Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Α Κ Υ Ρ Ο !

Την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας. Προ της ημερησίας διάταξης, ο Κώστας Δρακονταειδής έθεσε μια ερώτηση στο δήμαρχο, η οποία θα μας απασχολήσει σήμερα.

Αντιγράφω από τα site της Δημοτικής Κίνησης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» (www.oloigiatilefkada.gr): (κάποιες υπογραμμίσεις δικές μου)
«Στα χέρια μας έφθασε ένα εξαιρετικά σοβαρό έγγραφο που κοινοποιήθηκε στο Δήμο πριν από περίπου 15 ημέρες και αφορά το θέμα της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας – Αξιοποίησης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας». Με απλά λόγια το θέμα της κατασκευής της μονάδας των απορριμμάτων.
Υπογράφεται από τον κ. Ιωαν. Παναγιώτου, Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έγγραφο αυτό είναι το παρακάτω:
« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα 30/9/ 2009
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 51916
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 10563 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ : ΕΥΠΕ / ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Πληροφορίες : Μ. Φωτοπούλου Τμήμα Β΄
Μ. Κωστοπούλου Υπόψη κας Ε. Μαντζουράνη
Τηλέφωνο :210-3741025 Αλεξάνδρας 11
2103741245 11473 ΑΘΗΝΑ
FAX :210-3741150
E-mail: perivalon.city@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας-Αξιοποίησης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας».
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 143273/7- 8-2009 έγγραφο σας.

Μετά από έλεγχο της παραπάνω Προμελέτης σας διαβιβάζουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας:
■ Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) προβλέπεται ότι τα απορρίμματα του νησιού της Λευκάδας (4η Διαχειριστική Ενότητα) θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ του Δήμου Παλαίρου που βρίσκεται στην 3η Δ. Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εφόσον όμως ο σχεδιασμός διαχείρισης περιλαμβάνει μεταφορά απορριμμάτων μεταξύ διαχειριστικών ενοτήτων διαπεριφερειακού χαρακτήρα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρειάζεται έγκριση του ΠΕ.Σ.ΔΑ με Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2003, άρθρο 6, παρ.δβ, και τέτοια Απόφαση δε γνωρίζουμε να έχει εκδοθεί. Μέχρι να εκδοθεί η Απόφαση αυτή, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη η διάθεση, είτε των απορριμμάτων είτε των υπολειμμάτων επεξεργασίας των απορριμμάτων του νησιού της Λευκάδας στο ΧΥΤΑ του Δήμου Παλαίρου. Επισημαίνεται ότι η κοντινή απόσταση του προτεινόμενου έργου από τον ΧΥΤΑ Παλαίρου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης χωροθέτησης της εγκατάστασης επεξεργασίας-αξιοποίησης αστικών αποβλήτων, η οποία κατά τα άλλα βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή NATURA.
Οι προτεινόμενες από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Π.Ι.Ν. μέθοδοι επεξεργασίας αστικών αποβλήτων είναι, για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και η κατασκευή ενός ΚΔΑΥ και για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος προερχόμενου από διαλογή στην πηγή μαζί με λυματολάσπη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Ειδικότερα για τα ΒΑΑ επιτρέπονται και όποιες άλλες μέθοδοι μπορούν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των ΒΑΑ και κριθούν βιώσιμες, εφόσον εναρμονίζονται με τους στόχους του ΠΕ.Σ.Δ.Α. και έχουν την απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Κατά την άποψη μας η προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων δεν προβλέπεται από τον ΠΕ.Σ.ΔΑ.
■ Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στα συμπληρωματικά στοιχεία (σελ. 13), διάγραμμα ροής της μονάδας επεξεργασίας φαίνεται ότι τα παραγόμενα προϊόντα είναι τα ανακυκλώσιμα (γυαλί, πλαστικά, μέταλλα, χαρτί), ενέργεια από, την καύση του βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικά. Όμως στο συνοπτικό διάγραμμα ροής (κεφάλαιο 5, σελ. 11) και στο κεφάλαιο 1 σελ. 10 αναφέρεται ότι μεταξύ των παραγόμενων προϊόντων είναι και το RDF, το οποίο θα πωλείται στη βιομηχανία. Το θέμα του αν από την προτεινόμενη μονάδα παράγεται ή όχι δευτερογενές καύσιμο δεν είναι αποσαφηνισμένο, ενώ για την περίπτωση που παράγεται, επισημαίνουμε τη δυσκολία διάθεσης του και το ότι για την απομάκρυνση του πληρώνεται και δεν εισπράττεται τίμημα.
Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στα συμπληρωματικά στοιχεία (σελ. 13), διάγραμμα ροής της μονάδας επεξεργασίας, προβλέπεται χειροδιαλογή, ως τρόπος διαλογής όχι μόνο των ανακυκλώσιμων (περιεχόμενο των μπλε κάδων), αλλά και των σύμμεικτων, για τα οποία (σύμμεικτα) διαφωνούμε. »


Ξέρετε τι απάντηση έδωσε ο δήμαρχος; Θαυμάστε απάντηση.
«Με εκπλήσσει, το που βρήκατε το συγκεκριμένο έγγραφο. Έρχονται πολλά τέτοιου είδους έγγραφα, υπάρχει ολόκληρος φάκελος με αλληλογραφία.
Εμείς απαντήσαμε στο έγγραφο αυτό με τις δικές μας απόψεις. Δεν ανησυχούμε με την εξέλιξη του θέματος».


Πριν κάνω κάποια σχόλια να υπενθυμίσω στους αναγνώστες ότι ο δήμαρχος είχε αποκρύψει από το Δημοτικό Συμβούλιο και άλλο έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ για το θέμα (αριθ. πρωτ:140392/1-6-2009), που ζητούσε από το Δήμο, περισσότερες πληροφορίες για το χώρο διάθεσης των υπολειμμάτων.


Σχόλια:


1. Το θέμα της επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στο νομό είναι τεράστιο και είναι κουραστικό να το επαναλαμβάνω. Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος είχε επενδύσει σε αυτό και είχε πάρει τα ρίσκα του. Επέλεξε το μοναχικό δρόμο μιας τεράστιας δαπάνης για το δήμο, με αμφίβολα αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι με μια διαδημοτική ή και διανομαρχιακή συνεργασία και το κόστος θα ελαχιστοποιούσε και το αποτέλεσμα θα καθιστούσε περισσότερο οφθαλμοφανές. Χρονοβόρο και δύσκολο, θα μου πείτε. Σύμφωνοι, Μήπως όμως η πρόταση του μελετητή είναι λιγότερο χρονοβόρα; Μήπως είναι εύκολη; Μήπως έχει μικρότερο κόστος; Αλήθεια όμως, πως ο δήμος πληρώνει μια μελέτη στην οποία ο μελετητής φαίνεται να μη γνωρίζει ότι «η προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων δεν προβλέπεται από τον ΠΕ.Σ.ΔΑ»;
Μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψω άγνοια του μελετητή. Τι συμβαίνει λοιπόν «πίσω από τις κουρτίνες»; Ξέρουν κάτι που όλοι οι υπόλοιποι (ακόμη και στο Υπουργείο) δεν γνωρίζουν;

2. Εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων δίχως Χ.Υ.Τ.Υ το νομό, είναι «κενό γράμμα». Γλείφουμε χρόνια την καραμέλα που λέγεται Χ.Υ.Τ.Α. του δήμου Παλαίρου, για να πετάξουμε την «καυτή πατάτα» από τα χέρια μας. Όπως προκύπτει από το έγγραφο όμως «χρειάζεται έγκριση του ΠΕ.Σ.ΔΑ με Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2003, άρθρο 6, παρ.δβ, και τέτοια απόφαση δε γνωρίζουμε να έχει εκδοθεί.»
Ρωτώ λοιπόν ξανά. Πως γίνεται μια μελέτη και προτείνονται συγκεκριμένα πράγματα (μέθοδος, διάθεση κ.λ.π ), όταν δεν στέκονται σε αποφάσεις και δεν προβλέπονται από τον Περιφερειακό σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ); Πως γίνεται μια μελέτη να μην προτείνει ΧΥΤΥ στο νομό και να στηρίζεται σε «λόγια του αέρα» σε ότι αφορά στο χώρο διάθεσης (Πάλαιρος, Στράτος κ,α.);

3. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι γίνεται το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής, γιατί μπορεί να αλλάξει ο σχεδιασμός στο μέλλον, το θέμα του παραγόμενου RDF (Στερεό ανακτημένο από απόβλητα καύσιμο προϊόν πολλαπλού μηχανικού διαχωρισμού) και της διάθεσής του πως θα λυθεί; Όπως αναφέρεται στο έγγραφο «για την περίπτωση που παράγεται, επισημαίνουμε τη δυσκολία διάθεσης του και το ότι για την απομάκρυνση του πληρώνεται και δεν εισπράττεται τίμημα.»

Με άλλα λόγια προτείνεται μέθοδος που θα επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος τους δημότες! Το έχει συνυπολογίσει αυτό ο δήμαρχος;

4. Στο έγγραφο αναφέρεται κάπου, αλλά δεν αναλύεται ότι το προτεινόμενο εργοστάσιο «κατά τα άλλα βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή NATURA». Τι ακριβώς κρύβει μια τέτοια αναφορά; Μήπως πρέπει να ξεπεραστούν και «άλλοι σκόπελοι» για τη δημιουργία του εργοστασίου στις Αλυκές (αν και όποτε γίνει…); Μήπως χρειάζονται και άλλες εγκρίσεις που δεν λαμβάνονται υπόψη;

5. «Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στα συμπληρωματικά στοιχεία (σελ. 13), διάγραμμα ροής της μονάδας επεξεργασίας, προβλέπεται χειροδιαλογή, ως τρόπος διαλογής όχι μόνο των ανακυκλώσιμων (περιεχόμενο των μπλε κάδων), αλλά και των σύμμεικτων, για τα οποία (σύμμεικτα) διαφωνούμε.»
Για να μην κουραστούν, οι αρμόδιοι στο δήμο, πείθοντας τους δημότες για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, δέχονται μελέτη που προτείνει χειροδιαλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων Δηλαδή τα ρίχνουμε όλα στους κάδους, ανακυκλώσιμα και μη, και τα ξεδιαλέγουμε μετά! Γιατί άραγε διαφωνούν στο Υπουργείο με αυτό; Ξέρουν κάτι παραπάνω που δεν ξέρει ή δεν υπολόγισε ο μελετητής; Εμείς τι πονηρές σκέψεις κάναμε, προτείνοντας τέτοιο τρόπο διαλογής; Μήπως να μεγαλώσουμε το παραγόμενο προϊόν, γνωρίζοντας την ανικανότητά μας να προχωρήσουμε σωστά την ανακύκλωση; Κάτι άλλο ίσως;

Υστερόγραφο

Έχω απελπιστεί, χρόνια τώρα, να αναφέρομαι στα σκουπίδια, στο ΧΥΤΥ και στη μόλυνση του περιβάλλοντος, χωρίς ορατά αποτελέσματα. Έχω εξαντλήσει το θέμα και μου είναι δύσκολο να επαναλαμβάνομαι.
Συγχωρήστε με που επανήλθα μα θαρρώ πως στο δήμο πάνε με αυτόματο πιλότο.
Θαρρούν πως όλα θα λυθούν ως δια μαγείας.
Θαρρούν πως κρύβοντας έγγραφα, ακόμη και από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα εξορκίσουν το κακό που έρχεται, γιατί απλούστατα δεν θέλουν να δουν την αλήθεια που είναι μια και σκληρή. Είναι αναποτελεσματικοί, πρόχειροι και ασυντόνιστοι.
Θα μας αποτιμήσουν κάποτε πόσα χρήματα σπαταλήθηκαν για μελέτες που ακυρώθηκαν, ως αβάσιμες ; Θα μας υποδείξουν τον ή τους υπευθύνους οι οποίοι, αγνοώντας αυτονόητες ενέργειες και στέλνοντας ελλιπείς φακέλους, καθυστερούν ή ακυρώνουν αναπτυξιακά προγράμματα στο δήμο, με κόστος για τους πολίτες; Η απλώς θα κρύβουν έγγραφα…

26/10/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: