Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

ΤΟ ΣΑΚΚΑΚΙΕνα από το πολύ όμορφα τραγούδια του Ανέστου Δεληά ή Αρτέμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: