Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΛΕΓΧΟ;

Το πρόβλημα με το Πυρηνελαιουργείο στη Βασιλική και τη λειτουργία του είναι γνωστό σε όλους.
Το εργοστάσιο άρχισε ξανά να λειτουργεί με απόφαση του τότε Νομάρχη και σημερινού Δημάρχου Λευκάδας Κ. Αραβανή, η οποία πάρθηκε μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές (συγκεκριμένα στις 13 Δεκεμβρίου 2010) και παρά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων.
Αιτία η απόφαση του ΣτΕ, θετική για τη συνέχιση λειτουργίας του εργοστασίου, η οποία καθαρογράφτηκε και επιδόθηκε στον τέως νομάρχη σε χρόνο ρεκόρ!
Σε χρόνο ρεκόρ επίσης ο τέως νομάρχης υπέγραψε την άδεια λειτουργίας, χωρίς μάλιστα να ενημερώσει τον αρμόδιο τότε δήμο Απολλωνίων! Αντιλαμβάνομαι πως, λίγες ημέρες μετά, θα ήταν δήμαρχος όλου σχεδόν του νησιού ο τέως νομάρχης, άρα θα σκέφτηκε πως δεν ήταν ανάγκη να δώσει λογαριασμό σε κανένα… Οι εκλογές είχαν τελειώσει, η δημοκρατία μπορούσε να μπει στο συρτάρι και να βγει ο… Ναπολεοντισμός! Ούτε τα προσχήματα όμως;
Κι όμως! Τόσα χρόνια το Νομαρχιακό Συμβούλιο αρνιόταν να δώσει άδεια λειτουργίας και καλά έκανε, σε ένα εργοστάσιο που, αυτονόητο είναι, πως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, στην συγκεκριμένη περιοχή.
Τι άλλαξε λοιπόν; Φοβήθηκε ο τ. νομάρχης, πιέστηκε, δεν το σκέφτηκε καλά, τι; Ο ίδιος ισχυρίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο πως αισθάνθηκε υποχρεωμένος να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ και πως έμπαινε θέμα ηθικής τάξης να μην αφήσει μια τέτοια απόφαση στους επόμενους! Μπράβο του, μα τώρα τα θυμήθηκε τα θέματα ηθικής; Όταν συνεδρίαζε η επιτροπή αυθαιρέτων, για να πω ένα μόνο παράδειγμα, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, δεν έμπαινε θέμα ηθικής τάξης;
Μπράβο του μα δεν αισθάνθηκε υποχρεωμένος πριν υπογράψει να στείλει τις υπηρεσίες του να κάνουν έλεγχο για την εφαρμογή ή όχι των περιβαλλοντικών όρων; (το μέγιστο θέμα βεβαίως είναι αν είχε τον έλεγχο των Υπηρεσιών του…).
Γύρω στους 60 όρους υπάρχουν για τη λειτουργία του εργοστασίου. ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΩΣ ΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΣΩΣΤΑ;Δείτε κάποιους από τους όρους όπως τους αντέγραψα από την απόφαση του ΣτΕ (οι υπογραμμίσεις δικές μου).

ΣτΕ 3822/2010
[Νόμιμη Ε.Π.Ο. για πυρηνελαιουργείο στη Λευκάδα]

… Τέλος, στην προσβαλλόμενη πράξη καθορίζονται, μεταξύ άλλων, το είδος και η δυναμικότητα της επίμαχης μονάδας και τα βασικά χαρακτηριστικά της, οι οριακές τιμές εκπομπής ρύπων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρυπάνσεως και της υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, τα μέτρα και οι περιορισμοί αυτοί είναι οι εξής:
«1. Οι προσκομιζόμενοι στο εργοστάσιο νωποί ελαιοπυρήνες πρέπει να είναι φρέσκοι …
2. Η προς επεξεργασία ποσότητα νωπού πυρήνα και πυρηνόξυλου να αποθηκεύεται σε τσιμεντοστρωμένο και ειδικό στεγασμένο χώρο…
3. Η διάρκεια αποθήκευσης του νωπού πυρήνα να μην υπερβαίνει τις πέντε ημέρες, προς αποφυγή της έναρξης ζυμώσεων που δημιουργούν δυσάρεστες οσμές.
4. Τα ξηραντήρια και ο ατμολέβητας να είναι εφοδιασμένοι με κυκλώνες, κατάλληλης απόδοσης ώστε να τηρούνται τα [επιτρεπόμενα] όρια εκπομπής σωματιδίων [15Οmg/m3) ...
5. Η εστία ατμοπαραγωγής να είναι [επίσης] εφοδιασμένη με κυκλωνικό σύστημα.
6. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας, πριν καταλήξουν στον βιολογικό καθαρισμό, να υφίστανται προεπεξεργασία …
9. Για την αντιμετώπιση των οσμών, τα ξηραντήρια και οι αγωγοί απαγωγής καυσαερίων να είναι εφοδιασμένα με σύστημα απόσμησης ...
10. Να πραγματοποιούνται συστηματικές μετρήσεις για την τήρηση των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων συγκέντρωσης αιθάλης στα απαέρια και να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο. …
15. Τα νερά απομάστευσης από τον ατομολέβητα και τα απόνερα από τον διαχωρισμό λαδιού-νερού ... να υφίστανται επεξεργασία τουλάχιστον ελαιοσυλλογής σε ελαιοσυλλέκτη κατάλληλου σχεδιασμού πριν την τελική τους διάθεση. …
17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων ελαιοπυρήνα.
18. Τα απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους. …
22. Οι αρμόδιες υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΝA Λ. να ελέγχουν την τήρηση και την απόδοση των προαναφερομένων μέτρων και όρων, ενημερώνοντας σε περίπτωση μη απόδοσης αυτών την Διεύθυνση ΠΕΧΩ της ΠΙΝ. …
25. Οι δημιουργούμενες αέριες πτητικές ενώσεις κατά τη φάση απόσμησης ελαίων-λιπών του τμήματος ραφινερίας να δεσμεύονται σε πλυντηρίδα ελαίου με πληρωτικό υλικό. Οι μη απορροφώμενες εκπομπές να διέρχονται από το σύστημα των βαρομετρικών συμπυκνωτών κενού.
26. Να γίνονται τακτικά μετρήσεις της συγκέντρωσης του εξανίου στο χώρο της μονάδας, με σκοπό να προληφθούν τυχόν διαρροές του στην ατμόσφαιρα, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού…
29. Η απομάστευση των πύργων ψύξης και του κυκλώματος ανακυκλοφορίας των βαρομετρικών συμπυκνωτών να οδηγείται στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων.
30. Τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου και τα λύματα του προσωπικού να υφίστανται επεξεργασία στην υπάρχουσα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, της οποίας πρέπει να παρακολουθείται επιμελώς η καλή λειτουργία.
31. Τα επεξεργασμένα απόβλητα να διατίθενται στον ορισθέντα προς τούτο αποδέκτη. …
33. Η επιχείρηση πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία. …

38. Τα κόμμεα και οι αφυδατωμένες λάσπες επεξεργασίας αποβλήτων να διατίθενται για κομποστοποίηση σε εξειδικευμένες μονάδες ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΝΑ Λευκάδας.
39. Τυχόν χρησιμοποιημένοι διαλύτες να αποστέλλονται σε εγκεκριμένους φορείς ...
40. Τα στερεά απόβλητα αστικής προέλευσης ... να περισυλλέγονται από τον οικείο Δήμο.
41. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες να δίδονται σε νομίμως αδειοδοτημένο φορέα ... σύμφωνα [με την οικεία νομοθεσία] ... και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.

44. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕΧΩ της ΠΙΝ και την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία κάθε Φεβρουάριο για τη διάθεση-διαχείριση των στερεών αποβλήτων του προηγούμενου έτους.
45. Η διαχείριση-διάθεση των κάθε φύσης μη επικινδύνων αποβλήτων και λασπών (μετά από προηγούμενη αφυδάτωση τους) να γίνεται σύμφωνα [με την οικεία νομοθεσία] ...
47. Να τοποθετηθεί υδρομετρητής στη γεώτρηση για την καταγραφή της παροχής. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο και να κοινοποιούνται μια φορά το χρόνο στη Δ/νση Υδάτων της ΠΙΝ.
56. Να γίνει χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του για βιομηχανική χρήση. …
59. Όλα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη ΜΠΕ ... ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω», στην ίδια πράξη ορίζεται, περαιτέρω, ότι η επιχείρηση δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού της με τυχόν άλλες απαιτούμενες άδειες και ότι για την γεώτρηση απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσεως υδατικών πόρων από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Τέλος, ορίζεται ότι οι ανωτέρω περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι τις 28.2.2011, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς, προβλέπονται δε οι προϋποθέσεις ανανεώσεως και αναθεωρήσεως τους…»

Δεν υπήρχε λέτε αντικείμενο ελέγχου; Στο κάτω της γραφής ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, από βουλευτή μέχρι τον τελευταίο δημοτικό σύμβουλο, τούτες τις ημέρες, δεν υπερασπίστηκε τη συνέχιση λειτουργίας του εργοστασίου. Ακόμη και οι υπεύθυνοι της Grecolio, ομολογούν με Δελτίο τύπου της 15/3/2011 ότι:
«… Η Εταιρεία σεβόμενη τους κατοίκους και την αγωνία τους, σταμάτησε από 1η Μαρτίου την λειτουργία της μονάδος του Πυρηνελαιουργείου…
…Η Εταιρεία αφουγκραζόμενη τους προβληματισμούς και την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, προχώρησε άμεσα στην υποβολή της αίτησης μετεγκατάστασης και περιμένει την έγκριση της από την Π.Ι.Ν.
Επιθυμούμε την συνεργασία και ζητάμε το όλο θέμα να κλείσει ειρηνικά αναλαμβάνοντας την δέσμευση ότι είμαστε σύμφωνοι να δεχθούμε κάθε έλεγχο και κάθε μέτρο που θα μας προταθεί στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος.
Στον αγώνα για καθαρό περιβάλλον, θα μας βρείτε αρωγούς και συμπαραστάτες»…

Ο πρώτος έλεγχος

Ούτε δύο μήνες λειτουργίας του εργοστασίου και δείτε τα πρώτα αποτελέσματα μιας μέτρησης σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κάτοικοι…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5-3-2011

Εμείς οι κάτοικοι της Βασιλικής μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΠΑΚΟΕ σας ανακοινώνουμε ότι από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις ημέρες λειτουργίας του ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ της εταιρείας GRECOLIO ΕΠΕ οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων των ΠΜ 10, των ΠΜ 2,5 (τα οποία είναι άκρως καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα και τοξικά) καθώς και τα αποτελέσματα σε επικίνδυνες παραμέτρους των υδάτινων δειγμάτων από τις σούδες όπου τα απόβλητα του εργοστασίου ανενόχλητα πέφτουν, ήτα πολύ υψηλότερες των επιτρεπομένων ορίων. Επειδή την προσεχή εβδομάδα θα μας παραδοθεί ολοκληρωμένη η έρευνα, θα προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες δικαστικές και άλλες ενέργειες (μυνήσεις, αγωγές, καταγγελίες και ουσιαστικές παρεμβάσεις) για να προστατέψουμε τα βασικά δικαιώματά μας και των παιδιών μας στη ζωή και όχι στην κατευθυνόμενη και υποβαθμισμένη επιβίωσή μας.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ Κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Οι ελεγκτές περιβάλλοντος

Εν εξελίξει βρίσκονται οι έλεγχοι που πραγματοποιούν από 14/3/2011 οι ελεγκτές περιβάλλοντος στο εργοστάσιο της Grecolio. Παρών στους ελέγχους και ο αντιπρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, πρώην δήμαρχος Πειραιά Στέλιος Λογοθέτης. Η διεύθυνση του εργοστασίου απαγόρευσε στον πρόεδρο του ΠΑΟΚΕ καθηγητή κ. Χριστοδουλάκη να μπει στο εργοστάσιο. Ο ίδιος ο κ. Χριστοδουλάκης, μίλησε τηλεφωνικά στον ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό Lefkadasnews και στην εκπομπή
του Ηλία Κοντογεώργη Netα-Σκέτα, και είπε πως οι μετρήσεις που γίνονται είναι αντιεπιστημονικές αφού για να ληφθούν τα δείγματα το εργοστάσιο θα έπρεπε να λειτουργεί προηγουμένως επί 10ήμερο, κάτι που βεβαίως δεν συνέβη. Στάθηκε στο ότι δεν ελέγχθησαν οι περιβαλλοντικοί όροι πριν εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του από τον πρώην νομάρχη και νυν δήμαρχο Κώστα Αραβανή. Έκανε λόγο για «υπόγειες διαδρομές» που έγιναν, προσθέτοντας πως «δεν είναι τρελοί οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν παρατήσει δουλειές και σπίτια για να στήσουν αντίσκηνα έξω απ’ το εργοστάσιο».

Στημένο;

Το παιχνίδι φοβούμαι πως είναι «στημένο». Εμπλέκονται στην ιστορία «μεγάλα ψάρια» άρα κάποιοι θα «κρυφτούν κάτω στη λάσπη του βυθού». Μακάρι να κάνω λάθος. Πιστεύει όμως ο οποιοσδήποτε πως θα μετεγκατασταθεί έτσι εύκολα το εργοστάσιο (και μάλιστα με δαπάνες των ιδιοκτητών); Πιστεύει κανείς πως οι έλεγχοι θα βρουν σοβαρά προβλήματα, αποτρεπτικά της συνέχισης λειτουργίας του εργοστασίου;
Ελάτε τώρα! Στην Ελλάδα (της κρίσης μάλιστα) ζούμε…
Ακόμη και έτσι, ο αγώνας των κατοίκων της Βασιλικής θα δικαιωθεί στο τέλος, γιατί όλα δεν μπορεί να γίνουν ρημαδιό σε τούτο τον τόπο!

15/3/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: