χειρὀτερο ἀπὸ τὸ ὐγρό. Ἔπίσης εἷναι τὸ αἱματῶδες ἄσθμα˙ τοῦτο προέρχεται διότι συμβαίνει νὰ μὴν εἷναι ἐλαστικὰτὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα τοῦ πνεύμονος ἤ ἀπὸ μικροὺς σκώληκας ἤπληγὰς τοῦ πνεύμονος.Οἱ πάσχοντες ἀπὸ αὐτὸ ἕχουν τὸ πρόσωπον κόκκινο καὶ τους ὁφθαλμοὐς ὲπίσης, δύσπνοια δυνατὴ καὶ σφυγμὸν συνεχῆ καὶ δυνατόν. Ἐπίσης εῖναι καὶ τὸ πνικτικὸ ἄσθμα˙ αὐτὸ γνωρίζεται ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ πάσχοντες χάνουν ξαφνικὰ τὴν ἐλευθερία τῆς ἀναπνοῆς των. Ἐπίσης τὸ σπασμωδικό˙ τοῦτο εἷναι τὸ δυνατώτερο καὶ πιὸ ἐπικίνδυνο. Αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τοὺς σπασμοὐς τῶν μυῶν καὶ τῶν νεύρων τοῦ θώρακος καὶ τῶν βρόγχων τοῦ πνεὐμονος. Ὅταν τὸ ἄσθμα εἷναι μικρὸ καὶ ἀτάραχο καὶ βαστᾶ πολὐ τότε λέγεται χρονικό. Αὐτὸ δὲν εἷναι δυνατὸ άλλὰ ταράζει τὸν ἄνθρωπο τὴν νύκτα καὶ δὲν τὸν ἀφίνει νὰ κοιμηθῇ.
28) Βράζομεν ἀρκετή φλοῖδα Καραγατσιοῦ ἀνάλογο σκορπιδόχορτο, κάντιο καὶ ζάχαρι˙ ἀφοῦ βράσουν καλὰ στὸ νερό, περνᾶμε κατόπι τὸ νερὸ αὐτὸ ἀπὸ ἕνα ψιλὸ πανὶ νὰ στραγισθῇ καλά. Ὁ πάσχων θὰ πέρνῃ ἕνα ποτῆρι τοῦ κρασιοῦ κάθε πρωὶ ἀφοῦ προηγουμένως χτυπήσῃ ἕνα αὐγὸ μέσα στὸ ποτῆρι καλἀ.
29) Ἄλλος τρόπος. Πίνουμε κἀθε πρωὶ ἀπὸ μισὸ φλυντζανάκι τοῦ καφὲ πετρέλαιο. (Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ περίεργες συνταγὲς τοῦ Γυμνασίου).
30) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε σκόνη κεχριμπαρόπετρας μιὰ κουταλιά, κατόπι μιὰ κουταλιὰ ἀλεῦρι καὶ μιὰ κουταλιὰ καφὲ τὰ ἀνακατεύουμε μὲ λίγο νερὸ καὶ τὰ κάνουμε χάπια. Ἀπὸ αὐτὰ θὰ πέρνῃ τρία τὴν ἡμέρα.
31) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε ὀλίγο ζαμποῦκο σὲ 100 δράμια νερὸ, κατόπι σὲ ἕνα ἄλλο δοχεῖο χτυπᾶμε ἕνα κρόκο αὐγοῦ μὲ λίγο κάντιο. Ἀφοῦ χτυπηθοῦν καλὰ αὐτὰ ρίχνουμε λίγο λίγο ἀπὸ τὸ ζεστὸ νερὸ μὲ τὸ ζαμποῦκο καὶ τὸ ἀνακατεύουμε προσέχοντες νὰ μήν κόψῃ. Κάθε πρωὶ καὶ βράδυ θὰ τὸ κάνουμε αὐτὸ καὶ θὰ τὸ πίνουμε

Ἀγγύλωσις
32) Πέρνουμε 100 δράμια κρέας πρόβιο κιμᾶ, τὸ δένουμε στὸ ἀγγυλωμένο μέρος ἔως ὅτου βρωμήσῃ. Αὐτὸ θὰ γίνῃ ἐπὶ τρεῖς φοράς.
33) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε μισὴ ὀκᾶ κατράμι καλό, τὸ βράζουμε σὲ τηγανάκι, ἀφοῦ βράσῃ τὸ χύνουμε ἀπάνω σὲ ἔνα κομάτι κάμποτ. Ἔπειτα πέρνουμε 50 δράμια κογχύλια τῆς  θαλάσσης, τὰ ψήνουμε καὶ τὰ κάνουμε σκόνη, τὴν σκόνη αὐτὴ τὴν ρίχνομε ἀπάνω στὸ κατράμι καὶ γίνεται  ἔμπλαστρο. Αὐτὸ θὰ τὸ ζεσταίνουμε καὶ θὰ τὸ βάζουμε στὸ μέρος ποὺ πονεῖ  ἐπὶ 10 ἡμέρας.
34) Ἄλλος τρόπος. Ὅταν ἡ ἀγγύλωσι εἷναι στὰ πόδια, πέρνόμε τρεῖς ὀκάδες ξῦδι, τρεῖς ὀκάδες νερὸ, μία ὀκᾶ πλεξίδες σκόρδου καὶ τὰ βάζουμε νὰ βράσουν σκεπασμένα καλά. Ἀφοῦ βράσουν βάζουμε τὰ πόδια νὰ ἀχνισθοῦν καλὰ.

Ἀκράτεια οὔρων
[Τὸ πάθος αὐτὸ συμβαίνει ἀπὸ τὰς πληγὰς τῶν σφιγκτήρων τῆς κύστεως, ἤ ἀπὸ τὴν παραλυσίαν αὐτῶν ἤ ἀπὸ τὴν ἄμμο τῆς κύστεως. Τὸ οὗρος στάζει λίγο, λίγο, ἤ χύνεται ἀμέσως, ὅταν πάσχῃ κανεὶς ἀπὸ αὐτὸ τὸ πἀθος. Αὐτὸ συμβαίνει κυρίως στὰ βρέφη καὶ εἰς τοὺς γέρους].
35) Πέρνουμε μία μύτη χοίρου τὴν ψήνουμε καὶ τὴν κάνουμε σκόνη· ἐπίσης πέρνουμε λίγη σκόνη μαστίχας χιώτικης καὶ σόδα φαγητοῦ θὰ τὰ ἀνακατέψουμε καὶ τὰ τρία αὐτὰ καὶ θὰ πίνουμε μὲ νερὸ ἀπὸ ἔνα σκονάκι πρωὶ καὶ βράδυ.
36) Ἄλλος τρόπος. Βάζουμε στὰ παραπάνω τρία εἴδη καὶ σκόνη τριῶν ψαριῶν μικρῶν ἀπ' αὐτὰ ποὺ μένουν στὰ δίχτυα τῆς τράτας μπλεγμένα (εἷναι κἄτι πολὐ μικρὰ ψαράκια)

Ἀνορεξία
[Είς τὴν ἀνορεξίαν τὸ στὀμα τοῦ ἀνθρώπου εἷναι πικρὸ καὶ ἄνοστο καὶ ἡ γλῶσσα του σκεπασμένη μὲ ὕλες πικρὲς καὶ ἄνοστες.
Ἡ ἀνορεξία προέρχεται ἀπὸ πολλὰ φαγητὰ ἀπὸ χολὴ τοῦ στο-μάχου, ἀπὸ ἀχωνευσίαν καὶ δυσκοιλιότητα, ἀπὸ κρυώματα, ταραχὴ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος].
37) Βράζουμε κάθε πρωὶ τρία κλωνάρια ὕσωπο, βάζουμε ζάχαρι καὶ πίνουμε σὰν τσάϊ (αὐτὴν τή συνταγή μποροῦν νὰ τὴν μεταχειρίζονται ὅλοι˙ εἷναι πολὺ καλὴ γιὰ τὴν ὅρεξι).

 Ἀχινὸς χειρὸς
38) Βράζουμε. μιὰ ὀκᾶ κάστανα καὶ στὸ ζεστὸ νερὸ βάζουμε τὸ χέρι μέσα.

Ἀδυναμία
39) Πέρνουμε 25 δράμια γόμα κερασιᾶς, τὴν βάζουμε σὲ ἕνα μπουκάλι, ρίχνουμε μέσα ἕνα ποτῆρι νερὸ καὶ τὸ χτυποῦμε καλὰ λίγη ὥρα, ὥστε νὰ πάρῃ τὸ νερὸ οὐσία ἀπὸ τὴ γόμα, κατόπιν πίνουμε τὸ νερὸ αὐτό, τὸ ἐπαναλαμβάνουμε ὀσάκις διψοῦμε. Δηλαδὴ ὁ ἀδύνατος ἀντὶ  νερὸ καθαρὸ νὰ τὸ πίνῃ ὅπως λέμε παραπάνω.
40) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ καραγάτς, 100 δράμια κίνα, 100 δράμια ζάχαρι, 100 δράμια σέλινο, 50 δράμια κανέλλα, 2 κυπαρισσόμηλα. Τὰ βράζουμε σὲ 2 ὀκάδες νερό, τὸ στραγγίζουμε καὶ πίνουμε τρία ρακοπότηρα τὴν ἡμέρα, πρωί, μεσημέρι καὶ βράδυ.

 Ἁλατα
41) Βράζουμε σέλινα καὶ πίνουμε κάθε μέρα ἀπὸ ἕνα ποτῆρι τοῦ νεροῦ.

Βραχνάδα
[Ἡ βραχνάδα προέρχεται ἀπὸ τὰ καταρρακτώδη ὐγρά, τὰ ὁποῖα μολύνουν τὰς μυξώδεις μεμβράνας καὶ τοὺς ἀδένας τοῦ λάρυγγος καὶ τοῦ λαιμοῦ. Αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὰ ψυχρώματα ἀπὸ τὰςκραυγὰς καὶ τὰ τραγούδια, ἀπὸ τὰ ἀλμυρὰ φαγητὰ καὶ ἀπὸ τὶς ζοχἀδες τοῦ λαιμοῦ καὶ ἀπὸ τὰ ἀφροδίσια πάθη].
42) Πέρνουμε μιὰ δυὸ σταγόνες δαφνόλαδο τὶς ρίχνουμε σὲ σιρόπι καὶ πίνουμε.

Βήχας
[Ὁ βήχας εἷναι ἔνα ἐρέθισμα τοῦ πνεύμονος καὶ τοῦ λάρυγγος πολλάκις δὲ καὶ τοῦ στομάχου. Υπάρχουν πολλῶν εἰδῶν ἐρεθισμοί, ἥτοι ὁ ἐρεθιστικὸς καὶ ξηρός, ὐγρὸς καὶ σπασμωδικὸς καὶ χρονικός. Ὅταν δὲν δοθῆ προσοχὴ στὸν βῆχα μπορεῖ νὰ βλάψῃ πολὺ τὸν ἀνθρωπον. Ὁ ἐρεθιστικὸς βήχας εἷναι ὁ χειρὀτερος. Αὐτὸς πολλάκις προέρχεται ἀπὸ κρύωμα τοῦ πνεύμονος ἀπὸ κατάρρουν, καὶ ἀπὸ τὸν στόμαχον].
43) Βράζουμε καλὰ σκορπιδόχορτο καὶ πίνουμε κάθε πρωὶ ἀπὸ ἕνα φλυτζάνι τσαγιοῦ,
44) Ἄλλος τρόπος. Βράζομε πίσα καὶ κάνουμε χάπια τὰ ὀποῖα τὰ ρίχνουμε σὲ κοπανίσμένο ρεβέντι καὶ ὕστερα στὸ ξύδι, Ἀπὸ τὰ χάπια αὐτὰ πέρνουμε 2 τὴν ἡμέραν.
45) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε μιὰ ὀκᾶ νερὸ καὶ ἀφοῦ βράσῃ, ρίχνουμε 100 δράμια κατράμι καὶ τὸ ἀνακατώνουμε καλά˙ τὸ ἀφίνουμε 24 ὥρας νὰ κατασταλάξῃ. Ἀφαιροῦμε τὴν ἀκαθαρσία καὶ πίνουμε ἔνα ρακοπότηρο κάθε βράδυ.

Βλενόρροια, ὀξεία
46) Βράζουμε δυόσμο, φύλλα κυδωνιῶν ἤ φλοιό, μία κουταλιὰ ζάχαρι καὶ καλαμίδι καὶ ἀπὸ τὸ ὑγρὸ πίνουμε κάθε πρωὶ ἕνα ποτῆρι.
47) Ἄλλος τρόπος. Πέρνομε 15 δράμια Μπάλσαμο, 30 δράμια Κοπάϊ, 3 δράμια μπαχάρι καὶ μισὸ κουτάλι μέλι σούπας˙ κάνουμε χάπια καὶ πέρνουμε 3 τὴν ἡμέρα.
48) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε μιὰ κουταλιὰ καθαρὸ κατράμι 2 κουταλιὲς ἀλεῦρι ἀπὸ ρίζι καὶ 1)2 κουταλιὰ καμμένη καὶ τριμμένη στύψι κάνομε χάπια καὶ πέρνομε 2 τὴν ἡμέρα.
49) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ θαλασσόνερο στραγγίζομε καὶ ἕνα λεμόνι καὶ ἀπὸ αὐτὸ πίνουμε 3 ποτηράκια τὴν ἡμέρα.
50) άλλος τρόπος. Νὰ πάρῃ ἕνα φλυτζάνι γάλα γαιδούρας σὲ τρεῖς δόσεις.
51) Ἄλλος τρόπος. Κάνουμε χάπια ἀπὸ πίσα, ὅξο κέδρου καὶ κουκούτσια κέδρου καὶ πέρνουμε 2—3 τὴν ἡμέραν.
52) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 100 δράμια βαλάνια, 1)2 ὀκᾶ καλαμίδι, τὰ βράζουμε σὲ 1 1)2 ὀκᾶ νερὸ καὶ θὰ πίνουμε ἀπὸ ἕνα ποτῆρι κρασιοῦ πρωὶ - βράδυ.
53) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε σὲ 2 ὀκ. νερὸ ρίζα ἀβατσινιᾶς, 1)2 ὁκ. βαλάνια, 50 δράμια πολυτρίχι καὶ πίνουμε κάθε πρωὶ καὶ βράδυ ἀπὸ ἕνα ποτῆρι κρασιοῦ.
54) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε σὲ 3 ὀκάδες νερὸ 100 δράμια σπόρο σκούπας, 1 ὀκᾶ καλαμίδι, 1 ὀκᾶ σέλινο καὶ πίνουμε 2 ποτήρια κρασιοῦ τὴν ἡμέρα, πρωὶ καὶ βράδυ. Ἀπαραίτητο νὰ πιοῦμε πρὸ τῆς θεραπείας αύτῆς ἕνα ποτῆρι γάλα γαϊδούρας.

Βλενόρροια, χρονία
55) Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ ρύζι, λίγο καλαμίδι, 1)2 ὀκᾶ πεντάνευρο,1)2 ὀκᾶ ἀγριάδα καὶ μιὰ χοῦφτα κουκούτσια κέδρου. Τὰ βράζουμε καὶ πίνουμε κάθε μέρα 3 ποτηράκια.
 
Βασκανία
56) Στὸ θυμιατῆρι μαζὺ μὲ τὸ θυμίαμα ρίχνεται καὶ σκόνη ἐλαφοκεράτου καὶ λιβανίζουμε τὸν ἀσθενῆ

Βαρυκοΐα
57) Στίβουμε φύλλο βρομοκαρυᾶς καὶ τὸν χυμὸ του τὸν βάζουμε μὲ βαμβάκι στὰ αὐτιά.
58) Ἄλλος τρόπος. Τηγανίζομεν 4 κρόκους αὐγῶν καὶ τὸ λάδι ποὺ θὰ βγάλουν τὸ βάζουμε μὲ βαμβάκι στὰ αὐτιά.

Γκύλιμας
59) Θὰ πιῇ ὁ ἀσθενὴς τρία ποτηράκια κάτουρο ἀγελάδος ἀπὸ ἔνα τὴν ἡμέρα.

Δυναμωτικὰ
60) Πέρνουμε 50 δράμια κίνα, 50 δράμια συναμική, 50 δράμια αὐγὰ χταποδιοῦ, 1 κουταλιὰ κατράμι, μιὰ κουταλιὰ σκόνη στύψι,50 δράμια ρεβέντι, 60 δράμια μάνα, 50 δράμια σιδηροῦχο, 50δράμια σιμμιγδάλι, 2 κουταλιὲς ἀλεύρι, 2 αὐγὰ. Ὅλα αὐτὰ θὰ τριφτοῦν καὶ θὰ ζυμωθοῦν˙ προτοῦ τὰ ζυμώσουμε βγάζομε ὀλίγη σκόνη ἀπ' ὅλα αὐτὰ ἀνακατεμένη. Θὰ γίνουν 200 χάπια ὕστερα θὰ τὰ ρίξουμε στὴ σκόνη αὐτὴ γιὰ νὰ ξεραθοῦν. Τήν πρώτη ὲβδομάδα θὰ πέρνουμε ἀπὸ 4 καθημερινῶς κατόπιν ἀπὸ τρία (ἡ ἀνωτέρω συνταγὴ εἷναι ἔνα ἀπὸ τὰ θαυμασιώτερα δυναμωτικά).
61) ἄλλο. βράσωμε καλὰ 50 δράμια κίνα. μισὴ ὀκᾶ πέτσα ἀσκαμνιᾶς. μιὰ ὀκᾶ κρασὶ ἀγνό, 100 δράμια ζάχαρι, καὶ θὰ πέρνῃ ὁἀσθενὴς ἕνα ποτήρι τοῦ κρασιοῦ τὸ μεσημέρι πρὸ τοῦ φαγητοῦ.
62) ἄλλο. θὰ βράσωμε καλὰ 50 δράμια κίνα μὲ μαλλιὰ Κουμπάκας, μῆλα κυπαρισσιοῦ, 3 φλοῦδες ἀσκαμνιᾶς, ὀλίγο ἄπλυτο μαλλὶ ἀρνιοῦ, ρίζα ἀπαλουριᾶς καὶ 2 1)2 ὀκάδες νερὸ. Ἀπὸ αὐτὸ θὰ πέρνῃ ὁ ἀσθενὴς τοῦ φαγητοῦ.
63) ἄλλο. θὰ βράσωμεν ὕσωπον καὶ ἀφοῦ τὸ στραγγίσουμε ἀπὸ ἕνα ψιλὸ πανὶ θὰ πίνῃ ὁ ἀσθενὴς ἀπὸ ἕνα φλυτζάνι τσαγιοῦ κάθε πρωί.
64) ἄλλο. Πέρνουμε φύλλα ἀπὸ πολυτρίχι ὅταν εἷναι ἀκόμη μικρὰ καὶ δὲν ἕχουν βγάλῃ ἄνθος καὶ τὰ κοπανίζουμε. Τὸν χυμὸ ποὺ θὰ βγῇ τὸν βράζουμε μὲ νερό. Ἀπὸ αὐτὸ θὰ πίνουμε 2 ποτήρια κρασιοῦ τὴν ἡμέρα.

Δυσκοιλιότης
[Στὴ δυσκοιλιότητα οἱ ἄνθρωποι πολὺ δύσκολα ἐνεργοῦνται. Αὕτη συμβαίνει εἱς τοὺς ἀδυνάτους, φλεγματικοὺς καὶ αἱμορροϊδικούς· ἀπὸ τὴν δυσκοιλιότητα προξενεῖται ὁ πονοκέφαλος, ἡ ἀνορεξία, οἱ ξυσμοὶ τοῦ σώματος, ἡ ἀϋπνία καὶ ἡ ἀνησυχία αὐτοῦ].
65) Βράζουμε μαλλιὰ καλαμποκιοῦ καὶ θὰ πίνουμε ἀπὸ ἕνα ποτῆρι κρασιου ἀπ' τὸ νερὸ αὐτὸ, πρωί, μεσημέρι καὶ βράδυ.
66) Ἄλλος τρόπος. θὰ βράσωμε τὸ ἄνθος ἀπὸ τὰ βοῦρλα καὶ θὰ πίνωμε τὸ νερό. Ὅταν τὸ ἕντερο εἷνε τυλιγμένο ἀντὶ τὸ ἄνθος τῶν βούρλων θὰ βρἀσωμε τὸ φυτόν.

Δύσπνοια
67) Πέρνουμε μιὰ κεχριμπαρένια μπαλίτσα, τὴν κάνουμε σκόνη.
Τὴν ἀναμιγνῦουμε μὲ ἔνα αὐγὸ καὶ ἀλεῦρι καὶ κάνουμε 12 χάπια˙ ἀπ' αὐτὰ πέρνουμε ἔνα κάθε βράδυ πρὸ τοῦ φαγητοῦ.
68) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 100 δράμια γλυκάνισο, 50 δράμια κανέλλα καὶ τὰ βράζουμε σὲ μιὰ ὀκᾶ νερό, ῦστερα τὸ βάζουμε σὲ ἔνα μπουκάλι καὶ ρίχνουμε μέσα 20 κόκους κάμφορας. Ἀπ' αὐτὸ πίνουμε κάθε βράδυ ἀπὸ ἔνα ρακοπότηρο.
69) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 100 δράμια ζαμποῦκο, 50 δράμια πετροζάχαρι καὶ ἔνα κρόκο αὐγοῦ καὶ τὰ κτυπᾶμε καλά. Ἀπ' αὐτὸ πέρνουμε κάθε πρωὶ ἀπὸ ἔνα ποτηράκι οὔζου.
70) Ἄλλος τρόπος. Πιάνουμε μιὰ νυχτερίδα καὶ πίνουμε τὸ αἵμα πού θὰ τρέξη ἀφοῦ τῆς κὀψουμε τὸ κεφάλι

Δυσπνοια μὲ φλεγμονὴ
71) Πέρνουμε 100 δράμια ζαμποῦκο τριμμένο, 1 ὀκᾶ κρασί, ἔνα αὐγό, 50 δράμια κάντιο τριμμένο˙ ἀφοῦ τὰ ἀνακατώσουμε τὰ κάνουμε χαπάκια καὶ πέρνουμε 2 τὴν ἡμέρα.
72) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε ἔνα κρόκο αὐγοῦ, ὀλίγο ζαμποῦκο τριμμένο, ὀλίγη σοκολάτα καὶ ἀφοῦ τὰ ἀνακατώσουμε κάνουμε χάπια καὶ πέρνουμε 2 τὴν ἡμέρα.

Εὐκοιλιότης
[Εὐκοιλιότης εἷναι ἡ ἀκατάπαυστος ροὴ καὶ κένωσις τῆς κοιλίας τοῦ ἀνθρώπου. Αἱ ἐξερχόμεναι ῦλαι αὐτῆς εἷναι ρευσταί,ἀφρώδεις καὶ κολλώδεις. Ἡ εὐκοιλιότης προέρχεται ἀπὸ τὴν ὐπερβολικὴ ζέστη καὶ ἀπὸ τὴν ψύχρα, ἀπὸ τὰς ζεστὰς τροφάς, τὰ παχειὰ κρέατα καὶ ἀπὸ τὴν ἐντερικὴν φθίσιν. Ἀπὸ τὴν εὐκοιλιότητα προέρχεται ἡ λυεντερία, ἡ δυσεντερία καὶ ἡ μεγάλη ἀτονία τοῦσώματος].
73) Ζυμώνουμε ἕνα κρόκο αὐγοῦ μὲ 3—4 κουταλιὲς καφὲ καὶ μ'αὐτὸ κατασκευάζουμε χάπια ἀπὸ τὰ ὀποῖα πέρνουμε 3—4 κάθεἡμέραν.
74) Ἄλλος τρόπος. Ξηραίνουμε ἕνα συκόφυλλο καὶ ἀφοῦ τὸκάνουμε σκόνη θὰ τὸ πίνουμε μὲ νερό.

Ἐμετός
[Ὁ ἐμετὸς προέρχεται ἀπὸ τὸν στόμαχον, ἀπὸ πολλὴν χολήν,ἀπὸ κρυώματα, ἀπὸ ἀηδῆ πράγματα, ἀπὸ τὰ ἐμετικὰ ἱατρικά, ἀπὸ πόνον τοῦ στομἀχου, ἀπὸ ἡλιακὸ πἀθος καὶ μυιοχέσματα καὶ δηλητήρια].
75) Γιὰ νὰ πάψη πέρνουμε μιὰ κουταλιὰ πετιμέζι ἀπὸ σταφύλια.

Ἐκζέματα
76) Θὰ τὰ ἀλείψωμε μὲ σκόνη ἀπὸ ἀρκουδόψωμο.
77) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε δύο κουταλιὲς κατράμι, 50 δράμια κερὶ καὶ τὰ λυώνουμε σὲ 100 δράμια λάδι, κατόπιν τὰ βράζουμε. Ἡ ἀλοιφὴ ποὺ θὰ γίνη, θὰ χρησιμοποιῆται γιὰ τὸ ἕκζεμα.
78) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 50 δράμια μαστίχα χιώτικη, 100δράμια μασοῦρι θειάφι καὶ τὰ ἀνακατεύουμε, ἡ άλοιφὴ ποὺ θὰ γίνη θὰ χρησιμοποιηθῆ γιὰ τὸ ἕκζεμα.
79) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε λίγο ἀγυιόκλημα καὶ ἀφοῦ τὸ ψήσουμε τὸ κάνουμε σκόνη· κατόπιν 50 δράμια μαστίχα χιώτικη, 50 δράμια θυμίαμα, 50 δράμια ζαμποῦρι, 50 δράμια κερί, 100 δράμια λάδι. Θά βράσουν ὅλα ἐκτὸς τοῦ ζαμπουριοῦ, τὸ ὁποῖο ἀφοῦβράσουν θὰ τὸ ρίξουμε ἀπάνω στὰ ἄλλα μαζὶ μὲ 50 δράμια ἀλόη,σκόνη. Αὐτὰ ὅλα θὰ γίνουν ἀλοιφή καὶ θὰ βάζουμε στὸ ἕκζεμα.
 
Ἐλκος στομάχου
80) Βράζουμε μαϊδανὸ, ἀγριάδα καὶ μαλλιὰ ἀπὸ καλαμπόκι. θὰ πέρνουμε ἀπ' αὐτὸ 5—6 ήμέρες. (Ἀν ἔλθη αἷμα αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ μᾶς τρομάξη). Ὕστερα ἀπ' αὐτὸ ζυμώνουμε τὰ ἑξῆς. Μιὰ κουταλιὰ πιπέρι μαῦρο κοπανισμένο, μιὰ κουταλιὰ ζάχαρι, ὀλίγη κίνα κοπανισμένη, μὲ ἔνα αὐγό, καὶ κάνουμε χάπια ἀπὸ τὰ ὀποῖα παίρνουμε τρία τὴν ἡμέρα. Συγχρόνως πέρνουμε μιὰ φέτα ψωμί· τὴν ψήνουμεστὴ φωτιὰ καὶ τὴν βουτᾶμε στὸ ξύδι, ἀμέσως θὰ τὴν ἀλείψουμε μὲ κατράμι καθαρὸ καὶ θὰ τὴν δέσουμε ὅλη τὴν νύκτα στὸ μέρος τοῦστομάχου ποὺ μᾶς πονεῖ. Αὐτὸ θὰ γίνη ἐπὶ 6 ἡμέρας. Συγχρόνως,ὅπως εἴπαμε, θὰ πέρνουμε καὶ χάπια
81) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 50 δράμια ρεβέντι, 50 δράμια βούτυρο, 50 δράμια μάννα, 50 δράμια μαστίχα χιώτικη, 50 δράμια κίνα, 2 αὐγά, 2 κουταλιὲς κατράμι, κάνουμε σκόνη ὅσα ἀπ' αὐτὰ γίνονται καὶ ἀφοῦ τὰ ζυμώσουμε ὅλα μαζί, ρίχνουμε μέσα δυὸ κουταλιὲς κανελλόλαδο· τὰ κάνουμε χάπια καὶ πέρνουμε 4 τὴν ἡμέρα,πάντοτε πρὸ τοῦ φαγητοῦ.

Ἐντέρων φλόγωση, ἀναβρασμός
[Ἀσθένεια τῶν ἐντέρων εἷναι ἡ φλὀγωσις αὐτῶν. Αὕτη προέρχεται ἀπὸ διάφορα σκληρὰ περιττώματα καὶ πρίσματα τῆς κοιλιᾶς,ἀπὸ τὶς πέτρες αὐτῆς, ἀπὸ τὶς πέτρες τῆς χολῆς, ἀπὸ τὸ σπάσιμοαὐτῆς].
82) Βράζουμε συναμικὴ καὶ πίνουμε κάθε πρωί. Ἐπίσης βράζουμε μαλλιὰ καλαμποκιοῦ καὶ πίνουμε 4—5 φορὲς τὴν ἡμέρα ἀπὸ ἔνα ποτῆρι ἀπὸ τὸ νερὸ αὐτὸ.
83) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε σὲ μιὰ ὀκᾶ νερὸ 100 δράμια ἄνθοςλιγαριᾶς, 50 δράμια κανέλλα, 50 δράμια ζάχαρι καὶ ἀπὸ αὐτὸ πέρνομε 2 φλυτζανάκια τοῦ καφὲ κάθε πρωί.
84) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε 100 δράμια κατράμι· ὅταν ἀρχίση
νὰ κρυώνῃ τὸ κάνουμε χάπια, τὰ ὀποῖα ρίχνουμε μέσα σὲ ρεβέντι καὶ ἀπὸ αὐτὰ πέρνουμε 2 κάθε βράδυ.

Ἐλονοσία
85) Πέρνουμε σαρκοφάγο (χόρτο), σκόρδο καὶ ξύδι, ἀνάλογη μικρὴ ποσότητα ἀπὸ ὅλα, καὶ τὰ χτυποῦμε καλά. Τὸν χυλόν αὐτὸν τὸν βάζουμε σὲ μισὸ τσόφλι καρυδιοῦ. Κατόπιν τὸ δένουμε άκριβῶς πάνω στὸ σφυγμὸ τοῦ χεριοῦ, τὸ ἀφίνουμε ἐκεῖ 3 ὧρες ὅπουθὰ γίνη μιά φοῦσκα ἡ ὁποία θὰ σπάση καὶ θὰ τρέχη ὑγρό. Κατόπιν τὸ άλοίφετε μὲ λίγο λάδι. Προσέξετε τὸ χέρι αὐτὸ νὰ μὴ βραχῆ σ' αὐτὲς τὶς 3 ὧρες.
86) Ἄλλος τρόπος. Βράζομεν φύλλα σουϊτιᾶς καὶ πίνουμε κάθε πρωὶ ἕνα ποτῆρι τοῦ κρασιοῦ.

Ἔμμηνα
87) Ὅταν συμβαίνει νὰ ἕρχωνται συχνὰ τὰ ἕμμηνα: θὰ βράσουμε μὲ κρασὶ ρίζα ἀχλαδιᾶς καὶ ἀφοῦ τὸ στραγγίσουμε μὲ τὸ νερὸαὐτὸ κάνουμε καφὲ καὶ πίνουμε χωρὶς ζάχαρι, ὀλότελα πικρόν.
88) Ὅταν ἀργοῦν νὰ ἕλθουν: Βράζουμε 100 δράμια μαλλὶ ἄπλυτο, 100 δράμια φλοῦδα ἀσκαμνιᾶς, 100 δράμια πολυτρίχι, 100δράμια ρίζα βατσινιᾶς, 50 δράμια φλοῦδα κρεμμυδιοῦ καὶ δύο κυπαρισόμηλα σὲ 2 ὀκάδες νερό. Ἀφοῦ τὰ στραγγίσουμε, θὰ πίνουμε ἀπ' αύτὸ κάθε πρωὶ ἕνα ποτῆρι τοῦ κρασιοῦ.

Ἐρεσίπελας ἤ ἀνεμοπύρωμα
[Τὸ ἐρεισίπελας ἤ φτέρη, εἷναι μιὰ φλόγωσις τῆς ἐπιδερμίδος, ἡ ὁποία κυριεύει τὰ χέρια, τὸ πρόσωπο καὶ τὸ λαιμὸ καὶ αὐτὰ τὰ ἔντερα ἀκόμη. Αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἔξαψι καὶ θέρμανσι τοῦαῖματος καὶ παῦσι τῆς ἀναπνοῆς τῆς ἐπιδερμίδος].
89) Πέρνουμε ἀνάλογο ρακὶ καὶ γαλαζὀπετρα. Κτυπᾶμε καλὰ αὐτὰ μέσα εὶς ἔνα μπουκάλι καὶ κάνουμε ἐντριβὴ τοῦ ἐρεισιπέλατος. Τὴν συνταγὴν αὐτὴν τὴν μεταχειριζόμεθα μόνο γιὰ ἐντριβή.Ἐσωτερικῶς  βλάπτει.

Ἐγκαύματα
90) Βράζουμε σὲ μισῆ ὀκᾶ κρασὶ μισῆ ὀκᾶ κερασὀφυλλα.Βγάζουμε τὰ φύλλα ἀφοῦ βράσουν καὶ τὰ βάζουμε ἀπάνω στὸ ἔγκαυμα. Τὰ ἀφίνουμε 10 λεπτά. Κατόπιν τὰ βγάζουμε καὶ ἀλοίφουμε τὸ ἔγκαυμα μὲ ρετσινόλαδο.
91) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε 4 αὐγὰ καλὰ. Κατόπιν θὰ πάρουμε τοὺς κρόκους καὶ θὰ τοὺς τηγανίσουμε σκέτους˙ μὲ τὸ λάδι ποὺ θὰ βγάλουν κάνουμε ἐπάλειψι τοῦ ἐγκαύματος.

Ἐπιληψία ἤ σεληνιασμὸς
[Λέγεται σεληνιασμὸς γιατὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πειράζει τοὺς πάσχοντας πρὸς τὸ τέλος τῆς Σελήνης, σπανίως δὲν τὸν ἄλλονκαιρὸν. Οἱ κάτω τῶν 25 ἐτῶν ἐπιληπτικοὶ θεραπεὐονται εὐκολώτερον παρὰ οἱ ἄνω τῶν 25, τῶν ὀποίων ή θεραπεία εῖναι δυσκολωτέρα καθόσον ὁ σεληνιασμὸς εἷναι ἀσθένεια δαιμονικὴ ἄς ποῦμε.Καὶ ἔτσι πιστεύεται καὶ ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Τὰ συμπτώματα αὐτῆςτῆς ἀσθενείας εἷναι γνωστὰ ]
92) Κατὰ πρῶτον. ἀπαιτεῖται ἀπόλυτος δίαιτα, ἀπαγορευομένου τελείως τοῦ κρέατος. Θὰ τρώγη ὁ ἀσθενὴς μὀνον νηστίσιμα φαγητὰ, γαλακτερὰ καὶ ὀλίγα ψάρια. Σφίγγουμε δυνατὰ τὸμπράτσο τοῦ ἀσθενοῦς ὥστε νὰ φουσκώση μιὰ φλέβα ποὺ βρίσκεται στὸ μέσον τῆς χειρός. Τὴν φλέβα αὐτὴ θὰ τὴν κεντήση μιὰ άναμμένη βελόνα καὶ θὰ βγῆ ἕνα ὐγρό. Ὑστερα ἀπὸ 15 μέρες θὰ πάρη μιὰ βεντοῦζα μὲ αἷμα ἀπὸ τὴν ὠμοπλάτη, ὐστερα θὰ κάνη τὴν παρακάτω συνταγή.θὰ πάρουμε 100 δράμια άψηφιᾶ, 100 δράμια κίνα, 1) 2 ὀκᾶ πικραμύγδαλα (ἀφοῦ προηγουμένως ζεματιστοῦν οἱ φλοῦδες). Ὅλα αὐτὰ θὰ βράσουν σὲ 1)2 ὀκᾶ νερὸ ἕως ὅτου μείνει μία ὀκᾶ. Τὸ ὐγρὸ αὐτὸθὰ στραγγισθῆ καὶ ὁ άσθενής θὰ πέρνη ἀπ' αὐτὸ 3 ποτηράκια τὴν ἡμέρα. Ἡ δίαιτα θὰ διαρκέση ἕνα χρόνο. Ἀπαραίτητον εἷναι, ὁ άσθενής νὰ ἕχη ζωσμένη τὴ μέση του κατάσαρκα μὲ μιὰ ζώνη ἀπὸ δέρμα ὅνου. Ἐπίσης πρέπει κατὰ τὴν θεραπεία νὰ ἀποφεύγη ὅσο τὸ δυνατὸν τὸ βρέξιμο τῶν χεριῶν.
93) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ πετιμέζι καὶ ρίχνουμεμέσα 10 σπυριὰ κάμφορα καὶ θὰ τὸ κτυπήσουμε καλά. ἀπ' αὐτὸ θὰ πέρνη πρὸ τοῦ ὕπνου ἕνα ποτῆρι ρακιοῦ ὁ άσθενής. Έπίσης, θὰκάνη τὴν δίαιταν τῆς ἀνωτέρω συνταγῆς καὶ θὰ φορῆ κατάσαρκατὴ ζώνη ποὺ εῖπαμε. (Αὐτὴ ἡ συνταγἢ ὀφελεῖ τοὺς ἐπιληπτικοὺςποὺ παραμιλουν τὴν νύκτα).
94) Ἄλλος τρόπος. Σφάζουμε ἕνα κοτόπουλο, τὸ σχίζουμε στὰ δύο καὶ ἀφοῦ βγάλουμε γρήγορα τὰ ἕντερα, ζεστὸ ὅπως εἷναι, τὸ βάζουμε σὰν καπέλλο στὸ κεφάλι, ὅπου τὸ ἀφίνουμε ὡς ποὺ νὰ κρυώση. Τὸ ἴδιο κάνουμε τρεῖς φορές. (Αὐτὴ ὴ συνταγὴ εἷναι περισσότερο γιὰ παιδιὰ ποὺ παθαίνουν σεληνιασμὸ βαρὺ ἤ ἐλαφρόν, ἠμποροῦν ὅμως νὰ τὴ μεταχειρίζωνται καὶ μεγαλύτεροι).

Ἐντεροκωλῖτις
95) Πέρνουμε λίγη ρίζα ἀγριοαχλαδιᾶς, 50 δρ. ψαρόκολλα, 1ὀκᾶ κρασί, μισῆ ὀκᾶ νερὸ. Ὅλα αὐτὰ τὰ βράζουμε καλὰ καὶ ἀπὸ τὸ νερὸ ποὺ θὰ μείνη ψήνουμε καφέδες εἰς τὸν άσθενῆ ἐπΐ δύοἡμέρες.
96) Πέρνουμε 4 κλωνάρια κόλτσο, τὰ ὀποῖα, ἀφοῦ ξεραθοῦν τὰ βράζουμε κα πίνουμε τ ζουμί των.
97) λλος τρόπος. (Χρονία). Συκόφυλλα θ τ ξηράνουμε καθα, πέρνη άσθενς 1)2 κουταλι τ πρω μ νερ. Κατόπιν θπάρη μι μεγάλη φέτα ψωμί· θ τν ψήση, θ τν βουτήξη στξύδι, θ τν λείψουμε μέσως μ κατράμι κα θ τν τοποθετήσουμε πάνω στ ντερα τ βράδυ κα θ μείνη ς τ πρωί˙ ατθ παναληφθ ρκετς φορές.
98) λλος τρόπος. (Γι μικρ παιδιά). Ξεραίνουμε συκόφυλλο κα τ κάνουμε σκόνη. π' ατ δίνουμε στ παιδ π να κουτα-λάκι μ νερ.

Ζαχαροδιαβήτης
99)  Πέρνουμε 100 κορυφς βάτων, τς βράζουμε κα σθενς πίνει κάθε πρω νηστικς να ποτηράκι π τ νερ ατ.
100) Πέρνουμε 1 κ πολκομπο, φο τ βράσουμε πίνουμε πως παραπάνω (ο πάσχοντες δν πρέπει ν τρνε γλυκ οτε ψωμ μαρο).

Ζαλάδες
101) Βράζουμε συναμική κα π τ ζουμί της πίνουμε να ποτρι. Κατόπιν βράζουμε κουκουνάρια κα πίνουμε π τ ζουμί τους δυ ποτηράκια.
102)  λλος τρόπος. Κτυπμε λίγο ζαχαροκάντιο μ αγό, κατπι βράζουμε λίγο βασιλικ κα τ νερ τ ρίχνουμε μέσα στ μγμα ατ, τ νακατεύουμε κα πέρνουμε να ποτρι το κρασιο.

Θαμπάδα ματιν
103) Πλένουμε τὰ μάτια 2—3 φορὲς μὲ κάτουρο ἀγελᾶδος.

104) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε λίγα φύλλα ἀπὸ ἀβάρσαμο,βάζουμε καὶ λίγο κάντιο. Τὰ κοπανίζουμε καλά, τὰ στραγγίζουμε ἕως ὅτου νὰ βγῆ μισὸ φλυτζάνι ὐγρό˙ ἀπὸ αὐτὸ θὰ ρίχνουμε ἀπὸ λίγες σταγόνες στὰ μάτια κάθε μέρα.
105) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε λίγο ὕσωπο καὶ ρίχνουμε ἀπὸ τὸ νερὸ στὰ μάτια κάθε μέρα δυὸ ἕως τρεῖς σταγόνες.
106) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε κάθε πρωὶ τρία κλωναράκια ὕσωπο καὶ πίνουμε μὲ ζάχαρι σὰν τσάϊ.

Ἱδρώτας ποδιών
107) Πέρνουμε 1 ὀκᾶ ξύδι, 1 ὀκᾶ νερὸ καὶ λίγο ἀλάτι, ἀφοῦ τὰ βράσουμε αὐτά, τὰ κατεβάζουμε καὶ ἀφοῦ κρυώση ὀλίγο, βάζουμε τὰ πόδια μας μέσα γιὰ λίγη ώρα. Αὐτὸ θὰ ἐπαναληφθῆ 6—7 βραδυές.

Καταρροὴ κεφαλιοῦ μὲ πονόματο
108) Κτυποῦμε 2 ἀσπράδια αὐγῶν μὲ ζαχαροκάντιο καλά, ἀφοῦ πήξουν· τὰ ἀφήνουμε νὰ κατασταλλάξουν. Κάτω στὸ ποτῆρι μένει ἕνα καθαρὸ ὐγρό, ἀπὸ αὐτὸ θὰ ρίχνουμε ἀπὸ 2—3 σταγόνες στὰμάτια.

Κοκκινάδα στὰ μάτια
109) Βράζουμε σὲ 100 δράμια κρασὶ 50 δράμια μαγιάτικα τριαντάφυλλα, μετὰ τὸ βράσιμο θὰ γίνουν πλύσεις τῶν ματιῶν, τὰ τριαντάφυλλα τὰ δένουμε στὰ μάτια.
 
Κάλοι
110) Ἀλείφουμε τοὺς κάλους μὲ γάλα συκοφύλλου ἀνακατεμένο μὲ σκόνη ζαμπουριοῦ.

Καταρράκτης ματιῶν
[Ὁ καταρράκτης γίνεται ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὸ μάτι ἀπὸ τὴν κὀρη τοῦ ματιοῦ. Τριῶν εἰδῶν καταρράκτες σχηματίζονται: 1) ὅταν παγώνη ὁ ἔμπροσθεν φλοιὸς τῆς κρυσταλλοειδοῦς φακῆς τοῦ ματιοῦ,2) ὅταν παγώνη ὁ πίσω αὐτῆς φλοιὸς ὁ ὀποῖος δὲν φαίνεται καὶ 3) ὅταν παγώνη ὅλη ή φακή καὶ γίνεται σὰν πέτρα. Ὁ καταρράκτηςφαίνεται ἔξω ἀπὸ τὴν κὀρη κυκλικὸς ὅλος λευκὸς ἤ ὐπόλευκος].
111) Πέρνουμε αὐγὰ πελαργοῦ, τὰ καθαρίζουμε καὶ ἀφαιροῦμε τὸ τσόφλι. Τὰ τσὀφλια αὐτὰ τὰ κοπανίζουμε, ἀφοῦ προηγουμένως τὰ ψήσουμε. Ἀπὸ τὴ σκόνη αὐτὴ ρίχνουμε στὰ πονεμένα μάτια ἀπὸ λίγη κάθε μέρα.
112) Ἄλλος τρόπος. Πλύνουμε τὰ μάτια μὲ κάτουρο άγελάδος. Ἀμέσως σφάζουμε ἔνα κοτόπουλο καὶ τὸ βάζουμε στὸ κεφάλι μὲ τὰ αἷματα ζεστὰ ὅπως θὰ εἷναι, ἀφοῦ προηγουμένως βγάλουμε γρήγορα τὰ ἔντερα. Τὸ ἀφίνουμε ἔως ὅτου κρυώση.
113) Ἄλλος τρόπος. Χτυπᾶμε καλὰ ζαχαροκάντιο ὀλίγο μὲ 2ἀσπράδια αὐγῶν. Ἀφοῦ τὸ ἀφίσουμε νὰ κατακαθίση πλένουμε μὲ τὸ κατακάθισμα τὰ μάτια καὶ ἐφαρμόζουμε καὶ τὸ ἀνωτέρω μὲ τὸ κοτόπουλο.

Κεφαλιοῦ πόνος
[Ό πονοκέφαλος βαστᾶ πολὺ ἤ ὀλίγο καιρὸ. Προέρχεται ἀπὸ τὴν μέθη, τὸ πολὺ αἷμα ἤ ἀπὸ τὴν αΐμορραγία τὴν πολλή ή ἀπὸ τὴν βρῶμα καὶ ἀκαθαρσία τῶν σπιτιῶν· τῶν σκεπασμάτων, ἀπὸ τὰπἀθη τῆς ψυχῆς: θυμό, λύπη, ἀγανάκτησι, ἀπὸ τὴν μεγάλη πεῖνα ἤ ἀῦπνία, ἀπὸ τοὺς σκώληκας  τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἀπὸ τὸν καπνό. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἄλλος πόνος κεφαλῆς ὁ ὀποϊος διαρκεϊ πάντοτε καὶ εἷναι δυνατώτερος καὶ χειρότερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους πόνους τῆςκεφαλῆς).
114)  Βράζουμε κουκούτσια κυδωνιῶν καὶ πίνουμε τὸ νερὸ κάθε πρωὶ ἤ μόλις αἰσθανθοῦμε τὸν πόνο.
115)  Ἄλλος τρόπος. Βάζουμε εἱς τὸν αὐχένα βυζικάντι καὶ ὅταν τὸ βγάλουμε βάζουμε στὴν πληγὴ τσιρότο καθαρὸ (αὐτὴ ή συνταγή καὶ ἡ παρακάτω ὠφελοῦν περισσότερο στὸν πονοκέφαλο ποὺ διαρκεῖ πάντα).
116) Ἄλλος τρόπος. Βάζουμε βυζικάντι ἐπὶ τοῦ αὐχένος ἀπὸ βραδύς. Τὸ πρωὶ στὴ φοῦσκα ποὺ θὰ σχηματισθῆ μὲ ὐγρὸ βάζουμε ἕνα καθαρὸ πράσινο φύλλο τὸ ὀποῖο θὰ ἀφίσουμε νὰ τραβήξη ὅλο τὸ ὐγρὸ τῆς φούσκας.

Καθίσματα (δυσκοιλιότητα μὲ βλέννα)
117) Κοπανίζουμε ξηρὸ συκόφυλλο καὶ τὴν σκόνη τὴν πίνουμε μὲ νερό.

Κιρσοὶ (νευρίτιδες)
118)  Πέρνουμε μιὰ ὀκᾶ ξύδι καὶ ἀρκετὲς πλεξίδες ἀπὸ σκόρδα. Ἀφοῦ βράσουν δὲ καλά, τὰ κατεβάζουμε καὶ ἀχνίζουμε τὸ πονεμένο μέρος καλά. Κατόπιν πέρνουμε 100 δράμια λάδι, 4 κρόκους αὐγῶν, 50 δράμια νέφτι, μιὰ κουταλιὰ σούπας ἀλάτι ψιλὸ καὶ ἕνα φλυτζάνι ξύδι καὶ ἀφοῦ βράσουν ὅλα μαζὶ κάνουμε μασάζ εἰς τὸ πονεμένο μὲρος 4—5 φορὲς τὴν ἡμέρα. Ἐπαναλαμβάνουμε τὴν συνταγὴ ἐάν οἱ πόνοι ἐξακολουθοῦν.
119)  Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε δυὸ ὀκάδες πατάτες καὶ ἀφοῦ τὶς βράσουμε, τὶς ζυμώνουμε μὲ γάλα, τὸν πολτὸ αὐτὸν τὸν βάζουμε ἀπάνω στοὺς κυρσούς˙ τὸν ἀφίνουμε ἕως τὸ πρωί. Τοῦτο τὸ ἐπαναλαμβάνομεν.
120)  Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε δύο ὀκάδες σκόρδα μέσα σὲ δυὸ ὀκάδες ξύδι καὶ μὲ αὐτὸ ἀχνίζουμε τοὺς κιρσούς.
121)  Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ ἀμυγδαλόλαδο, 4—5 αὐγά, λίγο ἀλάτι ψιλό, καὶ ἔνα φλυτζάνι νέφτι. Όλα αὐτὰ τὰ κτυποῦμε καλὰ καὶ τρίβουμε τοὺς κιρσοὺς ἐπὶ 8 ἡμέρας.

Καρδιᾶς πόνος
122) Ψήνουμε καὶ κάνουμε σκόνη ἐλαφρόπετρα καὶ πίνουμε μὲ νερὸ 3 φορὲς τὴν ἐβδομάδα.
123) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε 50 δράμια μελισσόχορτο, 50 δράμια ἀψηφιὰ σὲ μισὴ ὀκᾶ νερὸ καὶ θὰ πιοῦμε ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας μιὰ φορὰ τὴν ἡμέρα.
124) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε 50 δράμια μελισσόχορτο σὲ 100 δράμια νερὸ καὶ τὸ πίνουμε σὲ δυὸ δόσεις.

Κάψιμο στὸ πόδι
125) Ὅταν καίει τὸ πόδι τὸ ἀλοίφουμε κατράμι κατόπιν μὲ τὸ κεφάλι μιᾶς καρφοβελὀνας τὸ καυτηριάζουμε.

Καθάρισμα δοντιῶν
126) Καθαρίζουμε τὸ ἀγυιόκλιμα καὶ τὸ καῖμε ἔως ὅτου γίνη κάρβουνο μὲ τὴν σκόνη αὐτὴ τὰ τρίβουμε.

Κομμάρα, κόπωση
127) Βράζουμε 6 βαλανίδια, 100 δράμια κίνα, 1 ὀκᾶ κρασὶ μαῦρο, 100 δράμια ζάχαρι καὶ πέρνουμε κάθε πρωὶ 1 ποτῆρι τοῦ κρασιοῦ.
 

Κήλη
128) Καπνίζουμε καὶ κάνουμε σὰν πήτα ἕνα μολύβι (σφαῖρα).Ἀλοίφουμε τὸ μέρος μὲ ἀλοιφὴ ὐδραργύρου καὶ βάζομε κατόπιν ὲκεῖ τὴ μολυβένια πλάκα καὶ τή δένουμε. Ταυτοχρόνως πέρνουμε 5 ρίζες κυδωνιᾶς καὶ ἀφοῦ τὶς ψήσουμε στὸ φοῦρνο καλά, τὶς κοπανίζουμε καὶ κάνομε σκόνη. Τὴ σκόνη τὴ βάζουμε σὲ μισὴ ὀκᾶ μέλι καὶ τρῶμε κάθε πρωὶ μία κουταλιὰ τοῦ γλυκοῦ.

Κοκκύτης
129) Βάζουμε 50 δράμια κατράμι σ' ἕνα τηγανάκι θὰ λυώση καὶ ὅταν κρυώση τὴν κάνουμε χαπάκια. Αὐτά τὰ ρίχνουμε σὲ ἕνα πιάτο μὲ ξύδι καὶ θὰ τὰ άφήσουμε μέσα. θὰ πέρνουμε 2— 4 κάθε ἡμέρα.
130) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε σὲ ἕνα τηγανάκι 100 δράμια κατράμι καὶ μιὰ ὀκᾶ νερὸ σὲ ἕνα ἄλλο δοχεῖο. Ἔπειτα ρίχνουμε τὸ νερὸ στὸ κατράμι καὶ ἀφοῦ κατασταλάξη πέρνουμε τὸ καθαρὸ νερό. Ἀπὸ αὐτὸ θὰ πίνῃ ὁ άσθενὴς ἕνα ρακοπότηρο τὴν ἡμέρα.

Κότσια, πόνοι στὰ χέρια
131)  Βάζουμε ἀπάνω στὰ κότσια ἀγριόσυκα.

Κριθαράκι ματιῶν
132) Πέρνουμε ἕνα κόκο κριθαριοῦ καὶ χαράσουμε τὸ κριθαράκι σταυροειδῶς μὲ τὴν αἱχμὴ τοῦ κριθαριοῦ.

 Λεύκωμα νεφρῶν
133) Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶν ἀγριάδα καὶ 4 πατάτες καὶ τὰ βράζουμε σὲ ἀνάλογο νερὸ ἀπὸ τὸ ὀποῖον πίνουμε 1 ποτῆρι τὴν ἡμέρα. Θὰ κάνουμε ἐπίσης καὶ δίαιτα γάλα, γιαοῦρτι, πατάτες, ρύζι καὶ λαχανικά. Ὄχι ψωμί.
134) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε μιὰ ὀκᾶ ἀγριάδα, 100 δράμια πατάτες καὶ προσθέτουμε καὶ 100 δράμια σκορπιδόχορτο. Τὰβράζουμε σὲ νερὸ. Καὶ πίνουμε δυὸ ποτηράκια κρασιοῦ τὴν ἡμέρα.(Τὸ σκορπιδόχορτο εἷναι θαυμάσιον διὰ τὸν καθαρισμόν).
135) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε 100 δράμια ἀγριάδα, 100 δράμια μαϊδανὸ καὶ πίνουμε 1 ποτῆρι τὸ πρωί.

 Λαιμός (πόνος)
ἱ πόνοι αὐτοὶ προέρχονται ἀπὸ σοβαρὲς ἀσθένειες, ἀπὸκρυώματα καὶ ἀπὸ τὰ ἀφροδίσια πάθη].
136) Πέρνουμε ἀγκινάρες, φύλλα 1)2 ὀκᾶ τὰ κοπανίζομε καὶ γίνονται σὰν λάσπη κατόπι τὰ ζυμώνουμε μὲ βούτυρο καὶ τὰ δένουμε στὸ λαιμὸ ἐπὶ 2 βραδυὲς κατὰ σειράν.
137) Ἄλλος τρόπος. Ἀνακατεύουμε πίτυρο νερὸ καὶ ἔπειτα στραγγίζουμε τὸ ζουμὶ θὰ τὸ βράσουμε ἔως ὅτου γίνη χυλὸς μ'αὐτὸ θὰ κάνουμε γαργάρες χωρὶς νὰ τὸ πιοῦμε.
138) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε λιναρόσπορο τὸν στραγγίζουμε καὶ πίνουμε τὸ ζουμί. Αὐτὸ τὸ κάνουμε μιὰ δυὸ φορές.
139) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε δαφνόλαδο καὶ μὲ βαμβάκι καυτηριάζουμε ἐσωτερικῶς τὸν λάρυγγα πρὸ τοῦ ὕπνου

Λευκόρροια
140) Βράζουμε ρίζα καλαμιδιοῦ˙ ρίζα σέλινο καὶ λίγη ζάχαρη καὶ πίνουμε ἀπὸ ἕνα ποτηράκι τὴν ἡμέρα.


Λύκος (πληγὴ)
141) Ψήνουμε στὸ φοῦρνο ἕως ὅτου γίνη κάρβουνο ἕνα κομάτι ἀπὸ κεφάλι σκυλιοῦ. Πέρνουμε 50 δράμια θυμύαμα, 50 δράμια κερὶ καὶ 50 δράμια ἀλοῆ. Πέρνουμε μιὰ κουταλιὰ σκόνη ἀπὸ τὸ κεφάλιτοῦ σκυλιοῦ, τὰ ἀνακατεύουμε κάνουμε ἀλοιφὴ καὶ βάζουμε ἐπάνω στὴ πληγή

 Δυσεντερία
[Εἷναι ἡ ἀδιάκοπος διάρροια˙ ὅταν πάσχῃ κανεὶς ἐξέρχονται ὁλαι αἱ τροφαὶ σχεδὸν ἀχώνευται. Αὕτη προέρχεται ἀπὸ τὴν παραλυσίαν καὶ ἀδυναμίαν τῶν ἐντέρων].
142) Ζυμώνουμε ἕνα κρόκο αὐγοῦ μὲ ὀλίγον καφὲ κάνουμε ἀπ'αὐτὸ χάπια μικρότερα ἀπὸ ρεβίθια καὶ πέρνομεν τρία τὴν ἡμέραπρωί, μεσημέρι, βράδυ.

 Λειχῆνες
143) Πέρνουμε 1 κουτάλι κατράμι, 50 δράμια λάδι, 50 δράμια κερὶ ὅλα αὐτὰ τὰ βράζουμε. Ὅταν κρυώσουν κτυποῦμε σὲ μιὰ κοῦπα ἀσβέστι μὲ λίγο νερὸ θὰ τὸ ἀφίσουμε νὰ κατασταλλάξῃ θὰπάρουμε ἀπ' τὸ νερὸ ποὺ θὰ κατασταλλάξῃ ἕνα φλυτζάνι καὶ θὰ τὸ ρίξουμε στὰ ἄλλα, θὰ τὸ κάνουμε ἀλοιφή ἀπ' τὴν ὀποία θὰ κάνουμε ἀπαλείψεις κάθε βράδυ.

 Λεύκωμα νεφρῶν
144) Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ μαϊδανό, 1 ὀκᾶ ἀγριάδα, 1)2 ὀκᾶ πατάτες. 100 δράμια σκορπιδόχορτο τὰ βράζουμε σὲ 2 ὁκ. νερὸ καὶ πίνουμε 2 ποτήρια ἕνα τὸ πρωὶ καὶ βράδυ

Λιπώματα (ὅγκοι)
145) Πέρνουμε ἕνα κεφάλι μικροῦ (σκυλιοῦ κουταβιοῦ) τὸ βάζουμε στὸ φοῦρνο ἕως ὅτου γίνη κάρβουνο, τὸ κοπανίζουμε καὶ τὸ κάνουμε σκόνη, κατόπιν ἀλείφουμε τὸν ὅγκο μὲ μέλι καὶ ἀπάνω ρίχνουμε λίγη σκόνη. Τὸ ἀφίνουμε ἀπάνω ὅσο μποροῦμε περισσότερο. Αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται δύο ἕως τρεῖς φοράς

Μόλυνση
ολλὲς φορὲς προέρχεται μόλυνσις εἱς διάφορα μέρη τοσώματος, ὅπως π.χ. πολλοὶ ἄνθρωποι μολύνονται ἀπὸ ξυράφια, βελόνια κλπ.].
146) Πέρνουμε λίγη μαστίχα χιώτικη καὶ μασούρι θειάφι τὰ κοπανίζουμε καὶ τὰ κάνουμε σκόνη, τὰ ρίχνουμε σὲ 100 δράμια λάδικαὶ τὰ χτυποῦμε καλὰ καὶ ἀφοῦ γίνη ἀλοιφὴ κάνουμε ἐπαλήψεις
147) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε δυὸ κουταλιὲς κατράμι, 50 δράμια κερί, 100 δράμια λάδι, ὅλα αὐτὰ τὰ βράζουμε σὲ ἕνα τηγάνι. Ἀφοῦ τὰ κατεβάσουμε θὰ ρίξουμε μέσα καὶ σκόνη ἀπὸ θειάφι. Κατόπι πέρνουμε ἔνα κόκαλο ἀπὸ κεφαλὴ σκύλου καὶ ἀφοῦ τὸκάψουμε στὸ φοῦρνο καὶ γίνη κάρβουνο τὸ κάνουμε σκόνη, καὶ ρίχνουμε μιὰ κουταλιὰ μαζὶ μὲ τ' ἄλλα καὶ τὸ κάνουμε ἀλοιφὴ. Μ'αὐτὴ κάνουμε ἐπαλείψεις.
148) Ἄλλος τρόπος. Λυώνουμε θειάφι μέσα σὲ λάδι καὶ κάνουμε ἀλοιφή ἀπ' αὐτὴ κάνουμε ἐπαλείψεις.

Νευρασθένεια
149) Βράζουμε σταυράγκαθο καὶ πίνουμε κάθε πρωὶ ἀπὸ ἔνα φλυτζάνι τσαγιοῦ.
150) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 100 δράμια κίνα, 100 δράμια καλαμίδι, 100 δράμια φλοιὸ καραγὰτς καὶ 100 δράμια ζάχαρη. Τὰ βάζομε νὰ βράσουν σὲ 2 ὀκάδες νερὸ καί πίνουμε τρία ποτήρια κρασιοῦ τὴν ἡμέρα.
151) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε σὲ 2 ὀκάδες νερὸ 100 δράμια σταυράγκαθο 1)2 ὀκὰ Καραγὰτς φλοῦδα καὶ 100 δράμια ἀγριάδα καὶ πίνουμε ἀπ' αὐτὸ ἔνα ποτῆρι νεροῦ πρωὶ καὶ βράδυ.
152) Ἄλλος τρόπος. θὰ πάρουμε εἱς ἀνάλογο ποσότητα: 1)Μαϊδανόν, 2) Φασκομηλιᾶ, 3) Δυόσμο καὶ 4) Ἀγριάδα. Θὰ τὰ κοπανίσουμε καλὰ καὶ θὰ τὰ βράσωμε σὲ ἀνάλογο νερὸ. Ἀφοῦ βράσουν θὰ τὰ περάσωμε ἀπὸ ψιλὸ πανὶ καὶ θὰ πίνωμε κάθε πρωὶ ἀπὸ ἔναποτηράκι τοῦ κρασιοῦ.

Νεφρίτιδα
[Νεφρῖτις εἷναι μία φλόγωσις τῶν νεφρῶν. Οἱ πάσχοντες δοκιμάζουν ἕνα πόνο στερεὸ στὰ νεφρά. Πολλάκις αὕτη προέρχεται ἀπὸ κρυώματα, ἀπὸ πουρὶ καὶ πνευματώδη ποτά, ἀπὸ κτυπήματα,ἀπὸ ἀφροδίσια κλπ.].
153) Κάνουμε παξιμάδι ἔως ὅτου κοκκινήσῃ καλά, τὸ βάζουμε στὸ νερὸ καὶ πίνουμε τὸ νερὸ.

Νεφρὰ (ἄμμος)
[Ἡ ἄμμος τῶν νεφρῶν εἷναι μικροὶ κὀκκοι λεπτότατοι, σκληροὶ ἤ καὶ μαλακοὶ ἐξερχόμενοι μαζὶ μὲ τὸ οὕρος καὶ μὲ πόνους. Αὕτη προέρχεται πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴ στένωσι ἤ χαύνωσι τῶν νεφρῶν·πρὸ παντὸς ἀπὸ μιὰ ἀμμώδη ὕλη, ἡ ὁποία εὐρίσκεται εἱς τὸ αἷματοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὀποία εἷναι ἀπὸ τὸ εἷδος τοῦ πωριοῦ ποὺ βρίσκεται στὰ δόντια τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἄμμος μὲ τὸν καιρὸ μπορεῖ νὰ μεταβληθῇ σὲ πέτρα τῆς κύστεως καὶ τῶν νεφρῶν. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν ἄμμο εἱς τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ δὲν τὴναἰσθάνονται, ὅταν εἷναι λίγη].
154) Πέρνουμε μισὴ ὀκᾶ μάῖδανό, μισὴ ὀκᾶ σέλινο, μισὴ ὀκᾶ δυόσμο ἄγριο, 100 δράμια πεντάνευρα. Τὰ βράζωμεν καλὰ καὶ τὰ στραγγίζουμε ἀπὸ ἔνα ψιλὸ τουλπάνι καὶ ἀπὸ τὸ νερὸ αὐτὸ πίνει ὁ άσθενὴς πρωὶ, μεσημέρι, βράδυ, πρὸ τοῦ φαγητοῦ, ἀπὸ ἔνα φλυτζανάκι.
155) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε μόνο μαϊδανὸ καὶ πίνουμε τὸνερὸ.

Νεφρὰ (πέτρα)
[Ἡ πέτρα τῶν νεφρῶν προξενεῖται ἀπὸ τὴν ἄμμο αὐτῶν. Οἱ πάοχοντες δοκιμάζουν ἕνα βάρος στὴ μέση (ἡ πέτρα πολλὲς φορὲς ὅταν εἷναι μικρὴ κατεβαίνει στὴ κύστι μὲ πόνο ἤ χωρὶς πόνο].
157) Πέρνουμε μιὰ ὀκᾶ μαϊδανὸ μὲ τὰ φύλλα καὶ τὶς ρίζες. Τὸνπλένουμε καλὰ τὸν βράζουμε καὶ πέρνουμε κάθε πρωί ἔνα ποτῆρι μεγάλο νεροῦ καὶ ἔνα τὸ βράδυ ἐπὶ μίαν ἐβδομάδα.
158) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε κάθε μέρα 1)2 ὀκᾶ μαϊδανὸ μὲ τις ρίζες μαζὺ προσθέτουμε καὶ 50 δράμια ρίζι κοινό, ὅσο νερὸ θὰ μείνη πίνουμε τὸ μισὸ τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἄλλο τὸ βράδυ. Αὐτὸ γίνεται ἐπὶ 15 ήμέρας.

Νεφρά (πρήξιμο)
159) Βράζουμε κουκοὐτσια κέδρου καὶ πίνουμε τὸ νερὸ.
160) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε 1 ὀκᾶ παξιμάδι φριγανιά. 1)2 ὀκᾶ πατάτες, 1)2 ὀκᾶ κόλτο, 1)2 ὀκᾶ ἀγριάδα χλωρή, 1)2 ὀκᾶ κουκούτσια κέδρου σὲ 2 ὀκ. νερὸ θὰ πίνουμε ἀπ' αὐτὸ 3 ποτήρια κρασιοῦ τὴν ἡμέρα ἔως ὅτου τελειώσῃ.
 
Νευραλγία
[Ό ἄρρωστος πονεῖ πολὺ στὸ σῶμα του καὶ εἱς τοὺς κλάδουςτοῦ νεύρου· οὗτος αἰσθάνεται κρύο, πότε ζέστη δυνατὴ καὶ πότε νάρκωσι καὶ κλονισμὸ στὰ νεῦρα. Οἱ πόνοι αὐτοὶ μποροῦν νὰ μεταβοῦν ἀμέσως ἀπὸ ἔνα μέρος στὸ ἄλλο. Αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸνψυχρὸν καὶ ὐγρὸν ἀέρα ἤ ἀπὸ πληγὰς καὶ κεντήματα ἤ λὐπη δυνατή ἤ ἀπὸ ρευματισμοὺς καὶ ἀρθριτισμὸ].
176) Βράζουμε 1 ὀκᾶ φλοῦδα καραγὰτς δένδρου σὲ ἀνάλογο νερὸ καὶ πίνουμε 2 ποτήρια τὴν ἡμέρα τοῦ κρασιοῦ, πρωὶ καὶ βράδυ.
177) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε μιὰ ρίζα ἀβρυγινιᾶς, τὴν στουμπίζουμε καλά, κατόπιν βάζουμε μιὰ κουταλιὰ ἀλάτι, τὰ ἀνακατεύουμε, βάζουμε καὶ πετρέλαιον ἀκάθαρτο καὶ κάνουμεν ἐντριβάς.

Νευρικὴ σύγχυση
178) Βράζουμε 50 δράμια μελισσόχορτο καὶ πίνουμε κάθε πρωί.
179) Ἄλλος τρόπος. Μέσα σὲ 100 δράμια κερί, βράζουμε ἔνα πανί, ὥστε νὰ ρουφήξῃ καλὰ καὶ νὰ γίνῃ ἔμπλαστρο, θὰ τὸ βάλουμε ἀπάνω στὴ κοιλιά, τοποθετοῦντες ἀπὸ πάνω μιὰ πλάκα μολύβι.Θὰ τὸ βάλουμε αὐτὸ δυὸ βραδυὲς κατὰ συνέχειαν.

Ξηρόπονοι
180) Πέρνουμε μιὰ πλάκα κάμφορα καὶ τὴν κάνουμε σκόνη καὶ τὴν βάζουμε σὲ μπουκάλι. Κατόπι ρίχνουμε 1 κουτάλι σούπας τριμμένο πιπέρι μαῦρο, καὶ 300 δράμια οὕζο τὸ ἀνακατώνουμε καὶ κάνουμε ἐντριβὰς μετὰ τὴν ἐντριβὴν ἀφοῦ βρέξουμε μὲ αὐτὸ τὸὐγρὸ ἔνα κομμάτι ἄπλυτο μαλλί, τὸ βάζουμε στὸ μέρος ποὺ πονεῖ.
181) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε τὰ φύλλα ἀβριγινιᾶς˙ κατόπιν πέρνουμε τὴ ρίζα τοῦ φυτοῦ αὐτοῦ ποὺ εἷναι σὰν πατάτα τὴνστουμπίζουμε στὸ γουδί, μὲ ἕνα κουτάλι ἀλάτι καὶ τὰ φύλλα καὶ μὲ τὸ μῖγμα αὐτὸ κάνουμε ἐντριβὰς στὸ μέρος ποὺ πονεῖ.
182) Ἄλλος τρόπος (ὅταν ὁ ξηρόπονος εἷναι στὸ πόδι). Πέρνουμε 100 δρ. ἀβριγιανιὰ φύλλα καὶ στουμπίζουμε μαζὶ μὲ ἀλάτι μὲσα σὲ ἔνα γουδί, ρίχνουμε καὶ 100 δράμια πετρέλαιο ἀκάθαρτο καὶ κάνουμε ἐντριβὰς εἱς τὸ πόδι πού μᾶς πονεῖ ἐπὶ 2 βραδυὲς κατὰ σειράν.

Ξυνῆλες στομάχου
183) Πέρνουμε 50 δρ. ρεβέντι, 50 δρ. κίνα, 50 δρ. Σιδηροῦχο,50 δρ. στύψι, 50 δρ. ρύζι ἄπλυτο, τὰ κοπανίζουμε, τὰ ζυμώνουμε μὲ 5 αὐγὰ καὶ μιὰ κουταλιὰ ἀλεῦρι ρίχνουμε καὶ λίγο κανελλόλαδο.Αὐτὰ ὅλα τὰ κάνουμε χάπια καὶ πέρνουμε 3 τὴν ἡμέρα.

Ὅγκωμα
184) Βράζουμε κατράμι, τὸ ἀπλώνουμε σὲ ἔνα πανί, ρίχνομε λίγη σκόνη ζαμπουριοῦ καὶ τὸ δένουμε ἀπάνω στὸ ἐξόγκωμα.

Οὔρα — δυσκολία
[Κάποτε δυσκολευόμεθα, νὰ οὐρήσωμεν, αὐτὸ προέρχεται πολλὲς φορὲς ἀπὸ βλάβη τῶν νεφρῶν καὶ στράγγισμα τῶν οὕρων εἱς αὐτά˙ ἀπὸ τὴν αἱμορροῖαν καὶ πέτραν αὐτῶν, ἀπὸ τὴν παραλυσίαν τῆς κύστεως καὶ τὰ ἀφροδίσια πάθη. Πολλὲς φορὲς τὰ οὕρα μὲνουν ἀκίνητα εἱς τὴν κύστιν, εἱς τοὺς οὐρητήρας ἤ εἱς τὰ νεφρὰ καὶ δὲν τρέχουν καθὀλου. Ἀπὸ αὐτὸ συμβαίνει ἡ φλόγωσις τῆς κύστεως τῶν οὐρητήρων καὶ τῶν νεφρῶν, ἡ νάρκωσις τοῦ λαιμοῦ,τῆς φούσκας καὶ ἡ παραλυσία αὐτῆς].
185) Καβουρτίζουμε καλὰ στὸ τηγάνι 100 δράμια καναβοῦρι.
Κατόπι τὸ κοπανίζουμε στὸ χαβάνι καὶ τὸ βάνουμε σὲ ἕνα τουλπάνι καὶ αὐτὸ τὸ βαπτίζουμε σὲ μία ὀκᾶ νερὸ σὲ σημεῖο ῶστε τὸ νερὸ νὰ τραβήξῃ τὴν οὐσία. Σὲ λίγο τὸ νερὸ θὰ ἀσπρίσῃ σὰν γάλα καὶστὸ τουλπάνι θὰ μείνουν μόνον τὰ τσόφλια. Ἀπὸ τὸ νερὸ αὐτὸ πίνουμε κάθε πρωὶ καὶ βράδυ ἕνα ποτῆρι τοῦ κρασιοῦ.
186) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε πεντάνευρο καὶ σκορπίδι καὶ πίνουμε κάθε μέρα ἕνα ποτῆρι τὸ πρωΐ καὶ ἕνα τὸ βράδυ.

Ὀνειρώξεις (ρεύσεις)
187) Βράζουμε φύλλα ροδακινιᾶς καὶ θὰ πίνουμε τὸ νερὸ ὀσάκις μᾶς προξενεῖται ρεῦσις.

Ὄγχος στομάχου
188) Πέρνουμε 100 δρ. κατράμι τὸ βράζουμε σὲ τηγάνι, κατόπι πέρνουμε κοχύλια θαλάσσης τὰ κάνουμε σκόνη καὶ τὴν ρίχνουμεστὸ κατράμι. Κατόπι τὴν κάνουμε ἕμπλαστρο καὶ τὸ τοποθετοῦμεδυὸ βράδυα στὸ στομάχι καὶ δυὸ στὴ μέση.

Ὀρχίτις
[Ὀρχῖτις λέγεται ἡ φλόγωσις τῶν ὄρχεων. Προέρχεται αὐτὸ ἀπὸ δυνατὸ πυρετό, ἀπὸ γονόρροια δηλαδὴ βλενόρροια, ἀπὸ κτύπημα. Οἱ ὄρχεις δὺνανται νὰ σκληρυνθοῦν ὀπότε ὅταν συμβῆαὐτὸκόπτονται).
189) Πέρνομε ρίζα δρακοντιᾶς καὶ ἀφοῦ τὴν καθαρίσωμε τὴν στομπίζουμε καὶ τὴν κάνωμε σὰν σκορδαλιά καὶ τὴν ζυμώνουμε μὲλίγο γάλα καὶ ἀφοῦ δέσωμε ψιλὸ πανὶ εἰς τοὺς ὄρχεις βάζομεν ἐπ'αὐτῶν τὸ μίγμα.

Πρήξιμο κοιλιᾶς
[Τὸ πρήξιμο κοιλιᾶς συμδαίνει ἀπὸ τὰς ἐμφράξεις τῶν άδένων,τοῦ μεσεντέρου καὶ τῶν ἄλλων σπλάγχνων ἀπὸ χῶμα καὶ καχεξία).
190) Βράζουμε τσουκνίδα καὶ τῆς βάζουμε ἀπάνω λίγο βούτυρο. Κατόπι τὴν δένουμε στὴν προισμένη κοιλιά.
191) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε Ἕγκυρα καὶ τὰ κάνουμε κατάπλασμα.

Πονόδοντος
[Τὰ δόντια πολλὲς φορὲς σκάζουν καὶ ξεγυμνώνονται ἀπὸ τὸὲξωτερικὸ σμάλτο τους καὶ σαπίζουν. Ὅταν δὲ κεντηθῆ τὸ νεῦρο αὐτῶν ἀπὸ τὸν ἀέρα ἤ ἀπὸ τὰς τροφάς, ὁ πόνος εἷναι πολύ δυνατός].
192) Σ' ἕνα μπρίκι τοῦ καφέ, βάζουμε μέλι, ἀλάτι καὶ ἄγριοδαδί. θὰ βράσουν ὅλα αὐτὰ καλὰ καὶ θὰ κάνουμε γαργάρα.
193) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε ξύδι, ἀλάτι καὶ μέλι καὶ μὲ τὸ ὐγρὸ κάνουμε γαργάρα.

Πληγὲς
194) θὰ κτυπήσουμε καλὰ ἀνάλογο ρακί, κάμφορα καὶ λάδι καὶ θὰ ἐπαλείψουμε τὰς πληγὰς ἀφοῦ πρῶτα πλύνωμε τὴν πληγὴν μὲ σαπουνάδα.
195) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε φύλλο κερασιᾶς μέσα στὸ κρασὶ καὶ τὸ φύλλο αὐτὸ τὸ βάζουμε στὴν πληγὴ. Ὅταν βγάλουμε τὸφύλλο πλένουμε τὴν πληγὴ μὲ ρετσινόλαδο.
 
Πληγὲς σοβαρὲς
196) Πέρνουμε ἀπὸ 50 δρ. μαστίχα, λουλάκι μπογιατζίδικο, θυμίαμα, κερὶ καὶ 50 δρμ. σαμόλαδον. Ὅλα αὐτὰ τὰ βράζετε καλῶς,εἰς τὸν πολτὸν αὐτὸν ρίπτετε σκόνιν παρασκευασθεῖσαν ἀπὸ κεφαλὴν κυνὸς καλῶς ψησθεῖσαν.
Πέτρα νεφρών
197) Βράζουμε μαϊδανὸ καὶ πίνουμε ἀπὸ τὸ νερὸ κάθε μέρα 2 ποτήρια νεροῦ.

Πέτρα κύστεως
[Ἡ πέτρα τῆς κύστεως σχηματίζεται εἰς τὴν φούσκαν ἀπὸ τὴν ἄμμο καὶ τὴν πέτρα τῶν νεφρῶν. Οἱ πάσχοντες δοκιμάζουν μεγάλους πόνους καὶ μετά δυσκολίας κατουροῦν).
198) Βράζουμε μαϊδανὸ καὶ κουκοὐτσια κέδρου καὶ πίνουμεκάθε μέρα ἀπὸ 1 ποτῆρι τοῦ νεροῦ.

Πούντα (κρύωμα)
199) Ἀνακατεύουμε μαυροπίπερο μὲ ρακὶ καὶ κάνουμε 2—3μέρες ἐντριβάς, κατόπι βαπτίζομε ἕνα κομμάτι ἄπλυτο μαλλὶ τὸ ὀποῖον περιφέρουμε σὲ ὀλόκληρο τὸ σῶμα.

Πόνος αὐτιῶν
[Ό πόνος τῶν αὐτιῶν εἷναι μιὰ φλόγωσις ἤ φλεγμονὴ τῶν ἐσωτερικῶν ἤ ἐξωτερικῶν ὀργάνων τῶν αὐτιῶν, ὁ πάσχων δοκιμάζει πόνους δυνατούς εἰς ὅλο τὸ αὐτὶ ἐκτεταμένους ἕως τοῦ φάρυγγος, εἰς δὲ τὴν ἀκοὴν βούϊσμα καὶ σφύριγμα. Ὁ πόνος αὐτὸς προέρχεται ἀπὸ ρευματισμούς ἤ κακουχίαν ἤ ἀπὸ μετάστασι τοῦ ὑλῶν ἤ κρύωμα τοῦ ἀέρα ἤ κτυπήματα καὶ πληγὰς ἤ ἀπὸ συνάχι ἤ ἀπὸ σύφιλιν].
200) Πέρνουμε 4 αὐγά, τὰ βράζουμε καλὰ καὶ ἕπειτα θὰ πάρουμε τοὺς κρόκους των καὶ θὰ τοὺς καβουρδίσουμε καλὰ σκέτους ἕως ὅτου βγάλουν λάδι. Τὸ λάδι αὐτὸ χρησιμοποιοῦμε, ρίχνοντες ἀπὸ λίγες σταγόνες εἰς τὰ αὐτιά.
201) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε 1)2 ὀκᾶ ξῦδι καὶ ἐκθέτουμε εὶς τὸν ἀτμὸν τὸ πονεμένο αὐτί μας. Ἀφοῦ εἰσδύσῃ εἰς αὐτὸ ἀρκετὸς ἀτμός, βάζουμε δύο σταλαγματιὲς ἀμυγδαλόλαδο καὶ κλείνουμε τὸ αὐτὶ μὲ βαμβάκι.

Πόνος ματιῶν
202) Βάζωμεν ἀπάνω στὸ μάτι ἀβάρσαμο κτυπημένο μὲ κάντιο.
203) Ἄλλος τρὀπος. Πλὐνουμε τὰ μάτια μὲ κάτουρο ἀγελάδος.
204) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε μαγιάτικα τριαντάφυλλα μέσα σὲ κρασί, τὰ τριαντάφυλλα τὰ δένουμε ἐπάνω στὰ μάτια, ἀφοῦ προηγουμένως καὶ μετὰ κάνουμε πλύσεις μὲ τὸ κρασί.
205) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε κυδωνόσπορο καὶ ροδόσταμο καὶ τὰ βάζουμε νὰ μείνουν μέσα σ' ἕνα γυαλὶ πέντε ἡμέρες ἔως ὅτου μουσκέψῃ καλὰ ὁ σπόρος. Κατόπι κάνουμε πλύσεις τῶν ματιῶν.

Πόνος σταφυλίτου
[Ὁ Σταφυλίτης τοῦ άνθρώπου θυμώνει καὶ χαμηλώνει˙ τότεπροξενεῖ ἀνησυχίαν καὶ δυσκολίαν τῆς ἀναπνοῆς καὶ πόνους].
206) Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ φύλλα ἀγκυνάρας τὰ κοπανίζουμε καὶ γίνονται λάσπη κατόπιν αὐτὸ τὸ ζυμώνουμε μὲ βούτυρο καὶ τὸ δένουμε στὸ λαιμὸ ἐπὶ 2 βραδυὲς κατὰ σειράν.
207) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε δαφνόλαδο καὶ μὲ βαμβάκι καυτηριάζουμε ἐσωτερικῶς μ' αὐτὸ τὸν λάρυγγα πρὸ τοῦ ὕπνου.

Πόνοι δυνατοὶ στὴ ράχη
208} Πέρνουμε πρόβιο κρέας τὸ κάνουμε κυμᾶ καὶ τὸ δένουμε στὴ ράχι. Τὸ ἀφίνουμε ἐκεῖ δυὸ μέρες, κατόπι τὸ βγάζουμε καὶ κάνουμε ἕνα ἕμπλαστρο ἀπὸ βρασμένο κατράμι ρίχνουμε καὶ λίγη σκόνη ἀπὸ ψημένα κοχύλια θαλάσσης.

Πόνοι σώματος ἐσωτερικοὶ
209) Πέρνουμε 50 δρμ. ρύζι, 50 δρμ. στύψι, 50 δρμ. κίνα, 50δρμ. ρεβέντι, 50 δρμ. σιδηροῦχο, 1 αὐγό, 2 κουταλιὲς άλεῦρι τὰ ζυμώνουμε καλὰ καὶ τὰ κάνουμε χάπια. Ἀπ' αὐτὰ θὰ πέρνουμε 3τὴν ἡμέρα.

Πόνοι γυναικῶν στά πλευρὰ
210) Πέρνουμε 100 δρμ. μαλλιὰ καλαμποκιοῦ, 1)2 ὀκᾶ βαλανίδια στουμπισμένα, 100 δρμ. φλοῦδα δέντρου βαλανιδιᾶς καὶ 10 δράμια ψαρόκολλα. Τὰ βράζουμε σὲ δυὸ ὀκάδες νερὸ καὶ πίνουμε κάθε πρωὶ ἕνα ποτῆρι κρασιοῦ.

Πολυομυελίτιδα
Ὁ Γυμνάσιος Λαυριώτης εἰς τὸν ὀποῖον παρουσίασαν τὸ 1930 ἕνα μικρὸν πάσχοντα ἐκ τῆς ἀσθενείας ταύτης καὶ συγκεκριμένως τὸν 4ετῆ υἱὸν τοῦ ἀρτοποιοῦ Ἰωάννου Ἵσκου ἐπὶ τῆς ὀδοῦ Διαλέτη ἐν θεσσαλονίκῃ, ἐφήρμοσε τὴν κάτωθι συνταγὴν διὰ τῆς ὀποίαςκαὶ ἐθεραπεύθη ὁ μικρός.
211) Πέρνουμε φρέσκη κόπρο ἀγελάδος ἡ ὀποία πρέπει νὰ βόσκῃ σὲ ἀνοικτὸ μέρος διὰ νὰ τρώγῃ διάφορα χόρτα. Τὴν κόπρον αὐτὴν τὴν ἐπιθέτομεν εἰς παχύ στρῶμα ἐπὶ τῶν παραλυμένων μερῶν τοῦ πάσχοντος καὶ κατόπιν τὰ δένουμε ἐν εἴδει φασκιώματος.Αὐτὸ γίνεται τὴν ἡμέρα. Τήν νύκτα τὰ ξεφασκιώνουμε καὶ κάνουμε ἐπαλείψεις μὲ τὴν ἀκόλουθον ἀλοιφήν. Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ κατράμι,50 δράμια κερὶ καὶ μιὰ σκόνη Σκάρφης, τὰ ὁποῖα ἀναμιγνύουμε καὶ κάνουμε ἀλοιφή. Αὐτὴ ἡ ἀλοιφὴ μένει ὅλην τὴν νύκτα. Αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται ἔως ὅτου ἱατρευθῆ τελείως.

Πυρετὸς
[Λέγεται πυρετὸς ἐφήμερος ἐπειδὴ καὶ ἡ περίοδος αὐτοῦ εἷναι μιὰ μέρα. Αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ κρυώματα καὶ πληθώρα τοῦ αἷματος ἡ ἀπὸ πολλὰς τροφάς].
212) Πέρνουμεν ἰτιὰ καὶ ἀφοῦ βγάλουμε τὴν φλοῦδα τὴνβράζουμε σὲ τρία φλυτζάνια νερὸ ἔως ὅτου μείνουν δύο, τὰ ὀποῖα πίνουμε σὲ διάστημα 3—4 ὡρῶν.

Πυρετοὶ παιδιῶν
213) Πέρνουμε κατράμι, τὸ βράζουμε, τὸ βάζουμε σὲ ἕνα πανί, ρίχνουμε ἀπάνω σκόνη κινίνου καὶ τὸ βάζουμε στὴ ράχι ἔμπλαστρο.

Πετρα στομάχου
214) Πέρνουμε μιὰ χεριὰ ρεβίθια. τὰ κάνουμε ἀλεῦρι, τὰ ζυμώνουμε μὲ λίγο νερὸ καὶ ἀπ' αὐτὸ κάνουμε χάπια, ἀπ' τὰ ὁποῖα πέρνουμε κάθε πρωὶ καὶ βράδυ ἀπὸ 3.
 
Στεναχώρια ὀμφαλοῦ
250) Πέρνουμε 100 δρχ. γλυκάνισο, 50 δρχ. κανέλλα τὰ βράζουμε σὲ μιὰ ὀκᾶ νερὸ νὰ μείνῃ μισὴ ὀκ. τὸ ὐγρὸ αὐτὸ τὸ βάζουμε σὲ ἕνα μπουκάλι κατόπι ρίχνουμε 10 κόκους σὰν πιπέρι κάμφορα. Ἀπὸ αὐτὸ πίνουμε κάθε μέρα ἕνα ρακοπότηρο.

Σπλήνα
251) Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ κάπαρι, μισὴ ὀκᾶ φλοῦδα μηλιᾶς, 100δρμ. μοσχοκάρφια καὶ δύο ὀκ. κρασί. Τὰ βράζουμε σὲ χωματένιο τέντζερι ἀφοῦ τὸν σφραγίσωμεν νὰ μὴ ἐξατμίζη. Ἀφοῦ βράσουν καλὰ τὰ στραγγίζουμε καὶ ἀπὸ τὸ ζουμὶ πίνουμε κάθε πρωΐ μιὰ κουταλιὰ σούπας καὶ περιπατοῦμε ἐπὶ μισὴ ὥρα τούλάχιστον.
252) Ἄλλος τρόπος. θὰ βράσουμε μὲ 2 ὀκ. κρασὶ ἀνάλογη φλούδα μηλιᾶς μὲ κάπαρι καὶ ἕνα κομμάτι στίψι καὶ μόλις ξυπνήσουμε θὰ πίνουμε ἕνα κρασοπότηρο.
253) Ἄλλος τρόπος. Ἀνακατεύωμεν 50 δρμ. μοσχοκάρφια (γαρύφαλλα) 50 δρμ. κανέλλα, 50 δρμ. σιδηροῦχο, 1 βάζο κινίνο, 50 δρμ.κάπαρι καὶ μιὰ κουταλιὰ ψημένη στύψι σὲ ἀνάλογο μέλι. Τὴν πρώτη ἐβδομάδα θὰ πάρωμε 2 μικρὰ κουταλάκια τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ἄλληἀπὸ ἕνα.
254) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε σκόνη ἀπὸ ψημένο σκυλίσιο κεφάλι τὴ ρίχνουμε ἐπάνω σὲ ἕνα πανὶ ἀλοιμένο μὲ μέλι καὶ τὸ δένουμε στὸ μέρος τῆς σπλήνας.
255) Ἄλλος τρόπος. Ξύνουμε ἕνα ἄσπρο ρεπάνι καὶ τὸ άπλώνουμε σὲ ἕνα πανὶ μὲ μέλι κατόπι βάζουμε καὶ ἕνα δίφραγγο ἀσημένιο στὴ μέση καὶ τὸ δένουμε ἀκριβῶς ἀπάνω στὴ σπλήνα.

Στομάχι (ἀρχὴ)
256) Ὅταν ἀρχίζη νὰ μᾶς πονεῖ τὸ στομάχι κοπανίζουμε στύψι καὶ μ' αὐτὴ ζυμώνουμε μαῦρο πιπέρι καὶ λίγη ζάχαρι, κάνουμε χάπια ἀπὸ τὰ ὀποῖα πέρνουμε 2—3 τὴν ἡμέρα.

Ρευματισμοὶ
[Ὁ ρευματισμὸς δὲν είναι ἄλλο παρὰ μιὰ στάσις καὶ ἀκινησία τοῦ αἵματος καὶ λοιπῶν ὐγρῶν εὶς τὸ κελλικὸν ὕφασμα τοῦ σώματος καὶ λοιπῶν μερῶν, φλεβῶν, καὶ άρτηριῶν. Αὐτὸ λέγεται ρευματισμός, διότι τρέχει ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ὅπως τὰ ρεύματα εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς κυριεύει τοὺς πόδας, χεῖρας καὶ ὅλο τὸσῶμα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κυριεύονται οἱ εὔρωστοι, οἱ νέοι, οίαἱματώδεις καὶ οἱ εἰς ἀκμαίαν ἡλικίαν πρὸς τὴν ἄνοιξιν καὶ τὸ φθινόπωρον. Οἱ πάσχοντες κατ' ἀρχὰς δὲν τὸν προσέχουν τὸν ρευματισμὸν μετὰ καιρὸν ὅμως γίνεται ἀνήσυχος καὶ τρομερός. Τότε οἱ ἀσθενεῖς αίσθάνονται πυρετόν· πόνον συνεχῆ καὶ μάλιστα ὅταν θλίβουν αὐτὸ τὸ μέρος, ἤ ὅταν κοιμοῦνται, τότε ἕχουν ἐξόγκωσιν καὶ ἐρυθρότητα τοῦ δέρματος.Ὁ ρευματισμὸς προξενεῖται ἀπὸ τὰ πεπυκνωμένα ὐγρὰ τοσώματος, ἀπὸ τὴν παῦσιν τῆς ἀδήλου διφυοῦς διαπνοῆς ἀπὸ τὰκρυώματα, καὶ μάλιστα ὅταν κανεὶς εἷναι ἱδρωμένος καὶ κάθεταισὲ κρύα πέτρα ἤ κοιμᾶται εἰς τὸ ὕπαιθρον. Διαιρεῖται εἰς ὀξὺν καὶ χρονικὸν εἰς τοπικόν, καὶ γενικὸν εἷναι καὶ κληρονομικόν. Ἀπὸ τὸν ρευματισμὸν συμβαίνει ἡ ποδάγρα καὶ ἡ χειράγρα, ἡ χονάγρα, ἡ ἰσχύασις καὶ ὁ ἀρθρίτης καὶ ἡ ἀκινησία τοῦ άνθρώπου.
257) Πέρνομε 100 δρμ. σαμόλαδο, 50 δρμ. λουλάκι Βεγγάλης,50 δρμ. μαστίχη, 50 δρμ. ἱδρῶτος ἀγριοπεύκου, 3 μοσχοκάρυδα·50 δρμ. γαρύφαλα, 100 δρμ. κηρὶ ἀγνὸ. Ὅλα αὐτὰ θὰ βράσουν καὶ ὅταν κατέβουν ἀπ' τὴ φωτιὰ νὰ ριφθῆ ἕνα μπουκαλάκι 50 γραμμάρια κανελλέλαιον. Μ' αὐτὰ γίνεται ἀλοιφὴ μὲ τὴν ὀποίαν ὁ ἀσθενὴς κάμνει ἐντριβὰς εἰς τὸ σῶμα. Ἀλλὰ πρὸ τῶν ἐντριβῶν πρέπει νὰ ἀχνισθῆ μὲ 3—4 ὀκ. ξύδι, τὸ ὀποῖον βράζει μὲ ἕνα κεφάλι σκόρδο
258) Ἄλλος τρόπος. Κάνουμε ἐντριβὰς μὲ τὸ ἔξῆς μῖγμα˙ 100δρμ. κάμφορα (σκόνι), μισὴ ὀκᾶ τσίπουρο καὶ 5 δρμ. λουλάκι βογιατζίδικο,
259) Ἄλλος τρόπος. Βάζομε σὲ ἕνα δοχεῖον μία ὀκᾶ ξύδι καὶ τὸ τοποθετοῦμε στὴ φωτιά. Ὅταν ἀρχίσῃ νὰ βράζῃ, βάζομεν τὶς γάμπες ἐπὶ τοῦ ἀχνοῦ ἀρκετὴ ὥρα. Αὐτὸ θὰ γίνῃ 2—3 μέρες.
260) Ἄλλος τρόπος. Πέρνομε μιὰ ὀκᾶ ἔως 1 1)2 ξύδι καὶ δύοτρία σκόρδα, τὰ ὀποῖα τὰ στουμπίζουμε, τὰ ρίχνομε στὸ ξύδι καὶ κάνουμε μπάνιο τὰ πονεμένα μέρη.
261) Ἄλλος τρόπος. Πέρνομε ἕνα φλυτζανάκι νέφτι, 100 δράμια λάδι, ἕνα φλυτζανάκι ξύδι· τρεῖς κρόκους αὐγῶν καὶ μιά κουταλιὰ ἀλάτι καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ κάνομεν ἀλοιφὴ καὶ ἀλοίφομε τὰ πόδια.
262) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε μιὰ κουταλιὰ μαῦροπίπεροσκόνη, 100 δράμια πλάκα κάμφορα καὶ 1)2 ὀκᾶ ρακί. Τά χτυποῦμεκαλὰ σὲ ἕνα μπουκάλι καὶ μὲ αὐτά κάνουμε ἐντριβάς.
263) Ἄλλος τρόπος. Συσκευάζομεν τὴν ἑξῆς ἀλοιφὴν˙ 50δράμια νέφτι, 1)2 λάδι, 5 κρόκους αὐγῶν, 1 κουταλιὰ γλυκοῦ ἀλάτι ψιλό, 1 φλυτζάνι δυνατὸ ξῦδι. Ἡ συσκευασία της γίνεται οὕτω: Θέτομεν πρῶτον σ' ἕνα μπουκάλι τὸ λάδι καὶ τοὺς 5 κρόκους αὐγῶν καὶ ἀφοῦ κτυπηθοῦν καλὰθέτομεν τὰ λοιπὰ καὶ τελευταῖον τὸ νέφτι. Τὰ κτυπᾶμε δὲ ὅλαμαζύ. Πρὸ τῆς χρήσεως τῆς ἀλοιφῆς κάμνομεν τὸ ἐξῆς μπάνιο. Θὰ βράσωμεν μέσα σὲ ἕνα δοχεῖον 3—4 ὀκάδες ξῦδι καὶ μαζὺ ἀρκετὲς σκορδοπλεξοῦδες, ἐπάνω στὸ δοχεῖον θέτομεν ἕνα κομμάτι ξύλον διά νὰ πατήσωμεν καὶ σκεπαζόμεθα καλά, μὲ ἕνα σινδόνι καὶ πέρνομεν οὕτω ἕνα μπάνιο ἀτμοῦ. Μετά τὸ μπάνιο ἀπὸ τὴν παρασκευασθεῖσαν ἀλοιφήν κάμνομεν ἐντριβὴν εἰς τὸ μέρος ὅπου μᾶς πονεῖ ἐπὶ μίαν ἐβδομάδα.
264) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ ρίζες καλαμιδιοῦ, μιὰ ὀκᾶ σέληνο, καὶ μιὰ χούφτα κουκούτσια κέδρου. Θὰ τὰ βράσουμε μὲ ἀνάλογο νερὸ  καὶ θὰ πίνουμε 3 ποτήρια τοῦ νεροῦ ἐπὶ 2 μῆνες.
265) Ἄλλος τρόπος. (Ρευματισμῶν συνοδευομένων μὲ ἀρθριτι σμούς). Πέρνουμε 1)2 ὀκᾶ σκόρδα τὰ βράζουμε σὲ 1 ὀκᾶ λάδι καὶτὰ στραγγίζουμε σὲ ἕνα τρυπητὀ, ρίχνουμε 'κατόπι 50 δράμια κερί·ἀκόμη 50 δράμια λάδι, 50 δράμια λουλάκι μπογιατζίδικο. Τὰβάζουμε ὅλα στὸ τηγάνι τὰ βράζουμε καὶ γίνονται ἀλοιφὴ. Μὲαὐτὴν ἐπαλοίφουμε τὸ ἄρρωστο μέρος.
266)  Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 50 δρμ. ἀλεῦρι, 1)2 ὀκ. λάδι, 5 κρὀκους αὐγῶν, 1 κουταλιὰ γλυκοῦ ἀλάτι ψιλό, ἕνα φλυτζάνι ξῦδι.Κτυποῦμε πρῶτα τὰ αὐγὰ μὲ τὸ λάδι καὶ κατόπιν ρίπτομεν τὸ ξύδι καὶ τὸ ἀλάτι. Μὲ τὴν ἀλοιφὴ αὐτὴν ἀλοίφομεν τὰ πονοῦντα μέρη.
267) Ἄλλος τρόπος. Πέρνομεν 100 δρμ. σουσαμόλαδο, 50 δρμ.νέφτι, ἕνα κουταλάκι ἄλας, ἕνα ποτῆρι ξῦδι, πέντε κόκκους λουλάκι βογιατζίδικο καὶ τέσσαρας κρόκους αὐγῶν κτυπημένους. Τὰ ἀνακατεὐομεν καὶ μὲ τὴν ἀλοιφὴν αὐτὴν κάμνομεν ἐπάλειψιν δὶς τῆς ἐβδομάδος.
268) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε ρίζα βρούβας στουμπίζομε μιὰ κουταλιὰ ἀλάτι, μιὰ κοῦπα πετρέλαιο ἀκάθαρτο τὸ χτυπᾶς καὶ μὲτὸ φάρμακο αὐτὸ κάνεις ἐντριβάς.

Ταχυκαρδία
269) Βράζουμε 1 ὀκᾶ φλοῦδα Καραγάτς, 1 ὀκᾶ ραδίκια, 1)2 ὀκᾶζωχό˙ ἀφοῦ βράσουν βγάζομε τὸν ζωχὸ καὶ τὸν τρῶμε ἀνάλατο˙ἀπὸ τὸ νερὸ δὲ πίνουμε 2 ποτήρια κρασιοῦ τὴν ἡμέρα.
270) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε μελισσόχορτο καὶ πίνουμε κάθε μέρα ἀπὸ ἕνα ποτηράκι κρασιοῦ.

Τρεμοῦλες (χεριών καὶ ποδιῶν)
271) Δένουμε δυνατὰ τὰ τρέμοντα μέλη καὶ ἀφοῦ πεταχτοῦν οἱ φλέβες τὰς ἀλοίφουμε μὲ κατράμι βρασμένο, κατόπι σκεπάζομεντὸ μέλος μὲ ἕνα χονδρὸ βρεμένο πανὶ καὶ σιγὰ σιγὰ περνᾶμε ἀπὸπάνω ζεστὸ σίδερο (σιδερώματος) ὅσον μποροῦμε καὶ ἀντέχουμε στὴθερμότητα.
 

Τραχώματα
272) Στουμπίζουμε ἕνα καθαρισμένο σκόρδο καὶ βάζουμε τὸν πολτὸν αὐτὸν σὲ ἕνα ψιλὸ μαντῆλι καὶ μὲ αὐτὸ καυτηριάζουμε τὰ μάτια θέτοντας τὸ βράδυ ἀπάνω ἀπὸ τὰ βλέφαρα. Τὸ πρωΐ πλύνουμε τα μάτια μὲ κάτουρο ἀγελάδος.

Τόνωση σώματος
273) Για νὰ τονώσουμε τὰ ἀτροφικὰ χέρια· πόδια ἤ ὅλον τὸ σῶμα, πέρνουμε τὴν φλοὐδα Καραγάτς καὶ βράζουμε σὲ 2 ὀκάδες νερὸ καί ἀφοῦ τὸ νερὸ πήξη καὶ γίνη σὰν σαλέπι κόκκινο, κάνουμε μπάνιο τοῦ πονοῦντος μέλους ἤ ὀλοκλήρου τοῦ σώματος ὀπότε βέβαια  θὰ βάλουμε περισσότερη ποσότητα μὲ ἀνάλογο νερὸ. Ὅταν βγοῦμε ἀπὸ τὸ μπάνιο τυλιγώμαστε καλὰ καὶ ὅταν ἱδρώσουμε κάνουμε ἐντριδὰς μὲ τὸ ὲξῆς μῖγμα. Κτυπᾶμε λάδι, κρόκον αὐγοῦ,νεύτι καὶ οὖζο ὅλα αὐτὰ σὲ ἀνάλογο ποσότητα.
274) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε οὔζο, ἀσπράδια αὐγῶν, σαποῦνι κομμένο σὲ ψιλὰ κοματάκια, καὶ μιά κουταλιὰ ἀσβέστι, τὰ κτυπᾶμε καλά αὐτὰ πολὺ ὥρα μέχρις ὅτου γίνουν σὰν ἀφρὸς καὶ τὸ ἀλοίφουμε στὴν πλάτη ἤ στὸ στῆθος ἤ ἄλλα μέλη τοῦ σώματος, δένοντας ἀπάνω μαλλιά κατσικιοῦ. Τὸ ἀφίνουμε ἐκεῖ ἐπὶ ἀρκετάς ἡμέρας. Τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται.

Τσίμπλες στὰ μάτια
275) Πλύνουμε τὰ μάτια μὲ χυμὸ (δάκρυ) κλίματος.276) Ἄλλος τρόπος. Πλύνουμε τὰ μάτια μὲ κάτουρο ἀγελάδος.
 
Τριχοφάγος
277) Ἀνακατεύουμε σκόρδο, μπαροῦτι, κεραμίδια (σκόνη) καὶ τὰ κάνουμε ἀλοιφὴ. Κατόπιν ἀφοῦ ξυρίσουμε τὸ κεφάλι τὸ ἀλοίφουμε μ αὐτὴ βάζοντας ἀπάνω κοπριὰ ἀγελάδος. Κατόπι ἀφοῦ μείνει ἀρκετὴ ὥρα ἤ ὁλόκληρη νύχτα, πλένουμε τὸ κεφάλι καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε αὐτὸ μερικὲς φορές. (Γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ καλὸν εἵναι μόλις τὸ ξυρίσουμε τὸ κεφάλι νὰ τὸ χαράξουμε στὸ μέρος τοῦ τριχοφάγουὥστε νὰ βγάλῃ λίγο αἷμα).

Τριχόπτωση
278) Μαζεύουμε μερικοὺς μαύρους μπάμπουρας τούς διαλύουμε μέσα σὲ σπίρτο του καμινέτου καὶ ἀφοῦ λυώσουν καλὰ μ' αὐτὸ κάνουμε ἐπαλείψεις τῆς κεφαλῆς.

Τριχοφυΐα
279) Λυώνουμε μέ ξύδι ρινίσματα. Ἀπὸ σίδηρο καὶ στίψι καὶ κτενιζόμαστε μέ κτένι ἀλοιμένο ἀπὸ αὐτά.
280) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε κουκούτσια ἀβριγυνιᾶς καὶ με τὸ νερὸ αὐτὸ κάνουμε ἐντριβάς.
281) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε δέρμα σκαντζόχοιρου καὶ τὸ κα ῖμε εως ὅτου γίνη στάχτη, τήν ὁποία ἀνακατεύουμε μὲ κατράμι.Μὲ αὐτὴν τὴν ἀλοιφὴ ἀλοίφουμε τὰ μαλλιά μας.

Ὑπερμεγέθυνσις καρδιᾶς
282) Πέρνουμε 2 χολές προβάτου, 50 δρμ. ἀλεῦρι ρεβιθιοῦ, μιὰ πρέζα ἀλάτι, ἕνα αὐγό, θὰ ζυμωθοῦν καλὰ καὶ θὰ γίνουν 20 χάπια ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ πέρνουμε ὐπὸ τὴν ἡμέρα πρωὶ καὶ βράδυ.

Φυματίωση (πρώτο στάδιο)
283) Ζυμώνουμε κατράμι, ἀλεύρι ριζιοῦ καὶ αὐγὸ καὶ κἀνουμε ἀπὸ τὴ ζύμη αὐτὴ χάπια ἀπὸ τὰ ὁποῖα πέρνουμε 2—3 κάθε ἡμέρα.

Φυματίωση ὀστῶν
284) Πέρνουμε 100 δράμια ἀψιφιά, μισὴ ὀκᾶ πικραμύγδαλα καὶ τά βράζετε σὲ μιὰ ὀκᾶ νερό. Ἕπειτα βγάζετε τὰ πικραμύγδαλα καὶτὰ στουμπίζετε καλὰ ἕως ὅτου βγῆ τὸ γάλα τους, τὸ ὁποῖον βάζετε νά βράση μὲ 50 δράμ. ζάχαρι καὶ ἕνα κυπαρισσόμηλο. Πίνει ὁἀσθενὴς πρωί, μεσημέρι καὶ βράδυ ἐπὶ 15 ἡμέρες ἀπὸ ἕνα ποτηράκι οὔζου.

Φυματίωση επιδερμίδος
285) Πέρνουμε μερικὰ ξύλα ἀγυιοκλήματος. τὰ καῖμε ἕως ὅτου γίνουν κάρβουνο καὶ τὰ κάνουμε σκόνη, κατόπιν πέρνουμε 50 δρμ. μπογιατζίδικο λουλάκι, 50 δρμ. μπεζυρόλαδο, 50 δρμ. μαστίχη, 50δρμ. θυμίαμα, 150 δρμ. κερὶ φαρμακευτικό, 1)2 ὀκᾶ λάδι καὶ 50 δρμ. μοσχοκάρφια. Ὅλα αὐτὰ θὰ βράσουν, θὰ γίνουν ἀλοιφὴ καὶ θὰ ἀλείφουμε τὸ πᾶσχον μέρος κάθε ἡμέρα.

Φυματίωση λάρυγγος
286) Πέρνουμε ἕνα κεφάλι σκύλου, τὰ κόκκαλα τά καῖμε, τὰ κάνουμε σκόνη. Κατόπιν τὴν βράζουμε αὐτὴ τὴ σκόνη σὲ 3 ὀκάδες νερὸ και πίνουμε κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι καὶ βράδυ, ἀπὸ 1 ρακοπότηρο (1).
 
Φύστουλας
[Φύστουλας εἷναι μιὰ πληγὴ παλαιὰ ἀπ' τὴν ὀποία τρέχει ἕνα ὐγρὸ διαφόρου εἴδους. Ὁ Φύστουλας γίνεται εἰς τὴν γωνίαν τῶν ὀφθαλμῶν, εἰ τὸν ἀφεδρῶνα καὶ εἰς ἄλλα μέρη].
287) Πέρνουμε μιὰ κουταλιὰ σκόνη ἀπὸ καμμένο κόκκαλο σκυλίσιου κεφαλιοῦ, 50 δρμ. μαστίχη χιώτικη, 50 δρμ. θυμίαμα, 100δρμ. κερί, 50 δρμ. μπεζυρόλαδο, 1 ἀρκουδόψωμο θὰ ξεραθῆ στὸ φοῦρνο καὶ θὰ γίνη σκόνη, 50 δρμ. λουλάκι μπογιατζίδικο, 1)2 ὀκᾶ σουσαμόλαδο. Ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν σκόνη, ὅσα γίνονται βέβαια.Κατόπιν βράζουμε τὸ λάδι μὲ τὸ κερὶ καὶ ὕστερα ρίχνουμε ὅλα τὰ ἄλλα μέσα. Αὐτὸ θὰ γίνη ἀλοιφὴ μὲ τὴν ὁποία θὰ ἀλοίφουμε τὸνΦύστουλα.
288) Ἄλλος τρόπος. Βάζουμε ὅλα τὰ άνωτέρω εἶδη καὶ ἀντὶ γιὰ ἀρκουδόψωμο 50 δράμια σκόνη ἀπὸ Βαμπάκι καμμένο, ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ γανωτζῆδες.

Φαγοῦρες
289) Πέρνουμε 50 δρμ. μαστίχη χιώτικη, 100 δρμ. μασοῦρι θειάφι καὶ τὰ ἀνακατεὐουμε, ἡ ἀλοιφὴ ποὺ θὰ γίνη θὰ χρησιμοποιηθῆ γιὰ τίς φαγοῦρες.

Φαρυγγίτιδα
290) Βράζουμε 50 δρμ. πίσσα. τὰ κάνουμε χάπια, τὰ βάζουμε στὸ ξύδι καὶ πέρνουμε ἀπὸ ἕνα πρωὶ καὶ μεσημέρι.
291) Ἄλλος τρόπος. Βράζουμε 100 δρμ. κατράμι. Κατόπινβράζομεν χωριστὰ 100 δρμ. νερὸ καὶ μετὰ τὸ βράσιμο ρίχνουμε τὸ νερὸ στὸ κατράμι καὶ τὸ ἀνακατεύουμε καλά. Ὅταν τὸ ἀφήσουμε θὰ δοῦμε νὰ βγάλη ἐπάνω λάδι. Πετᾶμε τὸ λάδι καὶ τὸ κατράμι
 
Ψαμίασις
301) Πέρνουμε 100 δρμ. σκορπιδόχορτο, 1)2 ὀκᾶ μαϊδανὸ μὲ τὶς ρίζες, τὰ βράζουμε σὲ 1 ὀκᾶ νερὸ καὶ ἀπὸ αὐτὸ πίνουμε δυὸ ποτήρια κρασιοῦ τὴν ἡμέρα, πρωὶ καἱ βράδυ.
302) Ἄλλος τρόπος. Πέρνουμε 1 ὀκᾶ μαϊδανὸ χωρὶς ρίζες, 100 δρμ. κουκκούτσια κέδρου, τὰ βράζουμε σὲ 2 ὀκάδες νερὸ καὶ πίνουμε 2 ποτήρια τὴν ἡμέρα.

Ψώρα
303) Πέρνουμε λίγα μελανθοκούκια καὶ καρύδια καὶ λίγο θειάφι καὶ κοπανίζουμε. Τὸ μῖγμα βάλετο μέσα σ' ἕνα αὐγοτσόφλουδο, τύλιξέ τα ὅλα αὐτὰ μὲ προζύμι καὶ βάλε τα νὰ ψηθοῦν. Ἔπειτα κοπάνισέ τα μὲ λάδι καὶ μὲ τὴν ἀλοιφὴ ποὺ θὰ γίνη ἀλοίφουμε τὰ διάφορα μέρη.

Ψωροφίτης
304) Πέρνουμε 50 δρμ. μαστίχη· 2 κουτάλια σούπας κατράμι,50 δρμ. κερί, 25 δρμ. μασούρι θειάφι, τὰ βράζουμε ὅλα αὐτά κάνουμε ἀλοιφὴ μὲ τὴν ὀποία κάνουμε ὲπαλήψεις.Συγχρόνως ρίχνουμε σὲ ἕνα μπουκάλι μὲ 100 δρμ. λάδι 25 δρμ.μασοῦρι θειάφι καὶ πέρνουμε μιὰ κουταλιὰ μικρὴ κάθε πρωί.


ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΚΑΙ  ΤΑ  ΒΟΤΑΝΑ

Ὅπως στὴ Ἑλλάδα ὁ καλόγηρος Γυμνάσιος, ἔτσι καὶ στὴν Ἑλβετία ὁ ἰατρὸς - βοτανολόγος Ντρὸζ κυκλοφοροῦσε κι αὐτὸς λαϊκὰ βιβλιαράκια μὲ ἀπλὲς συμβουλὲς γιὰ τὰ βότανα καὶ τὶς ἀρρώστειες. Ἀπέδιδε σχεδὸν μαγικὲς ἱκανὀτητες στὰ 850 βότανατῆς πατρίδας του. Παντοῦ σκορποῦσε αἰσιοδοξία, τὸ ἴδιο ὅπως καὶὁ καλόγηρος Γυμνάσιος. «Ἡ φύση εἷναι ὁ μεγάλος γιατρός», ἔλε-γαν καὶ οἱ δύο τους.Αὐτὴ τὴν πλούσια ἑλληνικὴ φύση σὲ βότανα δίνουμε στὸν παρα-κάτω πίνακα. Στήν ἀρχὴ περιλαμβάνονται τὰ βότανα ὅπως τὰ πε-ριγράφει ὁ Γυμνάσιος καὶ διάφορα ἄλλα προϊόντα ποὺ χρησιμοποιο-ῦσε ὁ ἴδιος στὰ γιατροσόφια του. Σὲ συνέχεια τὰ βότανα τοῦ Πα-χωμίου καὶ μετὰ πάνω ἀπὸ 100 ἀκόμη ἑλληνικὰ βότανα.
1) ΑΧΛΑΔΟΡΙΖΑ. — Ρίζα τῆς γνωστῆς ἀχλαδιᾶς (ἀπιδιᾶς).
2) ΨΑΡΟΚΟΛΛΑ (τουρκιστὶ τουτκάλι). — Τὴν χρησιμοποιοῦν οἱμαραγκοί.
3) ΤΣΑΚΜΑΚΟΠΕΤΡΑ (τῶν ἀναπτήρων). — Προτιμήσατε τοβουνοῦ ἀντὶ τῆς πωλουμένης εἰς τὰ καπνοπωλεῖα.
4) ΚΙΝΑ. — Ζητήσατέ την στὰ φαρμακεῖα.
5) ΦΛΟΥΔΑ ΚΑΡΑΓΑΤΣ (μαῦροδένδρον). — Τουρκιστὶ λέγεται Κα-ραγάτς, εἶναι γνωστότατον εἰς τοὺς τουρκομαθεῖς. Τὸν κορμὸναὐτοῦ τοῦ δένδρου τὸν χρησιμοποιοῦν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διὰ καύ-σιμον εἰς τοὺς φούρνους. Εἷναι δένδρον μεγάλον καὶ ὐπάρχει πα-ντοῦ. Βραζομένη ἡ φλούδα του κοκκινίζει τὸ νερὸ.
6) ΣΚΟΡΠΙΔΙ. — Χόρτο κοινότατον ποὺ εὐρίσκεται παντοῦ ὅπουύπάρχει πρασινάδα. Ἰδιαιτέραν ὀνομασίαν δὲν ἔχει. Λέγεται σκορ-πίδι διότι είναι σκόρπιο παντοῦ. Ἔχει φύλλα πολύ μικρὰ καὶ μοιάζειπολὐ μὲ τὸν βασιλικό, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι τὰ φυλλώματά του είναιἀραιά. Ὑψώνεται 2—3 πιθαμές. Ἀπλούστατο χόρτο χωρὶς καμμίαξεχωριστή μυρωδιά.
7) ΑΡΚΟΥΔΟΨΩΜΟ. — Στὶς ἐπαρχίες Βόλου καὶ Θεσσαλονίκης ἤ γενικώτερον στὴ Θεσσαλία και Μακεδονία λέγεται τσικλα-μιά. Εἷναι μιὰ πατάτα ποὺ φυτρώνει στὸ βουνό, κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα.Κορμὸν δὲν ἔχει άλλὰ ἀπλῶς δυὸ μικρὰ φύλλα ὅμοια μὲ τὰ αὐτιὰτοῦ λαγοῦ. Ὅλοι οἱ χωρικοὶ τὸ γνωρίζουν.
8) ΡΕΒΕΝΤΙ. — Ὑπάρχει στὰ Ζαχαροπλαστεῖα.
9) ΑΨΗΦΙΑ. — Ἀψίνθιον. Στὰ φαρμακεῖα. Wormwood ἤ ἀρτεμι-σία.
10) ΛΟΥΛΑΚΙ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΙΚΟ. — Τὸ λουλάκι· ποὺ χρησιμοποιοῦνοἱ βαφεῖς τῶν ρούχων.
11) ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΟΠΕΤΡΑ. — Κεχριμπάρι ποὺ κὰνουν πίπες κομβο-λόγια κ.λ.π.
12) ΜΥΤΗ ΧΟΙΡΟΥ. — Μουτσούνα τοῦ γουρουνιοῦ.
13) ΙΣΩΠΟΣ. — Υπάρχει παντοῦ τὸ δένδρον. Στὰ φαρμακτῖα πω-λεῖται μὲ τὸ ὅνομα ἵσωπος.
14) ΔΥΟΣΜΟΣ. — Ὁ γνωστὸς δυόσμος (ἠδύοσμος) ποὺ πωλεῖταικαὶ στὰ μανάβικα.
15) ΚΑΛΑΜΙΔΙ. — Ἀγριος δυόσμος. Φυτρώνει στούς βάλτους. Αἱρίζες του εἷναι σὰν φούντα ἀπό κλωστές.
16) ΜΠΑΛΣΑΜΟ ἤ ΒΑΛΣΑΜΟ ἤ ΚΟΠΑΪ. — Στά φαρμακεῖα μὲ τήλέξι Copaid.
17) ΚΕΔΡΟΣ. — Ὑπάρχει παντοῦ. Στὰ φαρμακεῖα ζητήστε το μὲτὴν ὀνὸμασία (Juniper). Κέδρους είναι γεμᾶτα τὰ ὲλληνικὰ βουνά.Είναι δένδρο ἔως 10 πόδια, ὁ κορμός του εἷναι σκληρός, σκεπα-σμένος με φλοῦδα κοκκινωπήν, ἔχει πολλὰ κλωνάρια καὶ λεπτά, τὰφύλλα του εἶναι ὀξέα μὲ μυρωδιὰ δυνατή, γεῦσι πικρή, ἀρωματική.
18) ΟΞΟΣ ΚΕΔΡΟΥ. — Ἡ ψύχα τοῦ κορμοῦ τοῦ Κέδρου.
19) ΡΙΖΑ ΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ. — Ἀβατσινιὰ είναι τὀ ἀγκαθωτὸ δενδρύλ-λιο ποὺ εὑρίσκεται στοὺς δρόμους τῶν βουνῶν, ποὺ κάνει τὰ βα-τόμουρα. Δηλαδὴ ἡ βατομουριά.
20) ΠΟΛΥΤΡΙΧΙ. — Φυτρώνει στὰ στόμια τών πηγαδιῶν καὶ κο-ντὰ στὶς βρὐσες καὶ εἰς τὰ τείχη τῶν ἐρειπίων. Ἡ ρίζα του εἵναιμαύρη καὶ τριχωτή. Τὰ φύλλα του εἵναι γυαλιστερά. Στὰ φαρμακε- ῖα πωλεῖται μὲ τὴν ὀνομασίαν Ἀδίανθον τὸ Τρίβολον (Cuaiac).
21) ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟΝ. — Στὰ φαρμακεῖα λατινιστὶ (Herbaplantaginis). Ἐν τούτοις φυτρώνει παντοῦ. Πρὸ παντὸς εἰς τὰ πε-ζούλια τών αὐλογύρων. Εἷναι ἕνα φύλλο μὲ 5 νεῦρα. Τὸ βάζουνπολλάκις ἐπάνω στὶς πληγές.
22) ΑΣΚΑΜΝΙΑ — ΣΥΚΑΜΙΝΙΑ. — Ἡ γνωστὴ ἀσκαμνιᾶ ἤ μωρέα(μὲ τὰ φύλλα τῆς ὀποίας τρέφονται οἱ μεταξοσκώληκες, ἀλλέωςμουριά).
23) ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΚΑΣ ἤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ. — Τὰ μαλλιά πούβγάζει τὸ ἀραποσίτι.
24) ΜΑΪΔΑΝΟΣ. — Μακεδονῆσι.
25) ΚΟΛΛΟΧΟΡΤΟ. — Ἕνα χόρτο ποὺ ὅταν τὸ πιάνεις κολλᾶ στάχέρια. Μ' αὐτὸ πιάνουνται οἱ μῦγες. Διαφορετικὰ λέγεται ΚΟΛΤΣΟ.
26) ΠΟΛΥΚΟΜΠΟ. — Φυτρώνει στὰ βουνὰ καὶ τὰ κλωνάρια τουδέν ἕχουν φύλλα παρά μονάχα κόμπους καὶ ἀπλώνουν ἐπάνω σὲἄλλα δένδρα. Ὅταν κουνήσουμε τὸ δένδρο πέφτουν ἀπὸ αὐτὸ κάτιμικρὰ μικρὰ πράσινα πού τὰ πέρνει ὁ ἀέρας.
27) ΜAΓΙΑΤΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ. — Ὅσα ἀνθοῦν τὸν Μάϊον.
28) ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ. — Στά φαρμακεῖα λέγεται Κίσηρις (λατινικάLapis pumicis).
29) ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ. — Ὑπάρχει στὶς γλάστρες σὲ πολλὰ σπίτια. Τὸ ἀγαποῦν πολὺ οἱ μέλισσες. Στά φαρμακεῖα ὀνομάζεται lemonbalm. Σὲ πολλὲς ἐπαρχίες τὸ λέγουν λεμονιά· γιατὶ ἡ μυρωδιά τοῦἄνθους αὐτοῦ ὀμοιάζει ἀπαράλλαχτα σὰν τῆς λεμονιᾶς.
30) ΡΙΖΑ ΔΡΑΚΟΝΤΙΑΣ. — Λατινικὰ στά φαρμακεῖα ὀνομάζεται serpendaria. Εἱς διαφόρους δὲ ἐπαρχίας τὸ ὀνομάζουὲν φειδόχορτο.
31) ΕΓΚΥΡΑ. — Ὑπάρχουν μέσα στὸ κριθάρι.
32) ΣΚΑΡΦΗ. — Ἡ γνωστὴ Σκάρφη. Στὰ φαρμακεῖα ὀνομάζεται helleborus (ὁ ἐλλέβορος τῶν ἀρχαίων).
33) ΜΠΕΖΙΡΟΛΑΔΟ. — Τὸ λάδι ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ βαφεῖς ἐπίπλων.
34) ΜΠΑΜΠΟΥΡΟΧΩΜΑ. — Μιὰ σκόνη ποὺ βρίσκεται σὲ τοίχουςτῶν ἀποχωρητηρίων οἱ ὀποῖοι εἵναι κτιστοί.
35)ΜΑΥΡΟΙ ΜΠΑΜΠΟΥΡΟΙ. — Τὰ μπαμπούρια ποὺ βρίσκονται στὰ ὐπόγεια κάτω ἀπὸ τὰ βαρέλια καὶ ψάθες.

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πέρασαν 117 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησή του. Καὶ ἐξακολουθεῖἀκόμη νὰ ἀπασχολεῖ τὸν κόσμο. Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες κυκλοφόρησε ἕνα τραγοῦδι γιὰ τὸν Γύμνάσιο σὲ στίχους Κ. Βίρβου καὶ μουσικὴ Γιάννη Μαρκόπουλου, παλαιὰ βιβλιαράκια μὲ τὶς 100 ἀρχικὲςσυλλογές του πωλοῦνται ὅπου βρεθοῦν. «Πολλοὶ μὲ ἐκμεταλλεύθηκαν, ἔλεγε, ἐγὼ δὲν πείραξα κανέναν». Εἵχε μάθει νὰ γνωρίζη20.000 βότανα καὶ νὰ ξεχωρίζη τὶς θεραπευτικὲς ἰδιότητες τοῦ καθενός. Γνώριζε νὰ ἐφαρμόζη μὲ κάθε λεπτομέρεια τὶς συνταγὲς τοῦ μεγάλου γιατροῦ Ἱπποκράτη, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ ἔχη διαβάσει ποτὲ γι' αὐτὸν οῦτε μιὰ λέξη. Ἧταν ἡ φύση ποὺ μίλαγε. Καὶ αὐτὴνἐκμεταλλευόταν ὁ Γυμνάσιος.


ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ
ΤΟΥ ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ

Οἱ συνταγὲς καὶ τὰ βότανα θεραπείας τῶν άσθενειῶν ποὺ προσφέρει στὸν λαὸ ὁ καλόγηρος Παχώμιος Τσάκωνας εἷναι οἱ ἑξῆς: Ὁ Παχώμιος προσφέρει «ἀδιακρίτως πρὸς πάντα ἄνθρωπον,ἱδιαιτέρως διὰ τοὺς ἀδελφοὺς ἐν Κυρίῳ....», τὰ κατωτέρω λέγει σ' ἕνα φυλλάδιό του ἀφοροῦν περιπτώσεις ἀσθενειῶν διὰ τῆς πρακτικῆς βοτανολογίας θεραπευομένας μετ' ἀπολύτου βεβαιότητος.
Δι' ἀμοιβάδες, σάκχαρον, πίεσιν — ὐπότασιν. ὀρεκτικόν, δυναμοτικόν, προφυματίωσινόνον μέχρι σκιὲς στούς πνεύμονας) εἷναι τὸ πουρνάρι˙ πρῖνος˙ κοκκινοπούρναρον˙ κατὰ προτίμησιν τὸ φυόμενον ἄνωθεν τῆς θαλάσσης 700 μέτρα, ἡ ρίζα του. 
Τρόπος παρασκευῆς του: Τὴν ρίζα τὴν τεμαχίζομεν σὲ πολὺ μικρὰ κομματάκια˙ 650 γραμμάρια ἐξ αὐτῶν, θὰ τεθοῦν σὲ πήλινο τσουκάλι) προσθέτοντας δύο κιλὰ νερὸ. Ἀρχικῶς θὰ βράση (νὰ κοχλάση) καἱ ἕπειτα νὰ ἐλαττωθῆ ἡ φωτιὰ στὸ ἐλάχιστον, βράζοντας 2—3 ὧρες, νὰ μείνη δὲ ἀκριβῶς 650 γραμμάρια ὐγρόν. Διά ἐκείνους (ποὺ θὰ εἷναι καὶ οἱ περισσότεροι) νὰ μείνη 600 γραμμάρια, προσθέτοντας 25% οἱνόπνευμα καθαρὸν 95 βαθμῶν. Δηλαδή τρία μέρη ὐγρὸν πουρναρὀρριζα, ἕνα μέρος οΐνόπνευμα. Διατηρεῖται ἄνευ ψυγείου, ἐπ' ἀόριστον. Διἀ τοὺς προβεβηκότας τῇ ἡλικία, εἷναι προτιμωτέρα ἡ παρασκευή του οὕτως. Δόσις: Δι' ὅλας τὰς ἀνωτέρω διαλαμβανομένας περιπτώσεις, δι' ἐνηλίκους πρωί·μεσημέρι, βράδυ ἀπὸ ἕνα ποτηράκι τοῦ λικὲρ καὶ ἀμέσως φαγητόν. (Περιέχει πολύ ἀσβέστιον φυσικόν). Ἀποτελέσματα: Διὰτὶς ἀμοιβάδες θὰ λαμβάνεται ἐπὶ δίμηνον. Σάκχαρον ἐπὶ 20 ἡμέρας συνεχῶς. Ἀνευ οὐδεμιᾶς διαίτης. Πίεσιν — ὐπότασιν — ζαλάδες ἐπὶ μῆνας συνεχῶς, ἄνευ διαίτης. Ὀρεκτικὸν — δυναμοτικόν. Δημιουργεῖ πολὺ μεγάλην ὅρεξιν καὶ τὸ ἀσβέστιον ποὺ ἐμπεριέχει είναι ἰδεῶδες δι' ἐξασθενισμένους ὀργανισμούς, καὶ ἀναιμικὰ καὶ ἀδενικὰ παιδιά. Διὰ προφυματίωσιν (μέχρι σκιὲς στὸν πνεύμονα). Λαμβανόμενον ἐπὶ μῆνα συνεχῶς, καὶ κατόπιν ἀκτινογραφίας διαπιστοῦται οὐδέν.

Ἕλκος
..Ἀπόλυτος θεραπεία, βεβαιωθέντος μετὰ δίμηνον δι' ἀκτινογραφίας. Ἡ σὐνθεσίς του εἵναι μαστίχα ξηρὰ (Χίου) καὶ σαχαροκάντιον λευκό. Νὰ γίνουν κόνις λεπτοτάτη, ὅπως τὸ γάλα εἰςκόνιν. Νὰ ἀνακατευθῆ πολὺ καλῶς. Ἀπαιτουμένη διὰ τὴν ἐπὶ δίμηνον θεραπείαν εἵναι: ἕνα κιλὸ μαστίχα ξηρὰ (στὰ είδη κιγκελαρίας καὶ ἀποικιακῶν θὰ τὰ βρῆτε) περίπου ἡ ἀξία της 120 δραχμὲς καὶ ἕνα κιλὸ ζαχαροκάντιον λευκὸν (στὰ ζαχαροπλαστεῖα πωλεῖται) περίπου 30 δραχ. τὸ κιλόν. Δώσατε προσοχὴ στὸν τρόπον τῆςλὴψεως. Πρωί· μεσημέρι, βράδυ, ἀπὸ ἕνα κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἐκτῆς κόνεως, πολὺ γεμάτο, τὸ θέτομεν σὲ καθαρὸ χαρτὶ σὲ σχῆμα σέσουλας. Παίρνουμε (προσοχὴ) μισὴ ἀναπνοή, ώστε νὰ παρατείνωμεν ἐπ' ἀρκετὸν τὴν ἐκπνοήν. Τήν θέτομεν στὸ βάθος τοῦστὀματος, ἀκολούθως λαμβάνομεν μισὴ γουλιὰ νερὸ, διὰ νὰ καταπιοθῆ κάμνοντας 3—4 καταπόσεις, καὶ ἀφοῦ βεβαιωθοῦμεν ὅτι κατῆλθεν ἡ κόνις, τότε ἀναπνέομεν, θὰ λαμβάνεται δύο ὥρας πρὸ ἑκάστου φαγητοῦ. Τὸ ἵδιον δὲν θεραπεύει. Δημιουργεῖ μίαν προστατευτικήν μεμβράνην, καὶ οὕτω καλύπτεται τὸ ἔλκος ἀπὸ τὰ ἐρεθίζοντα αὐτό,καὶ οὕτω θεραπεύεται. Μετὰ ἀπὸ 20 ἡμέρες θὰ διαπιστώνετε τὰεὐχάριστα ἀποτελέσματα. Προσοχή! Μὴ διακόψετε τὴν λῆψιν·μόνον μετὰ δίμηνον.

Ἀνουρία
Ἀνουρία. Οὐρία τοῦ αῖματος˙ πῦον, λεύκωμα, πόνος νεφρῶν,βλενόρροιαν. Εἷναι τὸ περίφημον βότανον τὸ καλούμενον σκορπιδόχορτον˙ φύεται στὰς σχισμὰς τῶν βράχων, σὲ μανδρότοιχους,πηγάδια. Ἐπιστημονικῶς καλεῖται «Ἀσπλήνιον». 
Τρόπος παρασκευῆς του˙ 200 γραμμάρια σκορπιδόχορτον, 100γραμμάρια ἀγριάδα, σκοπὸν ἐχούσης ἐπὶ τῆς ἀνουρίας, τὴν ἐπιτάχυνσιν τῆς οὐρήσεως. Νὰ βράσουν ὁμοῦ σὲ 4 κιλὰ νερὸ· νὰ μείνουν στὰ δύο κιλά. Εἰ δυνατὸν ἕνα κιλὸν τὴν ἡμέρα συνεχῶς ἐπὶ 6ἡμέρας, κατὰ προτίμησιν τὶς βραδυνὲς ὥρες, ὅσον εἰ δυνατόν˙ δὲν βλάπτει καθόλου μὲ ἀνάλογον ζάκχαριν. Ἀποτελέσματα: Μετὰ παρέλευσιν 12 ὡρῶν ἀπὸ τῆς λήψεως θὰ ἕχωμεν οὔρα. Μετὰ παρέλευσιν 48 ὡρῶν τὰ οὔρα θὰ ἕχουν ἀποβληθῆ ὅλα˙ ἡ οὐρία τοῦ αἵματος ὅση καὶ ἀν εἷναι πέντε (5) τοῖς χιλίοις, ἕξ (6) τοῖς χιλίοις,θὰ πέση στὸ μηδὲν διὰ παντός. Διὰ τὸ πῦον καὶ λεύκωμα νεφρῶν,ἀπαιτεῖται λῆψις ἐπὶ 6 ἡμέρας, ὡς καὶ ἡ βλενόρροια. Διὰ αἱματουρίαν καὶ δυνατὸν πόνον στὰ νεφρὰ ἀποτελέσματα μετὰ διήμερον. Τὸ μυστικόν του εἷναι νὰ πίνεται καυτόν. Πολύ ζεστόν. Μισὸ-μισὸ κουτάλι τῆς σούπας.

Πυώδεις ἀμυγδαλὲς — οὐλίτιδα
Παίρνομε ἀκριβῶς 100 γραμμάρια στύψι χημικῶς καθαρή.Θέτομεν 400 γραμμάρια ἀκριβῶς νερὸ. Νὰ βράσουν ὁμοῦ. Ἀφοῦ βεβαιωθοῦμεν ὅτι ἔλυωσε ἡ στύψις, ἐλαττώνομεν τὴν φωτιά, στὸ ἐλάχιστον. Θέτομεν εἰς ποτήριον νεροῦ, τὸ περιεχόμενον ἀφοῦ βεβαιωθοῦμε διά τοῦ δακτύλου μας ὅτι εἷναι ἀνεκτόν, παίρνομε βαθείαν ἀναπνοὴν κάμνοντες γαργαρισμοὺς καὶ ἐν συνεχεία τὸ ἴδιοντὸ καταβιβάζομεν στὰ δόντια ὀλίγον διάστημα. καθαρίζονταςοὕτω τὴν οὐλίτιδα καὶ σφίγγοντας καὶ τὰ δόντια. Προηγουμένως ἀπαιτεῖται ὅπως πατήσωμεν τὶς άμυγδαλὲς ὥστε νὰ δημιουργηθῆ ἐρέθεσις, καὶ οὕτως εἰσέλθη τὸ ὑγρὸν διὰ τοῦ γαργαρισμοῦ καὶ τὶς καθαρίσει. Ἐπὶ 24ωρον πρὸς στιγμὴν θὰ αἰσθανώμαστε ἄγευστα τὰ φαγητὰ καὶ τὸ νερὸ. Ὅταν τὸ ὑγρὸν κρυώση, θὰ συμπληρώσωμεν στὸ ποτήρι ἐκ τοῦ ζεστοῦ ὑγροῦ,ὥστε πάντοτε ἡ γαργάρα νὰ εἷναι ζεστή, ποτὲ κρύα. Αὐτὸ εἵναι διὰ μεγάλους ἀπὸ 12 ἐτῶν καὶ ἄνω. Διὰ μικρά: 30 ἑκατοστὰ μελάνι εἰς κόνιν χημικῶς καθαρή, τὴν λεγομένην «Μπλὲ ντὲ Μεθυλὲν» καὶ εἴκοσι (20) γραμμάρια ροδομέλι, καὶ δι' αὐτοῦ θὰ γίνωνται ἐπαλήψεις στὰ μικρά, καὶ οὕτω τὸ στόμα δὲν στεγνώνει, ἐπιφέρονταςἀνακούφισιν στὸ μικρό.Ἐσωτερικὲς αἱμορροΐδες
Κατὰ μῆνα Αὔγουστον ὡριμάζει ἡ λεγομένη δρακοντειά. Νὰ εἷναι κατακόκκινη — μαραγκιασμένη (ὅπως ἡ σταφίδα). Στὴν ἀρχὴ ἐπὶ 10 ἡμέρες, πρωί, μεσημέρι· βράδυ, ἀπὸ ἕνα σπυρί. Μετὰ τὰς 10 ἡμέρας, ἐπὶ μῆνα˙ δύο τὸ πρωί, δύο τὸ μεσημέρι, δύο τὸ βράδυ. Τὰς θεραπεύει διὰ παντός.

Ἐσωτερικὴ αἱμορραγία
Ὁποθενδήποτε προερχομένη ἐσωτερικὴ αἱμορραγία (γαστρορραγία, αἱμορραγία μήτρας, ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία, αἱμοπτύσειςἐ κ φυματιώσεως). Τὸ ὑπέροχον καὶ θαυματουργὸν βότανον Καμέντριον ἤ Γούδερο ἤ λατινιστὶ «Τεύκτριουμ φλάβουμ», 1 ματσάκι (50 γρμ. περίπου) νὰ βράση σὲ 2 κιλὰ νερὸ. Νὰ μείνη τὸ μισό.Πρωί, μεσημέρι, βράδυ ἕνα φλυτζάνι τσαγιοῦ, ἄνευ σακχάρεως.Διὰ τοὺς αἱμοπτύοντας ἐκ φυματιώσεως νὰ λαμβάνεται συνεχῶς ἐπὶ μῆνα. Ὡς γνωστόν· μετὰ μακρὰν, χρῆσιν (Ριμιφὸν) προσβάλλονται τὰ νεφρά, μὲ πόνους δυνατοὺς καὶ μὲ προοδευτικὴν ἀνουρίαν.Ἀμα ἐκδηλωθῆ ἡ ἀνωτέρω περίπτωσις, νὰ βράσετε σκορπιδόχορτον ὡς εἰς ἄλλον σημεῖον ἀναφέρω, καὶ μετὰ διήμερον θὰ ἔχετε τελείαν ἀνακούφισιν ἐκ τῶν πόνων καὶ καθάρισμα τῶν νεφρῶν.

Χολή
Μία φορὰ τὴν ἐβδομάδα καὶ τέσσαρες φορὲς τὸν μῆνα ἀκολουθεῖτε ἐπακριβῶς τὰ ἑξῆς: Φέρ' εἰπεῖν τὴν Δευτέρα τὸ πρωὶ δὲν τρώγομε τίποτα τὸ μεσημέρι ἕνα πιάτο φιδδὲ στεγνό˙ τὸ βράδυ τίποτα. Στὰς 9 (τὸ βράδυ) ἕχομε σὲ ἕνα ποτήρι τοῦ νεροῦ κατὰ τὰ 3)4 ἕλαιον φαγητοῦ ἄνευ ὀξέων εἰ δυνατόν˙ τὸ ὐπόλοιπον 1)4 βάζωμεν, ἀφοῦ προηγουμένως βράσωμεν φύλλα σιναμικῆς, ὥστε νὰ βγάλουμε τὸ χρῶμα τοῦ κονιάκ. Τὸ ἀνακατεύομε (ἕλαιον καὶ σιναμικῆς ὐγρὸν) καὶ τὸ πίνωμεν,καὶ ἀμέσως κατακλινώμεθα στὸ δεξιὸν μέρος, μέχρις τάς 5 τὸπρωί. Ἀμέσως στὰς 5 πίνωμεν μίαν λεμονάδα καθαρτικὴ. Μετὰ 1—2 ὥρας περίπου θὰ ἐνεργηθοῦμε. Θὰ προτιμήσωμεν ἕνα ἱδιαίτερον δοχεῖον, ὥστε μετὰ τὸ πέρας τῆς κενώσεως νὰ συμπληρώσωμεν νερὸ καὶ τὰ ἀναδεύομεν. Αὐτὰ ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὴν χολὴν θὰ ἔλθουν στὴν ἐπιφάνειαν˙ εἷναι κάτι πράσινα (ὅπως οἱ παστίλιες μπαλντὰ) στὴν ἀρχὴ ὀλίγα. Τὴν ἐπομένην ἐβδομάδα ἐπανάληψις. Τὰ ἐξαχθέντα θὰ εἷναι τὰ περισσότερα. Τὴν τρίτην ἐβδομάδα περισσότερα ἀπὸ τὴν πρώτην. Τὴν δὲ τετάρτην ἐβδομάδα ὀλιγώτερα ἀπὸ τὴν πρώτην. Τοιοτοτρόπως καθαρίζεται ἡ χολὴ τελείως. Ἔξοδα θεραπείας 50 δραχμαί.

Βρογχικὰ
Παίρνουμε λιναρόσπορο. Ἀφοῦ τὸν φρεσκοαλέσωμεν, παίρνουμε ἐξ αὐτοῦ, ἕνα κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ — κοφτό. Τὸ θέτομεν σὲ ἑνάμισυ φλυτζάνι νερὸ. Νά βράση 4—5 λεπτά. Ρίχνομε σάκχαρι κατ' ἀρέσκειαν καὶ τὸ πίνομε ζεστό. Καθαρίζει τοὺς βρόγχους καὶ ἀποβάλλει, κάτωθεν, ἄπαντα. Αὐτὸ νὰ γίνεται πρωί, μεσημέρι,βράδυ.

 Πολυομυελίτις
Πέρνουμε φρέσκη κόπρο ἀγελάδος ἡ ὀποία πρέπει νὰ βόσκη σὲ ἀνοικτὸ μέρος διὰ νὰ τρώγη διάφορα χόρτα. Τὴν κόπρον αὐτὴν τὴν ἐπιθέτομεν εἰς παχύ στρῶμα ἐπὶ τῶν παραλυμένων μερῶν τοῦ πάσχοντος καὶ κατόπιν τὰ δένουμε ὲν εἴδει φασκιώματος. Αὐτὸ γίνεται τὴν ἡμέρα. Τήν νύκτα τὰ ξεφασκιώνουμε καὶ κάνουμε ἐπαλείψεις μὲ τὴν ἀκόλουθον ἀλοιφὴν: Πέρνουμε 1)2 τῆς ὀκᾶς κατράμι,50 δράμια κερὶ καὶ μία σκόνη Σκάρφης, τὰ ὀποῖα ἀναμιγνὐουμε καὶ κάνουμε ἀλοιφὴ. Αὐτὴ ἡ ἀλοιφὴ μένει ὅλη τὴν νύκτα. Αὐτὸ ἐπανα-λαμβάνεται ἕως ὅτου ἱατρευθῆ τελείως.

Συρίγγιον
Ἀλείφομεν τὸ συρίγγιο μὲ κατράμι· ρίχνουμε ὲπάνω σκόνη ἀπὸ ζαμποῦρι καὶ μετὰ τὸ καυτηριάζουμε αὐτὸ μὲ τὸ κεφάλι καμμένης καρφοβελόνας.

Σπλήνα
Θὰ βράσουμε μὲ 2 ὀκάδες κρασὶ ἀνάλογη φλούδα μηλιᾶς μὲ κάπαρι καὶ ἕνα κομμάτι στίψι καὶ μόλις ξυπνήσουμε θὰ πίνουμε ἕνα κρασοπότηρο.

Πόνος καρδιᾶς
Βράζουμε 50 δράμια μελισσόχορτο, 50 δράμια ἀψηφιὰ σὲ μισὴ ὀκᾶ νερὸ καὶ θὰ πιοῦμε ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας μιὰ φορὰ τὴν ἡμέρα.
 
 Ἀγγύλωση
Ὅταν ἡ ἀγγύλωσις εἷναι στὰ πόδια, παίρνουμε τρεῖς ὀκάδες ξύδι, τρεῖς ὀκάδες νερὸ, μία ὀκᾶ πλεξίδες σκόρδου καὶ τὰ βάζουμε νὰ βράσουν σκεπασμένα καλά. Ἀφοῦ βράσουν βάζουμε τὰ πόδια νὰ ἀχνισθοῦν καλά.

Χελώνια
Παίρνουμε 1)2 καρυδόφλουδο, τὸ γεμίζουμε μὲ ἀσβέστη, ὅχι σβησμένη, βάζουμε μέσα λίγη σόδα σαπουνιοῦ καὶ τὸ δένουμε 24ὧρες ἐπάνω στὰ χελώνια.

Ψώρα
Παίρνουμε λίγα μελανθοκούκια καὶ καρύδια καὶ λίγο θειάφι καὶ κοπανίζουμε. Τὸ μῖγμα βάζουμε μέσα σ' ἕνα αὐγοτσόφλουδο, τὰ τυλίγομε ὅλα αὐτὰ μὲ προζύμι καὶ τὰ βάζουμε νὰ ψηθοῦν. Ἔπειτα τὰκοπανίζουμε μὲ λάδι καὶ μὲ τὴν ἀλοιφὴ ποὺ θὰ γίνη ἀλείφουμε τὰ διάφορα μέρη.

Μπαλώματα προσώπου
Χορτάρι ποὺ μυρίζει σὰν μέντα, αὐτὸ ποὺ βάζουν στὸ σιτάρι νὰ μὴ ψειριάση· τὸ βράζεις καὶ μὲ τὸ ζωμό του πλένεις τὸ μπάλωμα 5—6 φορές.

Προφυματίωση
Ζυμώνουμε κατράμι, ἀλεύρι ρυζιοῦ καὶ αὐγὸ καὶ κάνουμε ἀπὸ τὴ ζύμη αὐτὴ χάπια ἀπὸ τὰ ὀποῖα παίρνουμε 2—3 κάθε ἡμέρα.
 
Μνημονικὸ
Βράζουμε καὶ πίνουμε ἀπὸ ἕνα φλυτζάνι τσαγιοῦ, κάθε πρωί,βασιλικό.

Ἅλατα
Βράζουμε σέλινα καὶ πίνουμε κάθε μέρα ἀπὸ ἕνα ποτῆρι τοῦ νεροῦ.

Πόνοι στὴ ράχη
Παίρνουμε πρόβιο κρέας τὸ κάνουμε κυμᾶ καὶ τὸ δένουμε στὴ ράχη. Τὸ ἀφήνουμε έκεῖ δυὸ μέρες, κατόπιν τὸ βγάζουμε καὶ κάνουμε ἕνα ἐμπλαστρο ἀπὸ βρασμένο κατράμι, ρίχνουμε καὶ λίγη σκόνη ἀπὸ ψημένα κοχύλια θαλάσσης.

Κάπνισμα = θάνατος
Ἐάν κάνωμε μία ἔνεση μὲ 50—60 χιλιοστὰ γραμμ. νικοτίνης σιγαρέττων θὰ πεθάνωμε.Ὅσοι δὲ ἴδετε ἀποτελέσματα, ἕχετε ὐποχρέωσιν νὰ βοηθήσετε στὴν ἀνατύπωσιν, ὥστε καὶ ἄλλοι νὰ γίνουν καλά. Μὴ φανῆτε ἀχάριστοι!!! Ἀς τὸ διαβάσουν ὅλοι. Εὔχου διὰ συγχώρησιν κοιμηθείσης ψυχῆς Σωτηρίου.

Μέση (πόνοι)
Βράζουμε τὰ φλούδια ἐνὸς ἤ δύο μήλων σὲ δύο ποτήρια νεροῦ ἕως ὅτου μείνουν τὸ μισὸ (δηλ. ἕνα ποτῆρι). Πίνουμε κάθε πρωϊ νηστικοί. Νὰ συνεχισβῆ γιὰ 15 ήμέρες. Σταματᾶμε γιὰ 10 μέρες. καὶ ἀρχίζουμε πάλι.
 

Ἀγ. Ἀνδρέου Πατρῶν τὴν 23ην Ἰανουαρίου 1965 εἰς θεοσεβήν κόρη 63 ἐτῶν βλέπει νὰ ἐξέρχεται 1 ὑπερφυσικὸς ἱερεὺς ἀπὸ I. Ναόν Του, ἔφερε Στέφανον ἐκ χρυσοῦ, τὰ ἰμάτιά του ἐξέπεμπον ἀκτίνας,κατέβη ἐξ ὕψους 5 μέτρων καὶ εἰς ἀπόστασιν 1 μοῦ λέγει μὲ γνωρίζεις; Διάβασα εἰς τὸ Στεφάνι του «ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΕΙΤΟΣ».Μοῦ εἷπε θέλω νὰ μεταδώσης τοὺς λόγους μου διὰ τῆς I. ΣυνόδουἘκκλησίας, τῶν Έφημερίδων, νὰ φθάσουν μέχρι τελευταίας καλύβης. 1 φορὰ μὲ ἐσταύρωσαν οἱ εἰδωλολάτραι, τώρα καθημερινῶςμὲ σταυρώνουν οἱ χριστιανοί, ποὺ ἔγιναν ἄθεοι κομμουνισταί (Ψαλ.ξζ 31). Μετανοεῖτε ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, ἀπὸ τοῦ ἀνωτάτου ἄρχοντος μέχρι τελευταίου θνητοῦ, διότι εἵναι ἔτοιμη νὰ ξεσπάσηἡ ὀργὴ τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ. Μετανοεῖτε, ὁ κόσμος θὰ πενθηφορήση, τὸ  αἵμα θὰ ρεύση ποταμηδόν, ὁ κλῆρος θὰ μαρτυρήση, ἡ ὀρθοδοξία κινδυνεύει. Μετανοεῖτε. ἐξέλθετε εἰς Λιτανείας μετὰ τῶν Λειψάνων Ἀγίων καὶ Εἱκόνων, προσευχηθεῖτε θερμῶς μὲθρῆνο. Αἱ δοξολογίαι τοῦ Κυρίου θὰ παύσουν, θ' ἀντηχοῦν αἱ βλασφημίαι, αἱ ὕβρεις, αἱ εἰρωνεῖαι, αἱ αἰσχρολογίαι, αἱ ἐκκλησίαι θὰ μεταβληθοῦν εἰς κινηματογράφους, καζίνα, θέατρα, ταβερνεῖα, οἱ 2 ναοί μου θὰ καταντήσουν κέντρα διαφθορᾶς καὶ πορνεῖα. Ὧ...οὐαὶ θρηνῶ· σπεύσατε σὲ μετάνοια, διότι δέν δύναμαι νὰ φέρω τὴν εἰρήνην στὴν οἱκουμένην ποὺ μοῦ ζητεῖτε, δέν δύναμαι μόνος ν' ἀπὸσοβήσω τὴν τρομερὰν ὀργὴν τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ καὶ Διδασκάλου μου». Καὶ ἐξηφανίσθη. Ἀντίγραφα ὀράματος ἐστάλησανεἰς Σύνοδον, Ζωή, 10 Μητροπόλεις, 2 Μονάς, 2 Ἐφημερίδας Πατρῶν, 3 Ἀθηνῶν. Νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή. Οὐράνια χαρίσματα νὰ ζητῶμεν παρὰ Κυρίου μὲ φυσικὸ σεμνὸ ντυμένο τὸ σῶμα μας 1 καὶ ταπεινὴ ψυχὴ 1=2 κι ὅχι τὸ τρισύνθετον τοῦ ἀφορισθέντος Μακράκη· διαψεύδοντος τὴν Ἀγ. Τριάδα (Γεν. α—β). Οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοὶ ἡ λαϊκοὶ ὀφείλομεν νυχθημερὸν νὰ ἐκκλησιαζώμεθα ἡ τ'ἀργότερον ὅλα εἰς ὄρθρον, λειτουργία, ἑσπεριννὸν ἀπ' ἀρχῆς. Δι'εὐχῶν σκοπὸς τοῦ ἐκκλησιασμοῦ εἷναι ἡ διὰ προετοιμασίας — ἐξαγορεύσει = ἐξομολόγησιν ἀμαρτιῶν εἰς κατὰ Θεὸν ἱερέα πνευματικὸν κι ὄχι εἰς διαβολοκινήτους ἤ γυναικάρια ὡς ἄγγελοι φωτὸς
(Λευιτ. ε, πράξ. κ. Κανὼν Θ', ἁγλ Ἀπόστ. ιβ ὑκοσ. 1 σαρδικῆς Β' τῆς Α' καὶ D' Συν.). Εἱς συνεχῆ Θ. Μετάληψιν εἴμεθα ὅλοι τὸ ἴδιον (1 Χρ.).Βάσιν Ἁγ. Γραφῶν ὀρθοδόξων κειμένων (Ρωμ. αβ, ζ 14 I. Παρα-δόσεις (Β. Θεσ. β') I. Κανόνων ἐκκλησίας ἐντὸς I. Πηδαλίων Ἀγαπίου, Νικοδήμου νῦν ἁγίου˙ ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν, τότε εἷπεν ὁ ἀπ. Παῦλος τὸ πείθεσθαι τοῖς ἡγουμένοις I. Χριστὸς πάντοτε ὁ ἴδιος (Ἑβρ. ιγ) ἡ λεγομένηὡς ἀγία ἐπιστολὴ εἷναι ψεύτικη (Καν. ξ ὐποσ. 1 ἁγ. Ἀποστ.). Βλασφημία οὔτε τῶ δαίμονα ἤ κατάρες, ὄχι τεκνοφυγία, οὔτε διαζύγιον, ὅρκο, ἔχθρα, φόνο εἰς οὐδένα, ὁ λέγων μωρὲ=βλάκα κ.λ.π.εἰς γέεναν πυρός, ἡ κακὴ ἐπιθυμία ἴδιον μοιχίας αὐτὲς καὶ ἄλλες ἁμαρτίες ἐμποδίζουν τὴν Θ. Μετάληψιν (Ματ. ε. Α. Κορ. ι, Α. Τιμ. β15) ὁ ἀναξίως τρώγων ἤ πίνων ἀσθένειες, θάνατον (Κορ. ια).Πάντας τοὺς λόγους οὕς ἐλάλησε Κύριος ποιὴσομεν καὶ ἀκουσόμεθα (Ἔξοδ. κδ). Αὕται αἱ ἑορταὶ τῶ Κυρίω κληταὶ ἅγιαι ἅς καλέσετεαὐτὰς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν (Λευιτ. κγ) ὁ ἀγαπῶν ἀδικία μισεῖ τὴν ψυχὴν του (Ψαλ. ο). Σχιματικοὶ εἷναι οἱ διαφέροντες ὄχι διὰ δόγματα πίστεως, ἀλλὰ διὰ κάποια ζητήματα ἐκκλησιαστικὰ κι εὐκολοϊάτρευτα. Τὸ σχίσμα κακῶς διαμένον γίνεται αἵρεσις λόγω χωρισμοῦ τῆς ἐκκλησίας. I. Αὐγουστῖνος (Κανον. α Μ. Βασ.)ΑΛΛΑ ΒΟΤΑΝΑ

ΑΒΡΩΝΙΑ ἤ ΒΡΥΩΝΙΑ: γιὰ ἐγκαύματα.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: γιὰ τὸν βήχα, τὴ δυσπεψία, τὴν πλευρίτιδα.
ΑΓΓΟΥΡΙἤ ΑΓΓΟΥΡΙΑ: γιὰ τὴ δυσκοιλιὀτητα, τὴ λιθίαση, τὴ νεφρίτιδα. τὰπρηξίματα, τὴν ψαμμίαση.
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ ἤ ΑΙΓΟΚΛΗΜΑ: γιὰ τὴν ἀῦπνία καὶ τὴν ψαμμίαση.
ΑΓΚΙΝΑΡΑ: γιὰ τὸ ἤπαρ, ρευματισμούς· φαγούρα, ἀρτηριοσκλή-ρωση, ἀτονία.
ΑΓΡΙΑΔΑ: γιὰ τὴν κυστίτιδα, χολολιθίαση, ψάμμίαση, δυσουρία.
ΑΓΡΙΜΟΝΙΟ: γιὰ τὴν αἱματουρία, βήχα, ἄσθμα, διάρροια, δυσπε-ψία, ἴκτερο, στραμπούλιγμα, φαρυγγίτιδα.
ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: γιὰ τὴν ἀῦπνία· συνάχι.
ΑΔΙΑΝΤΟ: γιὰ τὸν βήχα καὶ τὴν τριχόπτωση.
ΑΪΛΑΝΘΟΣ: γιὰ τὴν βαρυκοία.
ΑΚΑΝΘΟΣ: γιὰ αἱμορραγίες, δυσουρία, φυματίωση.
ΑΚΟΝΙΤΟ: ἰσχιαλγία, νευραλγία, πόνοι δοντιῶν.
ΑΚΟΡΟΣ: γιὰ τὸν προστάτη, τὴν δυσουρία καὶ τὴν δυσπεψία.
ΑΛΙΜΙΑ: γιὰ τοὺς σπασμούς.
ΑΛΟΗ: γιὰ τὴν ναυτία.
ΑΛΥΣΣΟΝ: γιὰ τὶς φακίδες καὶ τὸν πυρετό.
ΑΜΑΜΕΛΙΣ: γιὰ αἱμοπτὐσεις, κιρσοὐς, οὐλίτιδα καὶ ζωχάδες.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (ἀγριόβλητο) : γιὰ τὸν βήχα καὶ τὴν βρογχίτιδα.
ΑΜΠΕΛΙ: γιὰ τὴν παχυσαρκία.
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: γιὰ τὴν γαστρίτιδα, ἐγκαύματα, καθυστέρηση ἐμ-μήνων, ἔκζεμα, ναυτία, τριχόπτωση.
ΑΝΙΘΟ: γιὰ τὴν ἀνεμοβλογιά· ἀτονία, ἱλαρά, κράμπα, πάχος,τέτανο.
ΑΝΤΡΑΚΛΑ: γιὰ τὶς ἀμοιβάδες, κολίτιδα, χολὴ.
ΑΠΗΓΑΝΟΣ: γιὰ ὀρχίτιδα καὶ δυσμηνόρροια.
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: γιὰ δυσκοιλιότητα, δυσουρία, λιθίαση.
ΑΡΕΝΑΡΙΑ: γιὰ τὴν δυσουρία.
ΑΡΚΕΥΘΟΣ: γιὰ ἀτονία καὶ δύσπνοια.
ΑΣΠΕΡΟΥΛΑ: γιὰ ἀτονία, ἀῦπνία, δερματοπάθειες καὶ διάρροια.
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ: γιὰ τὴν ἰσχιαλγία.
ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ: γιὰ τὰ ἀποστήματα.
ΑΦΙΟΝΙ: παυσίπονο, ναρκωτικό, ὑπνοτικό, τοξικό. Ἀπαγορεύεταιἡ χρῆσις καὶ καλλιέργειά του.
ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ: ἀτονία, δυσκοιλιότητα· ρευματισμοί,
ΑΨΙΘΙΑ: γιὰ τὴν ἀναιμία, δηλητηριώδη δαγκώματα, διαβὴτη,ἡπατικὲς παθὴσεις, παχυσαρκία, πυρετό.
ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ: γιὰ τὸ ἄσθμα, καρδιακὲς παθὴσεις, δηλητηριάσεις,ἐπιληψία, παχυσαρκία, σπασμοί· τέτανος.
ΒΑΛΩΤΗ: γιὰ δηλητηριώδη δαγκώματα, γιὰ κονδυλώματα
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ: γιὰ ἀτονία, δυσκοιλιότητα, ζαλάδες, σπασμούς,τέτανο.
ΒΑΤΟΣ: γιὰ αἱμορροίδες, ἀναιμία, διαβήτη, στηθάγχη, καρδιο-πάθειες.
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ: δυσεντερία, σκορβοῦτο, στηθάγχη
ΒΕΡΟΝΙΚΗ: γιὰ πόνους στομάχου, δυσπεψία, κυστίτιδα.
ΒΙΒΟΥΡΝΟ: γιὰ δυσμηνόρροια, ἐλεφαντίαση, κυστίτιδα, πρηξή-ματα.
ΒΙΓΚΑ: γιὰ τὶς αἰμοπτύσεις, ἀμυγδαλίτιδες. ἐκχυμώσεις, στη-θάγχη.ΒΡΩΜΗ: γιὰ αἱμόπτυση, βήχα, κρυολόγημα.
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ: γιὰ ἕλκος στομάχου, δωδεκαδακτύλου, ταινία.
ΓΑΛΙΟ: γιὰ κυστίτιδα, λιθίαση, ὐστερία.
ΓΕΝΤΙΑΝΗ: γιὰ δηλητηριώδη δαγκώματα.
ΓΕΡΑΝΙΟ: γιὰ ἀμυγδαλίτιδες, διάρροια, μαστίτιδα, ὀφθαλμίτιδα·στειρότητα.
ΓΚΛΟΜΠΟΥΛΑΡΙΑ: γιὰ μητρίτιδα, πυρετό, ἰσχυαλγία
ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ: γιὰ δυσπεψία, ἐκχύμωση, μαστίτιδα, τέτανο.
ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ: γιὰ τὸν βήχα, βρογχίτιδα. πλευρίτιδα, πνευμονία.
ΔΑΦΝΗ: γιὰ ἀτονία, ἐντερίτιδα, ἕρπης, ὀρχίτιδα, ρευματισμούς,ὠτίτιδα.
ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΙΑ: ἄσθμα, βρογχίτιδες, νευρώσεις.
ΔΕΛΦΙΝΙΟ: γιὰ ἐκζέματα, φαγούρα, ἄσθμα.
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ: γιὰ αἱμορροίδες, ἀναιμία. κοκκύτη, λιποθυμία,παράλυση, ἄσθμα.
ΔΙΚΤΑΜΟΣ ἤ ΔΙΚΤΑΜΟ ἤ ΕΡΩΝΤΑΣ: γιὰ ἀμηνόρροια, ἀτονία,σπασμούς, ἐκχύμωση.
ΔΡΑΚΟΝΤΙΑ: γιὰ ἀρθρίτιδες, ἄσθμα, ἀῦπνίες, βήχας, ὀρχίτιδα.ΔΥΟΣΜΟΣ: γιὰ δερματοπάθειες, ρευματισμούς, τέτανο.
ΕΛΙΑ: γιὰ ἀρθρίτιδες. δηλητηριάσεις, πυρετούς, ὐπέρταση.
ΕΡΙΓΚΕΡΟ: γιὰ τὴν κυστίτιδα.
ΕΡΕΙΚΗ: γιὰ τὴνἀϋπνία, βήχα, κρυολογήματα.
ΕΡΥΓΓΙΟ: γιὰ ἡπατικὲς παθήσεις.
ΕΡΥΘΡΑΙΑ (φλουσκοῦνι, κοκκινόχορτο) : γιὰ τὴν δυσπεψία, καὶτὸν πυρετό.
ΕΓΚΑΛΥΠΤΟΣ: γιὰ βρογχίτιδες, δυσπεψία, φυματίωση.
ΕΥΦΡΑΖΙΑ: γιὰ ὀφθαλμίτιδα, κριθαράκι.
ΕΥΩΝΥΜΟ: γιὰ δηλητηριάσεις, δυσκοιλιότητα, χολοκυστίτιδα.
ΕΦΕΔΡΑ: γιὰ τὸ ἄσθμα.
ΗΡΑ ἤ ΖΙΖΑΝΙΟ: γιὰ τὴν γάγγραινα, καὶ τὶς δερματοπάθειες.
ΘΥΜΑΡΙ: γιὰ ἀμηνὀρροια, βήχα. βρογχίτιδα, δυσπεψία, ρευματι-σμούς, φυματίωση.
ΙΕΡΟ ΒΟΤΑΝΟ: γιὰ τὶς νευραλγίες.
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ ἤ ΠΙΚΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ: γιὰ τὶς αἱμορροίδες, ἀρθίτι-δες, πυρετούς.
ΙΡΙΣ: γιὰ ἀτονία, κυστίτιδα, ταινία, ψαμμίαση.
ΙΤΙΑ: γιὰ τὶς αἱμοπτὐσεις, δυσεντερία, πυρετό, γιὰ τοὺς ρευμα-τισμούς καὶ τὴ γάγγραινα.
ΚΑΛΑΚΑΝΘΗ: γιὰ τὴν δυσκοιλιότητα, κριθαράκι ματιῶν καὀφθαλμίτιδα.
ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ: γιὰ τὴν ἀκμὴ, τὸ ἔκζεμα, ἕλκος στομάχου καὶδωδεκαδακτύλου, ἴκτερο, ἑρυσίπελας, κιρσούς κρεατοελιές.
ΚΑΝΕΛΛΑ: γιὰ αἱμορραγίες δυσπεψία, ρευματισμούς, σεξουαλι-κὴ ἀνικανότητα.
ΚΑΝΝΑΒΙ: γαλακτόρροια, δυσουρία, πρηξίματα, σπασμοί, τέτα-νος, ὑστερία.
ΚΑΡΔΑΜΟ: ὀρεκτικό, διουρητικό,
ΚΑΡΟΤΟ: γιὰ ἀρθρίτιδες, ἀτονίες, διαβήτη, ἐγκαύματα, ἴκτερο,νευρώσεις.
ΚΑΡΠΟΥΖΙ: γιὰ ἀρθρίτιδες, διαβήτη, ψαμμίαση καὶ ψωρίαση.
ΚΑΡΥΔΙΑ: γιὰ τὴν τριχόπτωση· λειχῆνες προσώπου, κρεατοελιές.
ΚΑΣΤΑΝΙΑ: γιὰ αἱμορραγίες, ἀτονία, βήχα, διάρροια, δυσεντε-ρία, κοκκύτη.
ΚΑΥΚΑΛΙΘΡΑ: γιὰ τὴ δυσπεψία, ἴκτερο, κυστίτιδα, ψαμμίαση.
ΚΗΛΟΧΟΡΤΟ: γιὰ τὴν κήλη, κυστίτιδα καὶ ψαμμίαση.ΚΙΣΣΟΣ: γιὰ τὸν κοκκύτη καὶ τὴν παρωτίτιδα
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ: γιὰ ἐγκαύματα καὶ πόνους τῆς οὐρήθρας
ΚΟΥΚΙΑ: γιὰ τὴ λιθίαση, ὀρχίτιδα, σεξουαλικὴ ἀνικανὀτητα καὶχολοκυστίτιδα.
ΚΟΥΜΑΡΙΑ: γιὰ αἱματουρία, αἱμόπτυση· διάρροια.
ΚΡΕΜΜΥΔΙ: ἀρτηριοσκλήρωση, ἀτονία, βρογχίτιδες, λαρυγγίτι-δες, χιονίστρες, ὠτίτιδες.
ΚΡΙΘΑΡΙ: γιὰ τὶς δυσπεψίες, σκορβοῦτο, ὐπέρταση.
ΚΡΟΚΟΣ: ὐστερίες καὶ γαστραλγία.
ΚΥΔΩΝΙΑ: γιὰ αἱμόπτυση, αἱμορροΐδες, βῆχα, διάρροια, μαστίτι-δες. στηθάγχη, οὐλίτιδες καὶ χειλίτιδες.
ΚΥΜΙΝΟ: γιὰ βαρυκοΐα καὶ ὀρχίτιδα.
ΚΩΝΕΙΟ: γιὰ τὸ ἄσθμα, τὸν κοκκύτη καὶ τὶς νευραλγίες.
ΛΑΠΠΑ Ἤ ΚΟΛΛΗΤΣΙΔΑ: γιὰ διάρροια, δυσεντερία, σπασμούς.
ΛΑΧΑΝΟ: γιὰ βρογχίτιδες, ἐγκαὐματα, ἔκζεμα, εὐλογιά, ἰλαρά,δοθιῆνες, μητρίτιδες, νευρίτιδες, παράλυση, πλευρίτιδα. Σκορβοῦτο
ΛΕΒΑΝΤΑ: γιὰ τὸ ἄσθμα, γρίππη, κοκκύτη, λαρυγγίτιδα, νευ-ρώσεις, ταχυκαρδία.
ΛΕΜΟΝΙΑ: γιὰ αἱμορραγίες, ἀτονία, γρίππη. διφθερίτιδα, ἕρπης,ἴκτερο, πυρετό, στηθάγχη.
ΛΕΥΚΑ: γιὰ τὴν ποδάγρα.
ΛΙΝΑΡΙ: γιὰ τὴ βρογχίτιδα, γαστρίτιδα, ἐντερίτιδα, λειχῆνες,νεφρίτιδες.
ΛΟΥΪΖΑ: γιὰ αἱμορραγίες, ἀτονία, διάρροια, νευρώσεις. παχυ-σαρκία.
ΛΥΓΑΡΙΑ: γιὰ δαγκώματα δηλητηριώδη, γιὰ δερματοπάθειες.
ΛΥΚΙΣΚΟΣ: γιὰ τὴν ἀτονία, δυσπεψία, πριαπισμό.
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ: γιὰ τὴν ἀκμή, τὴν ἀμοιβάδωση, τὴν βρογχοκήληκαὶ τὴν ἀτονία, τὸν ἴκτερο καὶ τὴν διάρροια, τὴν λιθίαση, τὴνὐπέρταση καὶ τὴν χολολιθίαση
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ: γιὰ τὴν ἐπιληψία, τὸν τέτανο καὶ τὴν ὠτίτιδα.
ΜΑΡΑΘΟ: γιὰ τὴν ἀνεμοβλογιά. τὴν δυσουρία, τὴν ἰλαρὰ καὶτὴν ὑδρωπικία.
ΜΑΡΟΥΛΙ: γιὰ τὸν βῆχα, τὴν βρογχίτιδα, τὴν γρίππη, τὰ ἐγκαύ-ματα, τὴν χρυσή.
ΜΕΛΟΦΥΛΛΟ: γιὰ ἀμοιβάδες, ἀτονία, σεξουαλικὴ ψυχρότητα.
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ: γιὰ τὴν καχεξία καὶ τὰ ἐγκαὐματα.
ΜΕΝΕΞΕΣ: γιὰ τὸ ἄσθμα, τὸν βήχα, τὴν βρογχίτιδα, τὴν πνευμο-νία.
ΜΕΝΤΑ: γιὰ δηλητηριάσεις, τὴν δυσμηνόρροια, τὶς ἡπατικὲς πα-θήσεις, τὴν χολολιθίαση.
ΜΗΝΥΑΝΘΟΣ: γιὰ ἀτονία.
ΜΟΛΟΧΑ: γιὰ τὸν βῆχα, δερματοπάθειες, ἕλκος στομάχου, δω-δεκαδακτύλου.
ΜΟΥΡΙΑ: γιὰ διάρροιες, ταινία, ὀδοντόπονους.
ΜΠΑΜΙΑ: γιὰ ἀρθρίτιδες, κυστίτιδες, παχυσαρκία
ΜΠΕΛΛΑΝΤΟΝΑ: γιὰ ἄσθμα, δυσκοιλιότητα, ἐπιληψία, κοκκύτη.
ΜΥΡΤΙΑ: γιὰ αἱμορραγίες, δερματοπάθειες, διάρρσια, ὀδοντόπονοι.
ΠΑΝΣΕΣ: γιὰ τὸ ἔκζεμα, τὶς λειχῆνες τοῦ προσώπου, τοὺς ρευ-ματισμούς
ΠΑΝΤΖΑΡΙ: γιὰ πιτυρίδα καὶ ἀλωπεκιά.
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ: γιὰ τὸνβὴχα.
ΠΑΣΙΦΛΟΡΑ: γιὰ τὸ ἄγχος, τὴν ἀῦπνία, τὴν μελαγχολία, τὶς νευ-ρώσεις, τὴν ὑπέρταση.
ΠΑΤΑΤΑ: γιὰ ἀποστὴματα, ἐξανθήματα, ρευματισμούς, χειλίτι-δες, χιονίστρες καὶ ξεκούρασμα τῆς σακοῦλας στὰ μάτια
ΠΕΠΟΝΙ: γιὰ τὶς αἱμορροίδες, ἀρθρίτιδες, δυσκοιλιότητες, κυ-στίτιδες, λιθίαση, νεφρίτιδες.
ΠΕΥΚΟ: γιὰ τὸν βήχα, τὶς δηλητηριάσεις, τὴν νευραλγία, τὴνφυματίωση.
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ: γιὰ δερματοπάθειες καὶ καρδιοπάθειες. ΠΙΠΕΡΙΑ:ἀντιαλκοολικό.
ΠΙΤΤΟΣΠΟΡΟ Ἤ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ: γιὰ ἀτονία, παράλυση, χολολιθί-αση.
ΠΟΛΥΓΑΛΑ: γιὰ βρογχίτιδες.
ΠΟΛΥΚΟΜΠΙ: γιὰ τὴν αἱμόπτυση, αἱμορραγία, διαβὴτη καὶ διάρ-ροια.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: γιὰ ἀρθιρίτιδες, βὴχα, βρογχοκήλη, δυσκοιλιότη-τα, οὐλίτιδα.
ΠΟΥΡΝΑΡΙ: γιὰ τὸ ἄσθμα, ἀτονία, ἕλκη στομάχου καὶ δωδεκαδα-κτύλου, χρυσή, φακίδες, φυματίωση.
ΠΡΑΣΟ: γιὰ τὴν ἀρτηριοσκλήρωση, ἀρθρίτιδα, βρογχοκήλη, λι-θίαση, φαρυγγίτιδα.
ΡΑΔΙΚΙ: γιὰ ἡπατοπάθειες, λειχῆνες, πυρετό.
ΡΑΜΝΟΣ: γιὰ τὶς δηλητηριάσεις καὶ τὴν δυσκοιλιότητα.
ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΙΑ: γιὰ τὴν κήλη, μητρίτιδα καὶ περιτονίτιδα.
ΡΙΓΑΝΗ: γιὰ τὸ ἄσθμα, χλώρωση καὶ ὀδοντόπονους.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: γιὰ τὶς ὀνειρώξεις.
ΡΟΔΙΑ: γιὰ τὴν ἀτονία.
ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ: γιὰ τὴν γρίππη, τὰ ἐγκαύματα, τὸν ἑρυσίπελα, τὰἡλιοεγκαύματα, κρυολόγημα, στηθάγχη, φακίδες.
ΣΑΠΩΝΑΡΙΑ ἤ ΣΤΡΟΥΘΙΟ: γιὰ τὶς αἱμορραγίες, τὴ δυσκοιλιότη-τα καὶ τὴν στηθάγχη.
ΣΕΛΙΝΟ: γιὰ τὸν διαβήτη, τὴν διάρροια, τὸν ἴκτερο, τὴ λιθίαση,τὴν σεξουαλικὴ ἀνικανὀτητα καὶ ψυχρότητα, τὴν ὑπέρταση καὶ τὶςχιονίστρες.
ΣΙΛΥΒΟ Ἤ ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ: γιὰ τὴ δυσεντερία.
ΣΙΝΑΠΙ: γιὰ τὸ σκορβοῦτο,
ΣΚΟΛΟΠΕΝΔΡΙΟ Ἤ ΧΡΥΣΟ ΧΟΡΤΟ: γιὰ τὶς αἱμορραγίες καὶ τὴνχολοκυστίτιδα.
ΣΚΟΡΔΟ: γιὰ τὶς ἀμοιβάδες, τὴν ἀρτηριοσκλήρωαη, τὴν ἀρθρί-τιδα, τὴν βρογχοκήλη, τὶς νευρώσεις, τὴν παχυσαρκια, τὰ τρα-χώματα, τὴν ὑπέρταση, τὸν τυφοειδῆ πυρετό, τὴν φυματίωση.
ΣΚΡΟΦΟΥΛΑΡΙΑ: γιὰ τὶς αἱμορροίδες, τὴν φαγοὐρα καὶ τὶς χοι-ράδες.ΣΠΑΝΑΚΙ: γιὰ τὴν ἀναιμία καὶ ἀτονία.
ΣΠΑΡΑΓΓΙ: γιὰ βρογχίτιδες, δηλητηριώδη δαγκώματα, ρευμκτι-σμούς, φυματίωση, ταχυκαρδία.
ΣΠΑΡΤΟ: γιὰ τὴν χολολιθίαση καὶ τὴν ὑδρωπικία.
ΣΤΡΥΧΝΟΣ: γιὰ ἐγκαὐματα, λειχῆνες προσώπου, μητρίτιδες,πρηξίματα, φαγούρα.
ΣΥΚΙΑ: γιὰ τὶς βρογχίτιδες, δυσκοιλιότητα, εὐλογιά, κοκκύτη,κρεατοελιές, οὐλίτιδα, συνάχι, φαρυγγίτιδα.
ΣΥΜΦΥΤΟ: γιὰ τὴν αἱμόπτυση, τὸν βήχα, τὸ ἕλκος τοῦ στο-μάχου καὶ τοῦ δωδεκαδακτύλου, τὴν κήλη καὶ τὴν μαστίτιδα.
ΣΧΙΝΟΣ: γιὰ τὶς διάρροιες. 
ΤΑΝΑΤΣΕΤΟ Ἤ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ἤ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ: γιὰ τὰ ἐξανθήματα,τὴν νεφρίτιδα, τὸν πυρετό, τὸ κριθαράκι, τὴν ταχυκαρδία, τὴν χο-λοκυστίτιδα. 
ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ Ἤ ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ: γιὰ τὸν βήχα, τὸν διαβήτη, τὴν πα-χυσαρκία, διόγκωση σπλήνας, χολολιθίαση. 
ΤΟΜΑΤΑ: γιὰ τὴν ἀναιμία, δυσκοιλιότητα, ρευματισμούς καὶσκορβοῦτο. 
ΤΟΥΣΙΛΑΓΚΟ Ἤ ΧΑΜΑΙΛΕΥΚΗ: γιὰ τὸ ἄσθμα, βήχα, βρογχίτιδα,πλευρίτιδα, πνευμονία.
ΤΡΙΦΥΛΛΙ: γιὰ τὸ ἄσθμα, τὶς λειχῆνες τοῦ προσώπου. 
ΤΡΟΠΑΙΟΛΟ Ἤ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟΣ: γιὰ τὸ ἕλκος. 
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ: γιὰ τὴν ἀναιμία, τὰ ἀποστήματα, τὴν ἀρθρίτιδα,τὴ γάγγραινα, τὴν κυστίτιδα. τὴν παράλυση, τὴν σεξουαλικὴ ἀνι-κανότητα καὶ ψυχρότητα καὶ τὴν ὑπέρταση. 
ΥΟΣΚΥΑΜΟΣ Ἤ ΔΑΙΜΟΝΑΡΙΑ Ἤ ΣΤΡΟΥΜΠΑΡΑ ἬΓΛΥΚΥΑΜΟΣ: γιὰ τὸ ἄσθμα, τὴν ἐπιληψία, τὴν νευραλγία, τοὺςσπασμούς, τὴν ὑστερία. 
ΥΠΕΡΙΚΟ Ἤ ΒΑΛΣΑΜΟ Ἤ ΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟ: γιὰ τὴν αἱμόπτυση, τὴνδυσεντερία, τὴν δύσπνοια, τὴν θρόμβωση.
ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ: γιὰ τὴν ἀμηνόρροια, καὶ τὸν πυρετό.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ: γιὰ τὴν ὑστερία, τὶς φακίδες, τὴν γρίππη, τὴν γα-στρίτιδα, τὴν ἀρτηριοσκλήρωση.
ΦΛΙΣΚΟΥΝΙ: γιὰ τὶς δηλητηριάσεις, δυσμηνόροια, ἡπατοπάθειες,χολολιθιάσεις.
ΦΟΥΜΑΡΙΑ Ἤ ΚΑΠΝΙΤΗΣ: γιὰ τὴν δυσπεψία, ἡπατοπάθειες, λει-χῆνες προσώπου, ψωρίαση.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ: γιὰ τὶς δερματοπάθειες.
ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΛΟ: γιὰ τὸν βήχα, τὸ κρυολόγημα, τὴν πο-δάγρα.
ΦΡΑΞΙΝΟΣ Ἤ ΜΕΛΙΟΣ Ἤ ΦΡΑΞΟ: γιὰ τὸν βήχα.
ΦΡΑΟΥΛΑ: γιὰτὶς αἱμορραγίες, τή διάρροια καὶ τὴ στηθάγχη.
ΦΤΕΛΙΑ: γιὰ ἔκζεμα.
ΦΤΕΡΗ: γιὰ ἀμοιβάδωση, γιὰ ταινία.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ: γιὰ τὶς δυσμηνόρροιες, τὸ ἕλκος, τὴν παχυσαρκία,τὴν ὑστερία, τὴν ἀρθρίτιδα, τὴν γρίππη.
ΧΕΛΙΔΟΝΙΟ: γιὰ τὶς αἱμορροΐδες, τὸν ἴκτερο, τὶς λειχῆνες, τὴνχοιράδωση.
ΧΗΝΟΠΟΔΙ: γιὰ τὴν ὑστερία.
Δεν υπάρχουν σχόλια: